ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Допълнителни инструменти

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

Всички статистики : Страни по света (по месеци) : САЩ :

Коефициент на безработица,%

Показване на детайли за [1] [3] [5] години

САЩ: Степен на безработица,%

Коефициент на безработица,%

Месец-Година значение
08-2012 8.1
09-2012 7.8
10-2012 7.9
11-2012 7.8
12-2012 7.8
01-2013 7.9
02-2013 7.7
03-2013 7.6
04-2013 7.5
05-2013 7.6
06-2013 7.6
07-2013 7.4
08-2013 7.3
09-2013 7.2
10-2013 7.3
11-2013 7.0
12-2013 6.7
01-2014 6.6
02-2014 6.7
03-2014 6.7
04-2014 6.3
05-2014 6.3
06-2014 6.1
07-2014 6.2
08-2014 6.1
09-2014 5.9
10-2014 5.8
11-2014 5.8
12-2014 5.6
01-2015 5.7
02-2015 5.5
03-2015 5.5
04-2015 5.4
05-2015 5.5
06-2015 5.3
07-2015 5.3
08-2015 5.1
09-2015 5.1
10-2015 5.0
11-2015 5.0
12-2015 5.0
01-2016 4.9
02-2016 4.9
03-2016 5.0
04-2016 5.0
05-2016 4.7
06-2016 4.9
07-2016 4.9
08-2016 4.9
09-2016 5.0
10-2016 4.9
11-2016 4.6
12-2016 4.7
01-2017 4.7
02-2017 4.5
03-2017 4.5
04-2017 4.4
05-2017 4.3

Източник - Федерален резерв на САЩ, Министерство на търговията на САЩ, Министерство на труда на САЩ

Икономически новини

Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

Как Русия може да използва санкции на Северна Корея

Възможностите за икономически растеж в Русия

Пътят към руско-американското сътрудничество

Японската икономика демонстрира най-голям ръст от повече от десет години

Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

Други показатели

Темп на растеж на БВП,%

Растеж на промишленото производство,%

Инфлацията,%

Коефициент на безработица,%

Търговски баланс

Други държави

САЩ

Еврозоната

Великобритания

Япония

Германия

Руската федерация

Всички статистически данни

Макроикономически показатели за страните по света (по години)

Макроикономическите показатели на водещите страни в света (по месеци)

Показатели за бизнеса и потребителската дейност на водещите страни по света

Кратко описание на световните стокови пазари

Основни световни борсови индекси

Кръстосаните валутни курсове на водещите страни по света

Цени за акции на най-големите руски компании

Характеристики на състоянията

Характеристики на страните от Г-8

Характеристики на страните от Г-20

Характеристики на страните от NAFTA

ТОП-10 страни по население

ТОП-30 страни по население

ТОП-50 страни по население

ТОП-10 страни на пистата

ТОП-30 страни на пистата

ТОП-50 страни на пистата

ТОП-10 страни по писта на глава от населението

ТОП-30 страни по писта на глава от населението

ТОП-50 страни по писта на глава от населението

ТОП-10 страни на пистата за ПЧП

ТОП-30 страни на пистата за ПЧП

ТОП-50 страни на пистата за ПЧП