ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически рецензии

06.12.2010 г. 22:02 ч. Прегледът на световната икономика - ноември 2010 г.

Възстановяването на световната икономика започва да губи инерция и всички признаци показват, че следващата година растежът на икономиката ще бъде още по-слаб. Това се посочва в доклада на ООН.
Според експерти на ООН, икономически растеж през 2011 година. Ще бъде 3.1%. През 2012 г. според тях нещата ще вървят малко по-добре, а растежът може да достигне 3,5%. В същото време анализаторите на организацията отбелязват, че тези проценти не са достатъчни, за да възстановят пазара на труда до нивото, пред което е изправена световната икономическа криза.
Що се отнася до световните пазари, представителите на ООН обвиняват своята нестабилност пред националните правителства на държавите, които не успяха да координират добре своята парична политика. За да се реши тази ситуация, страните трябва да работят заедно, смятат анализаторите на организацията.
В същото време БВП на 30-те страни-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) нарасна с 0,6% през третото тримесечие спрямо предходното тримесечие. Това се доказва от данните на ОИСР. По този начин увеличението на показателя продължава за шесто поредно тримесечие, но се забавя от 0.9% ръст през второто тримесечие. БВП на Япония нарасна с 0,9% в сравнение с предходното тримесечие, в сравнение с 0,4% на тримесечие по-рано. Американският растеж на БВП се ускори до 0.5% в сравнение с 0.4% през второто тримесечие. БВП на ОИСР през юли-септември спрямо същия период на миналата година се е увеличил с 3,1%, както и с една четвърт по-рано.
Инфлация в 33-те най-развити страни в света през октомври 2010 г. В сравнение с октомври миналата година възлиза на 1,9%, съобщава Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), обединяваща тези страни. През септември годишното увеличение на цените беше 1,7%.
Максималното увеличение на цените сред страните от ОИСР беше регистрирано през октомври в Турция (8.6%) и Гърция (5.2%). Минималният (0.2%) е в Япония и Швейцария. В Япония инфлацията се наблюдава за първи път след 20-те месеца на дефлация, т.е. спад на цените до нивата от предходната година.
ОИСР е една от водещите световни междуправителствени международни икономически организации, която включва 30-те най-развити страни. Сега тя включва Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Унгария, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Мексико, Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, САЩ, Турция , Финландия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Южна Корея и Япония.

Прочетете повече ...

05.11.2010 г. 14:56 Преглед на световната икономика - октомври 2010 г.

Главният икономист на Международния валутен фонд (МВФ) Оливие Бланчард докладва за преразглеждането на прогнозата от фонда за темпа на растеж на световната икономика през 2010-2011 г. Според актуализираните данни световният БВП ще нарасне с 3-4% през 2010 г. и 2011 г. В началото на октомври МВФ посочи и други цифри: ръст от 4,8% през тази година и 4,2% през следващата година. Растежът ще варира в различните региони. И така, в развитите страни икономиката ще нарасне с 1-2%, в развиващите се страни - с 6-8%.
Главният икономист на МВФ освен това коментира решението на Фед да изразходва 600 милиарда долара за обратно изкупуване на американски държавни облигации през следващите осем месеца, за да стимулира бавното икономическо възстановяване, да поддържа ниски лихвени проценти и да насърчава заеми. Бланчард нарече тази стъпка смела и програма за стимулиране на американската икономика чрез вливане на огромни суми пари "безпрецедентно". Влиянието на тези мерки върху развиващите се икономики (включително Русия) обаче ще бъде смесено, предупреди Бланчард, защото инжектирането на пари в САЩ не води до посоката на финансовите потоци към такива държави, каза икономистът.
Световната икономика се възстановява умерено и продължава да се сблъсква с такива проблеми като нуждата от рационализиране на фискалната ситуация и ограничаване на антикризисните мерки. Това е първият заместник-директор на МВФ, каза Джон Липски в началото на октомври.
Независимо от факта, че някои икономисти и финансови магнати от цял ​​свят силно заявяват, че финансовата и икономическа криза е изоставена, не всеки споделя оптимизма си. Така на международния форум в Мароко по икономически въпроси изпълнителният директор на Международния валутен фонд Доминик Строс-Кан заяви, че в резултат на кризата 30 милиона души по целия свят са загубили работата си.
Но тогава той обяви много по-сериозни фигури. През следващите години, според експерти, работата на фонда може да загуби 400 милиона души. Президентът на МВФ заяви, че проблемът за заетостта е приоритет за световната икономика. На второ място отново е проблемът за заетостта. Тя е на трето място. Страс-Кан подчерта, че в сферата на регулирането може да се постигне много, но за тази цел е необходимо да се създаде международен надзор върху финансовата система и нейните дейности.
Ръководителят на МВФ се страхува от възможността за "валутни войни" между държавите. Членовете на Г-20 от най-силно развитите държави декларират намерението си да реорганизират и модернизират съществуващата финансова система. Но, за съжаление, реалността е много по-сложна от най-добрите намерения.

Прочетете повече ...

09.10.2010 16:52 Прегледът на световната икономика - септември 2010 г.

Международният валутен фонд (МВФ) повиши прогнозата за световен икономически растеж през 2010 г. От 4.6% на 4.8%, но през 2011 г., Ръстът на световния БВП ще се забави до 4.2%. Нови прогнози на МВФ се съдържат в следващия доклад на World Economic Outlook, публикуван през октомври. През месец юли МВФ прогнозира, че световната икономика ще нарасне с 4,6% тази година и 4,3% през 2011 г.
Новата макроикономическа прогноза на МВФ показва, че световната икономика остава "уязвима", икономическото възстановяване е "нестабилно и небалансирано". Безработицата все още е основното икономическо и социално предизвикателство: според оценките на МВФ сега има повече от 210 милиона безработни на планетата - с 30 милиона повече в сравнение с предкризисната 2007 година. В същото време финансовият сектор остава "ахилесовата пета" на световната икономика, много от които не са елиминирани. За да се гарантира, че финансовият сектор не застрашава възстановяването, е необходимо да се преструктурират проблемните банки, да се увеличи достатъчността на банковия капитал и ефективно да се реформира международното финансово регулиране, каза МВФ.
Докладът за световната икономическа прогноза също така посочва, че възстановяването на икономиките е неравномерно: индустриализираните икономики пречат на глобалния растеж, а основният двигател на растежа са развиващите се икономики в Азия. МВФ прогнозира, че общият БВП на група развити страни (САЩ, Канада, Европа, Япония) през 2010 г. Ще се увеличи с 2,7% (предишната прогноза - 2,6%), а през 2011 г. - с 2.2% (предишната прогноза - 2.4%). В същото време икономиките на развиващите се страни ще нараснат през 2010 г. С 7.1% (вместо с оценката за юли от 6.8%) и през 2011 г. - с 6.4% (юли прогноза - 6.4%).
Оценката на икономическия ръст на САЩ през тази година бе намалена с 0.7 процентни пункта - до 2.6%, а през 2011 г. Ръстът на икономиката на САЩ ще се забави до 2,3%, прогнозира МВФ. В по-ярка светлина, експертите на МВФ виждат икономическите перспективи на Германия, най-голямата европейска икономика. Според прогнозата на фонда, БВП на Германия през 2010 г. Ще нарасне с 3,3% (спрямо прогнозата за юли от 1,4%) през 2011 г. - 2% (юли прогноза - 1,6%).
Без промяна прогнозата за икономическия ръст на Китай остава: през 2010 г., според МВФ, китайската икономика ще нарасне с 10,5%, а през 2011 г., - с 9.6%.
Прогнозата за растежа и БВП на Русия е намалена от 4,3% на 4%, но само за 2010 г. Очакванията за ръст за 2011 г. са се увеличили от 4,1% на 4,3%. МВФ съветва руските власти да се съсредоточат върху контрола върху инфлацията, която според прогнозите на фонда ще бъде 6,6% и 7,4% през 2011 г.
През 2009 г. Световната икономика, според МВФ, се понижи с 0,6%. Включително БВП на САЩ намаля с 2.6%, БВП на Еврозоната - с 4.1%, БВП от групата на развитите страни - с 3.2%. Междувременно развиващите се икономики отбелязаха ръст от 2,5%, включително ръстът на БВП на Китай с 9,1%.

Прочетете повече ...

04.09.2010 14:12 Прегледът на световната икономика - август 2010 г.

Според съвместния доклад на МВФ и Международната организация на труда на МОТ, въпреки признаците за възстановяването на водещи икономики, броят на хората, които нямат работа, понастоящем възлиза на 210 милиона. Такъв рекорден показател бе постигнат през 2009 г. и засега не може да бъде намален. Тези данни, които авторите на доклада възнамеряват да представят на конференцията през септември в Осло, за да привлекат вниманието на политиците към проблемите на заетостта.
Според доклада по време на кризата около 30 милиона души са загубили работата си. Според МОТ и МВФ последиците от кризата, включително нарастването на безработицата, оказват много негативно влияние върху населението. "От гледна точка на здравето, уволненията причиняват повишен риск от сърдечни пристъпи и други заболявания, свързани със стреса. В крайна сметка смъртността сред уволнените работници е по-висока от тази на работниците, които са запазили работата си. "
Въпреки това, далеч не е максималният в историята на безработицата, анализаторите се притесняват. Според МОТ около 1.2 милиарда мъже и жени, или 40% от работната сила в света, печелят толкова малко, че са принудени да подкрепят себе си и семействата си с два долара на ден или по-малко, т.е. под прага на бедността. Освен това 80% от общото население няма достъп до системите за социална защита.
Според експертите на МОТ правителствата трябва да обърнат повече внимание на безработицата и ниския жизнен стандарт, отколкото да се съсредоточат само върху рязкото намаляване на бюджетните разходи. "Като обща стратегия, най-икономически развитите страни не трябва да затягат фискалната политика до 2011 г., защото ранното затягане може да подкопае възстановяването", се казва в доклада. Според дългосрочните прогнози на МОТ през следващите десет години по света е необходимо да се създадат около 440 милиона нови работни места, за да се справи с вълната от безработица, причинена от кризата, и да се гарантира заетостта на нови участници на пазара на труда.
Междувременно недостигът на петрол може да доведе до нова глобална криза в бъдеще. Такава прогноза води анализатори на германските въоръжени сили. Липсата на черно злато ще бъде опустошителна за световната икономика, демокрацията и западните страни. Това се съобщава от "RBC daily".
Персоналът на Центъра за трансформация на Бундесвера проведе наскоро вътрешно разследване, което първоначално не беше предназначено за широката общественост. Според получените от тях данни върхът на производството на петрол в света може да бъде постигнат още тази година. Последствията от това събитие за глобалната икономика и геополитиката ще бъдат тежки.
Изчерпването на запасите от черно злато може да унищожи световната икономика. Страните-износители, които ще могат да диктуват условията си на вносителите, ще бъдат в благоприятно положение. В резултат на това функциониращите механизми на пазарната икономика ще бъдат нарушени. Освен това това може да доведе до преход към планирана икономика.
Дефицитът на петрол ще бъде рентабилен за износителите - развиващите се страни и в политическия смисъл. Те ще се обединят в печеливши съюзи. И ролята на световните сили, които в момента са водещи в политиката, ще намалее. Същевременно ще има заплаха от демокрация от страна на екстремистите от страните износители, което ще доведе до глобални политически кризи.
Светът може да усети отрицателното влияние на липсата на черно злато в 15-30 години. И загрижеността на немските военни анализатори по този въпрос се споделя и от други страни. Наскоро стана известно, че британското правителство също обсъжда възможните мерки, които ще помогнат за предотвратяване на негативните последици от недостига на нефт.

Прочетете повече ...

08.08.2010 г. 14:32 ч. Прегледът на световната икономика - юли 2010 г.

Международният валутен фонд (МВФ), след европейските банкови стрес-тестове, оцени финансовото състояние и перспективите на американския банков сектор. Фондът проведе собствено стрес-тестване на 53-те най-големи банкови холдингови компании в САЩ, включително десетки чуждестранни банки.
Както се казва в материалите на МВФ, при така наречения "основен" сценарий на развитието на американската икономика през 2010-2014 г. 12 от 53 банки попадат в рисковата зона, която ще се нуждае от допълнителен капитал на стойност 14,2 млрд. Долара. При "неблагоприятния" сценарий стрес тестовете не преминават вече 17 компании, което обаче е относително малко. Общият капиталов дефицит на тези банки, според МВФ, ще бъде 44.6 млрд. Долара.
Критерият за преминаване на стрес тестове за МВФ беше праговата стойност на капитала от първи ред в 6%. Банките, които не могат да подкрепят този показател, определени като съотношение на капитала към рисково претеглените активи на ниво от най-малко 6% до 2014 г., се считат за неуспешни.
Основният сценарий на МВФ предвижда растежа на американската икономика в съответствие с настоящите прогнози на фонда: 3.1% през 2010 г. И с 2.4-2.6% през следващите четири години. Според базовия сценарий нивото на безработица в САЩ ще бъде 9,8% през 2010 г., 8,9% през 2011 г. и до 2014 г. Ще падне до 5,5%.
При неблагоприятния сценарий реалният БВП на Съединените американски щати нараства през 2010 г. С 2.3%, а през 2011 г. Икономическият растеж ще се забави до 0.8%. Безработицата ще продължи да се задържа през 2011 г. На ниво от около 10%. Цените на недвижимите имоти в най-големите градове на страната ще продължат да спадат през 2010-2011 г. Общият дълг на правителството на САЩ до 2012 г. Ще мине за марка от 80% от брутния национален продукт.
Като цяло МВФ отбелязва, че състоянието на най-големите финансови институции в Съединените щати понастоящем не предизвиква сериозна загриженост. Според фонда държавната подкрепа, предоставена на банките по време на острата фаза на кризата, спомогна за успешното стабилизиране на финансовата система и премахване на пропуските в столиците на водещи банки. Най-уязвими обаче са регионалните средни и малки банки в Америка, които продължават да носят загуби по заеми, обезпечени с жилищни и търговски недвижими имоти. "Дори при умерено неблагоприятни сценарии важни части от финансовата система - особено регионалните и малките банки - може да са изправени пред допълнителни трудности", се казва в доклада на МВФ.

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [предишна] [следваща]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели