ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Допълнителни инструменти

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

Всички статистики : Страни по света (по месеци) : Еврозона :

Търговски баланс, милиард евро

Показване на детайли за [1] [3] [5] години

Еврозона: Търговски баланс

Търговски баланс, милиард евро

Месец-Година значение
08-2012 5.1
09-2012 8.6
10-2012 9.6
11-2012 12.5
12-2012 9.7
01-2013 -4,8
02-2013 9.8
03-2013 21.8
04-2013 14.2
05-2013 14.6
06-2013 15.7
07-2013 18.0
08-2013 7.2
09-2013 10.9
10-2013 16.5
11-2013 16.5
12-2013 13.6
01-2014 0.1
02-2014 14.4
03-2014 16.1
04-2014 14.9
05-2014 14.7
06-2014 16.0
07-2014 21.2
08-2014 7.4
09-2014 17.4
10-2014 22.4
11-2014 20.1
12-2014 23.6
01-2015 7.1
02-2015 20.0
03-2015 19.9
04-2015 20.9
05-2015 18.3
06-2015 26.4
07-2015 31.4
08-2015 11.2
09-2015 20.5
10-2015 24.1
11-2015 23.6
12-2015 24.3
01-2016 6.2
02-2016 19.0
03-2016 28.6
04-2016 27.5
05-2016 24.6
06-2016 29.2
07-2016 25.3
08-2016 18.4
09-2016 26.5
10-2016 20.1
11-2016 25.9
12-2016 28.1
01-2017 -0,6
02-2017 17.8
03-2017 30.9
04-2017 17.9
05-2017 21.4

Източник - Евростат

Икономически новини

Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

Как Русия може да използва санкции на Северна Корея

Възможностите за икономически растеж в Русия

Пътят към руско-американското сътрудничество

Японската икономика демонстрира най-голям ръст от повече от десет години

Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

Други показатели

Темп на растеж на БВП,%

Растеж на промишленото производство,%

Инфлацията,%

Коефициент на безработица,%

Търговски баланс

Други държави

САЩ

Еврозоната

Великобритания

Япония

Германия

Руската федерация

Всички статистически данни

Макроикономически показатели за страните по света (по години)

Макроикономическите показатели на водещите страни в света (по месеци)

Показатели за бизнеса и потребителската дейност на водещите страни по света

Кратко описание на световните стокови пазари

Основни световни борсови индекси

Кръстосаните валутни курсове на водещите страни по света

Цени за акции на най-големите руски компании

Характеристики на състоянията

Характеристики на страните от Г-8

Характеристики на страните от Г-20

Характеристики на страните от NAFTA

ТОП-10 страни по население

ТОП-30 страни по население

ТОП-50 страни по население

ТОП-10 страни на пистата

ТОП-30 страни на пистата

ТОП-50 страни на пистата

ТОП-10 страни по писта на глава от населението

ТОП-30 страни по писта на глава от населението

ТОП-50 страни по писта на глава от населението

ТОП-10 страни на пистата за ПЧП

ТОП-30 страни на пистата за ПЧП

ТОП-50 страни на пистата за ПЧП