ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Допълнителни инструменти

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

Всички статистики :

Характеристики на страните от Г-20 (от 2015 г.)

страни Население, милион души Размерът на номиналния БВП, милиард щатски долари БВП на глава от населението, хиляди щатски долари Инфлацията ЛИЗАЦИЯ% Коефициент на безработица,% Търговски баланс, милиарди щатски долари
Австралия 22.8 1241.0 54.4 1.5 6.2 -19.4
Аржентина 43.4 578,7 13.3 26.5 7.6 -0,4
Бразилия 204,3 1800.0 8.8 9.0 6.4 17.7
Великобритания 64.1 2865.0 44.7 0.0 5.4 -191.5
Германия 80.9 3371.0 41.7 0.1 4.8 292,0
Индия 1251.7 2183.0 1.7 4.9 7.1 -136.8
Индонезия 256,0 872,6 3.4 6.4 5.5 13.3
Италия 61.9 1819.0 29.4 0.1 12.2 58.9
Канада 35.1 1573.0 44.8 1.1 6.9 -17.7
Китай 1367.5 11380.0 8.3 1.5 4.2 567,0
Мексико 121,7 1161.0 9.5 2.7 4.5 -14.6
Руската федерация 142,4 1236.0 8.7 15.5 5.4 148,5
Саудитска Арабия 27.8 665,5 23.9 2.2 11.4 47.3
САЩ 321,4 17970.0 55.9 0.1 5.2 -763.0
Турция 79.4 722,2 9.1 7.7 10.4 -48.1
Франция 66.6 2423.0 36.4 0.1 9.9 -27.0
Южна Африка 53.7 317,3 5.9 4.5 25.9 -2,7
Южна Корея 49.1 1393.0 28.4 0.7 3.5 120,3
Япония 126,9 4127.0 32.5 0.8 3.3 -5,3

Източник - CIA World Factbook

Икономически новини

Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

Златото е по-привлекателно тази година от американските акции

Как Русия може да използва санкции на Северна Корея

Относно възможностите за икономически растеж в Русия

Пътят към руско-американското сътрудничество

Японската икономика демонстрира най-голям ръст от повече от десет години

Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

Всички статистически данни

Макроикономически показатели на страните по света (по години)

Макроикономическите показатели на водещите страни в света (по месеци)

Показатели за бизнеса и потребителската дейност на водещите страни по света

Кратко описание на световните стокови пазари

Основни световни борсови индекси

Кръстосаните валутни курсове на водещите страни по света

Цени за акции на най-големите руски компании

Характеристики на състоянията

Характеристики на страните от Г-8

Характеристики на страните от Г-20

Характеристики на страните от NAFTA

ТОП-10 страни по население

ТОП-30 страни по население

ТОП-50 страни по население

ТОП-10 страни на пистата

ТОП-30 страни на пистата

ТОП-50 страни на пистата

ТОП-10 страни по пистата на глава от населението

ТОП-30 страни по писта на глава от населението

ТОП-50 страни по писта на глава от населението

ТОП-10 страни на пистата за ПЧП

ТОП-30 страни на пистата за ПЧП

ТОП-50 страни на пистата за ПЧП