ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Допълнителни инструменти

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

Всички статистики :

Показатели за бизнеса и потребителската дейност на водещите страни по света

Индекс ISM (САЩ)

Индекс ISM (САЩ)
[Виж детайли]

Индекс на сектора на услугите на ISM (САЩ)

Индекс на сектора на услугите на ISM (САЩ)
[Виж детайли]

Индекс на потребителското доверие (University of Michigan, САЩ)

Индекс на потребителското доверие (University of Michigan, САЩ)
[Виж детайли]

Индексът на PMI (Еврозоната)

Индексът на PMI (Еврозоната)
[Виж детайли]

PMI на сектора на услугите (Еврозоната)

PMI на сектора на услугите (Еврозоната)
[Виж детайли]

Индексът на Европейската комисия (Еврозоната)

Индексът на Европейската комисия (Еврозоната)
[Виж детайли]

Индекс PMI (Германия)

Индекс PMI (Германия)
[Виж детайли]

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Германия)

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Германия)
[Виж детайли]

Индекс на бизнес климата IFO (Германия)

Индекс на бизнес климата IFO (Германия)
[Виж детайли]

Индекс PMI (Франция)

Индекс PMI (Франция)
[Виж детайли]

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Франция)

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Франция)
[Виж детайли]

PMI Index (Великобритания)

PMI Index (Великобритания)
[Виж детайли]

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Великобритания)

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Великобритания)
[Виж детайли]

Индекс PMI (Япония)

Индекс PMI (Япония)
[Виж детайли]

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Япония)

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Япония)
[Виж детайли]

Индекс на потребителското доверие (Япония)

Индекс на потребителското доверие (Япония)
[Виж детайли]

Индекс PMI (Русия)

Индекс PMI (Русия)
[Виж детайли]

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Русия)

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Русия)
[Виж детайли]

PMI индекс (Китай)

PMI индекс (Китай)
[Виж детайли]

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Китай)

Индекс на сектора на услугите за ЧЗО (Китай)
[Виж детайли]

Индекс на PMI (Индия)

Индекс на PMI (Индия)
[Виж детайли]

ЧЗР на сектора на услугите (Индия)

ЧЗР на сектора на услугите (Индия)
[Виж детайли]

PMI индекс (Бразилия)

PMI индекс (Бразилия)
[Виж детайли]

PMI на сектора на услугите (Бразилия)

PMI на сектора на услугите (Бразилия)
[Виж детайли]

Индекс PMI (Светът като цяло)

Индекс PMI (Светът като цяло)
[Виж детайли]

PMI на сектора на услугите (свят като цяло)

PMI на сектора на услугите (свят като цяло)
[Виж детайли]

Икономически новини

Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

Златото е по-привлекателно тази година от американските акции

Как Русия може да използва санкции на Северна Корея

Относно възможностите за икономически растеж в Русия

Пътят към руско-американското сътрудничество

Японската икономика демонстрира най-голям ръст от повече от десет години

Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

Всички статистически данни

Макроикономически показатели на страните по света (по години)

Макроикономическите показатели на водещите страни в света (по месеци)

Показатели за бизнеса и потребителската дейност на водещите страни по света

Кратко описание на световните стокови пазари

Основни световни борсови индекси

Кръстосаните валутни курсове на водещите страни по света

Цени за акции на най-големите руски компании

Характеристики на състоянията

Характеристики на страните от Г-8

Характеристики на страните от Г-20

Характеристики на страните от NAFTA

ТОП-10 страни по население

ТОП-30 страни по население

ТОП-50 страни по население

ТОП-10 страни на пистата

ТОП-30 страни на пистата

ТОП-50 страни на пистата

ТОП-10 страни по пистата на глава от населението

ТОП-30 страни по писта на глава от населението

ТОП-50 страни по писта на глава от населението

ТОП-10 страни на пистата за ПЧП

ТОП-30 страни на пистата за ПЧП

ТОП-50 страни на пистата за ПЧП