ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Допълнителни инструменти

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

Всички статистики :

Кръстосаните валутни курсове на водещите страни по света

Долар спрямо еврото

Долар спрямо еврото
[Виж детайли]

Йената до доларовата лихва

Йената до доларовата лихва
[Виж детайли]

Цената на йената спрямо еврото

Цената на йената спрямо еврото
[Виж детайли]

GBP / USD курс

GBP / USD курс
[Виж детайли]

Обменен курс на лирата в евро

Обменен курс на лирата в евро
[Виж детайли]

Процент на франка до долар

Процент на франка до долар
[Виж детайли]

Франк до евро курс

Франк до евро курс
[Виж детайли]

Честота на австралийския долар спрямо долара

Честота на австралийския долар спрямо долара
[Виж детайли]

Валутен курс на австралийски долар

Валутен курс на австралийски долар
[Виж детайли]

Канадски долар до долар

Канадски долар до долар
[Виж детайли]

Канадски долар към еврото

Канадски долар към еврото
[Виж детайли]

Обменен курс на рублата / долара

Обменен курс на рублата / долара
[Виж детайли]

Обменен курс на рублата / евро

Обменен курс на рублата / евро
[Виж детайли]

Икономически новини

Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

Златото е по-привлекателно тази година от американските акции

Как Русия може да използва санкции на Северна Корея

Относно възможностите за икономически растеж в Русия

Пътят към руско-американското сътрудничество

Японската икономика демонстрира най-голям ръст от повече от десет години

Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

Всички статистически данни

Макроикономически показатели на страните по света (по години)

Макроикономическите показатели на водещите страни в света (по месеци)

Показатели за бизнеса и потребителската дейност на водещите страни по света

Кратко описание на световните стокови пазари

Основни световни борсови индекси

Кръстосаните валутни курсове на водещите страни по света

Цени за акции на най-големите руски компании

Характеристики на състоянията

Характеристики на страните от Г-8

Характеристики на страните от Г-20

Характеристики на страните от NAFTA

ТОП-10 страни по население

ТОП-30 страни по население

ТОП-50 страни по население

ТОП-10 страни на пистата

ТОП-30 страни на пистата

ТОП-50 страни на пистата

ТОП-10 страни по пистата на глава от населението

ТОП-30 страни по писта на глава от населението

ТОП-50 страни по писта на глава от населението

ТОП-10 страни на пистата за ПЧП

ТОП-30 страни на пистата за ПЧП

ТОП-50 страни на пистата за ПЧП