ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Допълнителни инструменти

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

Всички статистики : показатели за бизнеса и потребителската активност на водещите страни в света :

PMI Index (Великобритания)

Показване на детайли за [1] [3] [5] години

PMI Index (Великобритания)

PMI Index (Великобритания)

Месец-Година значение
08-2016 53.3
09-2016 55.5
10-2016 54.3
11-2016 53.6
12-2016 56.1
01-2017 55.9
02-2017 54.5
03-2017 54.2
04-2017 57.3
05-2017 56.7
06-2017 54.2
07-2017 55.1

Източник - http://www.markiteconomics.com/

Икономически новини

Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

Златото е по-привлекателно тази година от американските акции

Как Русия може да използва санкции на Северна Корея

Относно възможностите за икономически растеж в Русия

Пътят към руско-американското сътрудничество

Японската икономика демонстрира най-голям ръст от повече от десет години

Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

Други показатели

Индекс ISM (САЩ)

Индекс на сектора на услугите на ISM (САЩ)

Индекс на потребителското доверие (University of Michigan, САЩ)

Индексът на PMI (Еврозоната)

PMI на сектора на услугите (Еврозоната)

Индексът на Европейската комисия (Еврозоната)

Индекс PMI (Германия)

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Германия)

Индекс на бизнес климата IFO (Германия)

Индекс PMI (Франция)

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Франция)

PMI Index (Великобритания)

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Великобритания)

Индекс PMI (Япония)

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Япония)

Индекс на потребителското доверие (Япония)

Индекс PMI (Русия)

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Русия)

PMI индекс (Китай)

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Китай)

Индекс на PMI (Индия)

ЧЗР на сектора на услугите (Индия)

PMI индекс (Бразилия)

PMI на сектора на услугите (Бразилия)

Индекс PMI (Светът като цяло)

PMI на сектора на услугите (свят като цяло)

Всички статистически данни

Макроикономически показатели на страните по света (по години)

Макроикономическите показатели на водещите страни в света (по месеци)

Показатели за бизнеса и потребителската дейност на водещите страни по света

Кратко описание на световните стокови пазари

Основни световни борсови индекси

Кръстосаните валутни курсове на водещите страни по света

Цени за акции на най-големите руски компании

Характеристики на състоянията

Характеристики на страните от Г-8

Характеристики на страните от Г-20

Характеристики на страните от NAFTA

ТОП-10 страни по население

ТОП-30 страни по население

ТОП-50 страни по население

ТОП-10 страни на пистата

ТОП-30 страни на пистата

ТОП-50 страни на пистата

ТОП-10 страни по пистата на глава от населението

ТОП-30 страни по писта на глава от населението

ТОП-50 страни по писта на глава от населението

ТОП-10 страни на пистата за ПЧП

ТОП-30 страни на пистата за ПЧП

ТОП-50 страни на пистата за ПЧП