ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически рецензии

07.03.2012 21:48 Прегледът на световната икономика - февруари 2012 г.

Според предварителните данни общият темп на растеж на икономиките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през IV тримесечие на 2011 г. намалява до 0.1%, докато през предходното тримесечие растежът е 0.6%. Това се посочва в изявлението на организацията.
ОИСР отбелязва, че статистиката за пълнота трябва да се разглежда чрез призмата на индикаторите на отделните държави в рамките на организацията. По този начин ръстът на БВП на САЩ през октомври-декември миналата година беше 0,7% (през третото тримесечие беше 0,5%), а БВП на Япония за отчетния период загуби 0,6% (през юли- Растеж от 1,7%). БВП на Еврозоната и ЕС намаляха с 0.3% през последните три месеца на миналата година - за първи път от второто тримесечие на 2009 г.
Следва да се отбележи, че от 34 държави-членки на ОИСР отрицателната динамика на растежа на БВП в тримесечна база е регистрирана в 11 страни - Австрия (-0.1%), Белгия (-0.2%), Чехия (-0.3% (-0.8%), Германия (-0.2%), Италия (-0.7%), Великобритания (-0.2%), Япония (-0.6% 7%), Португалия (-1,3%), Испания (-0,3%). Положителна динамика бе демонстрирана от Франция (+ 0.2%), Унгария (+ 0.3%), Израел (+ 0.8%), Южна Корея и Мексико (0.4% ), САЩ (+ 0.7%). В други страни ръстът на икономиките остана на нивото от предходното тримесечие. В страните от Г7 БВП през IV тримесечие на 2011 г. се е увеличил с 0,2%.
На годишна база растежът на БВП в страните от ОИСР също се забавя: през четвъртото тримесечие нарастването спрямо същия период на 2010 г. е било 1.3% спрямо 1.7% през третото тримесечие. Следва да се отбележи, че Естония (+ 5,2%), Израел (+ 3,9%), Мексико (+ 3,7%), Южна Корея (+ 3,4% + 3.3%). В същото време икономиката на Португалия спадна през четвъртото тримесечие с 2.6%, Япония - с 1%. Общият показател на групата G7 е + 1,0%.
Като цяло, в резултат на резултатите от 2011 г., БВП на страните от ОИСР се е увеличил с 1,8% в сравнение с увеличението от 3,1% през 2010 г.

Прочетете повече ...

03.02.2012 17:51 Прегледът на световната икономика - януари 2012 г.

Международният валутен фонд (МВФ) намали прогнозата за световен икономически растеж тази година до 3,3%. Първата оценка предполага увеличение на световния БВП през 2012 г. С 4.0%. Актуализираните икономически прогнози са представени в изданието от януари на доклада за световната икономическа прогноза. МВФ прогнозира, че БВП на Еврозоната през 2012 г. Ще се намали с 0,5%, а икономиката на САЩ ще нарасне с 1,8%. През 2013 г. Световният икономически растеж ще се ускори до 3,9%, в САЩ до 2,2%, докато растежът в еврозоната ще бъде само 0,8%.
Според оценките на Фонда през 2011 г. световната икономика е нараснала с 3.8%. В предишната версия на доклада през септември 2011 г. Предвижда се той да нарасне с 4%. "Възстановяването на световната икономика е застрашено от нарастващите трудности в еврозоната и други проблеми по света", се казва в доклада. Правителствата и централните банки трябва да "възвърнат доверието в пазарите и да сложат край на кризата в еврозоната, като подкрепят икономическия растеж, продължават да коригират фискалните дефицити, да противодействат на тенденцията на намаляване на кредитите и да предоставят допълнителни парични стимули и ликвидност".
МВФ отбелязва, че Европа през 2012 г. ще навлезе във фаза на рецесия. В Италия и Испания рецесията ще продължи две години. Същевременно италианската икономика през 2012 г. ще намалее с 2,2%, а през 2013 г. - още 0,6%. В Испания БВП ще намалее с 1.7% тази година и с 0.3% през 2013 г.
Китай, който спечели титлата "локомотив" на световната икономика, няма да избегне отрицателните последици от кризата в еврозоната: според оценките на МВФ икономическият растеж в Средното кралство ще се забави доста рязко през 2012 г. - до 8,2% от 9,2% през 2011 г. Преди това МВФ прогнозира ръст на брутния вътрешен продукт на Китай с 9.0% тази година.
Също така, МВФ понижи прогнозата за ръста на икономиката на Руската федерация през 2012 г. От 4.1% до 3.3%. През 2013 г., както очаква фондът, растежът на БВП на Русия ще бъде 3,5%, но все пак ще бъде по-нисък от темповете на растеж за 2010-2011 г. Според МВФ, според резултатите от 2011 г. Руската икономика нарасна с 4,1%.
Междувременно Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) остави прогнозата си за растежа на БВП на Русия през 2012-2013 г. непроменена. Прогнозите на ЕБВР са много по-оптимистични: икономическият ръст на Русия тази година се очаква да достигне 4,2% през 2013 г., - 4.3%.
Световната банка, която публикува своя собствена макроикономическа прогноза за изминалата седмица, очаква ръстът на БВП на Руската федерация през 2012 г., Ще бъде 3,5%, а през 2013 г. Ще достигне 4,5%, т.е. оценките за Русия също са по-окуражаващи.
По-рано, на 18 януари, Световната банка (СБ) публикува доклад, който предвижда забавяне на световния икономически растеж през 2012 г. на фона на европейските дългови проблеми. Специалистите от Световната банка отбелязват и отрицателното въздействие на европейската дългова криза върху развиващите се страни.
Световната банка понижи прогнозата за растеж през 2012 г. за икономиките на развиващите се страни и страните с високи доходи. Ръстът на икономиката на развиващите се страни през 2012 г. се очаква да бъде 5.4%, а растежът на икономиките на страните с високи доходи - на 1.4%. Тези оценки са по-песимистични от предвидените от експертите на Световната банка през юни 2011 г., което очаква икономиката на развиващите се страни да нарасне с 6,2% през 2012 г. и икономиката на страните с високи доходи с 2,7%.
Същевременно Световната банка прогнозира, че световната икономика ще нарасне с едва 2,5% през 2012 г. (макар че в доклада от юни се направи прогноза за 3,6%). През 2013 г. растежът на световната икономика се очаква на ниво от 3,1%, отбелязва Световната банка.
На 17 януари ООН публикува проучване, според което ръстът на световния брутен вътрешен продукт (БВП) през 2012 г. може значително да се забави, ако не се вземат необходимите мерки за създаване на работни места и предотвратяване на ръста на държавния дълг на редица държави. Основният сценарий, който се разглежда в доклада, предполага, че до края на тази година световният БВП ще нарасне с 2,6%, а през 2013 г. - с 3,2%. Според най-лошия сценарий (при положение, че се очаква рецесия в Европа и САЩ), ръстът на световния БВП през 2012 г. ще спадне до 0,5%. Освен това, този сценарий предполага, че през 2013 г. показателят ще се увеличи с 2,2%.

Прочетете повече ...

06.01.2012 15:21 Прегледът на световната икономика - декември 2011 г.

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings очаква растежът на световната икономика (на базата на пазарен обменен курс) да достигне 2,4% през 2012 г. и 3,0% през 2013 г. в сравнение с прогнозираните по-рано 2,7% и 3,1%. Това се посочва в новия тримесечен отчет на агенцията "Глобални икономически прогнози". Според доклада растежът на най-големите развити икономики се очаква да спадне до 1,3% през 2011 г. и да запази слаб растеж от 1,2% през 2012 г., последвано от умерено ускоряване до 1,9% през 2013 г.
"Fitch очаква допълнително забавяне на растежа в еврозоната до едва 0.4% през 2012 г., поради факта, че затягането на фискалните мерки и влошаването на условията на финансовите пазари води до по-трудни кредитни условия за по-широка икономика", заяви директорът на аналитичната група Fitch На суверенните емитенти на Gergeli KISS.
В еврозоната се очакват умерени отрицателни тримесечни темпове на растеж през следващите тримесечия, а сред четирите най-големи членове на еврозоната Fitch очаква спад на БВП в Италия през 2012 г. да бъде 0,5%. "В същото време вероятността за ясно намаляване на икономиката на Еврозоната през 2012 г. понастоящем се оценява на един до три", каза Кис.
Възстановяването на американската икономика ще продължи да бъде ограничено в краткосрочен план с по-силни очаквания за растеж от втората половина на 2012 г. и след това, докато жилищният пазар остава строг и фискалната политика ще се затегне на около 1% от БВП. На фона на слабия растеж на БВП в еврозоната икономическите перспективи за Обединеното кралство се влошиха, като Fitch отново преразгледа прогнозата за растежа на БВП: на едва 0,7% през 2012 г. и 2,0% през 2013 г.
В същото време Fitch очаква, че икономическият растеж на страните от БРИК ще остане силен през прогнозния хоризонт - 6,3% през 2012 г. и 6,6% през 2013 г., което е значително по-високо от темповете на растеж на най-големите развити икономики и глобални Темпове на растеж. Въпреки това, като най-големите развити икономики, растежът в Китай и Русия ще се забави през следващите години. Бразилия и Индия вече са отбелязали рязък спад през 2011 г. и се очаква да възстановят част от загубения импулс до 2013 г.
Според прогнозата на Fitch ръстът на БВП на Русия ще нарасне с 4,2% през 2011 г., както се очакваше по-рано. През 2012 г. експертите на агенцията очакват растежът да падне до 3.5%, което ще се дължи на влошаването на световната икономическа прогноза.
Според Fitch отрицателните рискове в момента са доминиращи. По-специално финансовото напрежение може да се задълбочи още повече в еврозоната. В отделен раздел на Глобалната икономическа перспектива се разглежда този алтернативен сценарий в допълнение към основния сценарий на Fitch и се посочва променливостта на икономическия растеж в еврозоната. Въпреки решението от 9 декември за разрешаване на кризата в еврозоната, напрежението на пазара остава високо. Освен това може да се стигне до неравномерно преминаване към фискална консолидация в САЩ или глобални дисбаланси. Следователно вероятността от нежелани реакции е висока и рискът от нежелани събития със сериозни последствия се е увеличил през последните месеци. Обратно, подобряването на балансите в частния сектор може да доведе до по-голямо търсене, а бързото разрешаване на финансовия стрес може да засили доверието в световен мащаб.
След като Европейската централна банка проведе две съкращения на лихвите с 25 базисни пункта. Под новия президент Марио Драги всички най-големи централни банки имат рекордни ниски лихвени проценти. Предвид слабата глобална икономическа перспектива, Fitch не очаква по-строга монетарна политика преди втората половина на 2012 г.

Прочетете повече ...

03.12.2011 г. 14:42 ч. Прегледът на световната икономика - ноември 2011 г.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през ноември намали прогнозата за растежа на световната икономика за 2012 г. До 3.4% спрямо 4.6%, прогнозирано от експертите на организацията през май 2011 г. По-ниските очаквания за водещите икономики - така, БВП на САЩ ще нарасне с оценките на организацията само за 1,7% спрямо майската прогноза от 2,6%. Прогнозата за БВП на еврозоната през 2011 г. Също така намалява - до 1,6% от 2,0%.
Според експерти на организацията кризата в еврозоната продължава да бъде основната заплаха за растежа на световната икономика. Загрижеността относно невъзвръщаемостта на държавните дългове се разпростира върху все по-голям брой страни, а по-нататъшното замърсяване е изпълнено с повече от сериозни проблеми в икономиката.
От друга страна, настоящата финансова ситуация на Съединените щати и неспособността на политическите сили на страната да постигнат съгласие по начините за отстраняването й са не по-малко загрижени за организацията. Случаят може да приключи в рецесия, а мерките на паричната политика няма да помогнат много в тази ситуация, се казва в доклада.
"Перспективите ще се подобрят само ако бързо се предприемат драстични мерки", казва главният икономист на ОИСР Pier Carlo Padoan. Според него в еврозоната рискът от по-нататъшно разпространение на дълговата криза в други страни може да бъде намален само чрез значително увеличаване на Европейския инструмент за финансова стабилност (EFSF), като същевременно се разшири възможността за набиране на средства от ЕЦБ за решаване на проблеми.
В същото време ОИСР понижи прогнозите за ръста на руската икономика за 2011-2012. Както се прогнозира в новия шестмесечен доклад на ОИСР, руската икономика през 2011 г., Ще нарасне с 4,0%, а през 2012 г. - с 4,1%. В предишния такъв доклад през май тази година. Организацията, в която Русия очаква да се присъедини през следващите няколко години, прогнозира ръст на БВП на Русия през 2011 г. На 4,9%, а през 2012 г. - с 4.5%.
Основните рискове от забавянето на икономическия растеж в Русия, ОИСР, са свързани с влошаващото се положение в световната икономика, което може да предизвика спад в световните цени на петрола и да ускори изтичането на капитал от страната.
В края на ноември UBS AG също намали оценката за световния икономически растеж за следващата година, като се има предвид задълбочаването на дълговата криза в Европа и рязкото влошаване на динамиката на макроикономическите показатели. Световният БВП през 2012 г. вероятно ще нарасне с 2,7%, а не с 3,1%, както се очакваше, - се казва в доклада на икономистите на UBS Лари Хатевей и Стефан Део.
Еврозоната ще навлезе в рецесията през IV тримесечие на 2011 г., а обемът на икономиката й ще намалее с 0,7% през следващата година, смятат експертите. През лятото UBS очакваше, че БВП на Еврозоната ще добави 0,2% през 2012 г. През 2013 г. ще се възстанови възстановяването на страните от еврозоната след рецесията и слабо възстановяване от 0,8%. Анализът на ръста на БВП за САЩ за 2012 г. беше намален от икономистите на UBS от 2,3 на 2,0%, Китай - от 8,3% до 8,0%. Морган Стенли обяви в понеделник влошаване на прогнозата за растежа на световния БВП от 3,8% до 3,5% през 2012 г. поради "бавния растеж в САЩ и рецесията в Европа".
Международният валутен фонд (МВФ) вероятно също ще влоши перспективите за растеж на световната икономика за 2012 г. в сравнение с оценките, представени през октомври тази година. Актуализираните прогнози на МВФ ще бъдат публикувани в края на януари 2012 г. Според последния доклад на Световната икономическа прогноза, публикуван през октомври, фондът прогнозира ръст на световната икономика на 4,0% през 2011 г. и следващата година.

Прочетете повече ...

03.11.2011 г. 13:50 ч. Прегледът на световната икономика - октомври 2011 г.

БВП на страните от Г20 през 2011 г. ще се увеличи с 3,9%, през 2012 г. тази цифра ще се увеличи с 3,8%, а през 2013 г. - с 4,6%, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие OECD). През 2010 г. БВП на страните от Г20 нарасна с 5.2%. В развитите страни, които са част от Г-20, индексът на БВП може да добави 1.5% през настоящата и следващата година и 2.2% през 2013 г. През 2010 г. БВП на развитите страни от Г20 се увеличи с 2,9%.
Докладът на ОИСР посочва, че "несигурността относно икономическото развитие се е увеличила драстично през последните месеци, като няколко развития, свързани главно с дълговата криза в еврозоната и американската фискална политика, могат да засегнат значително икономическата ситуация през следващите две години. Сценариите без значителни сътресения и в отсъствието на всеобхватни мерки за решаване на настоящите проблеми, реалният БВП ще нарасне с около 3,9% през тази година, 3,8% през 2012 г. и 4,6% през 2013 г. средно в страните от Г-20.
Анализаторите на ОИСР отбелязват, че резултатите биха могли да бъдат по-добри, ако мерките, обявени на срещата на върха на Еврозоната на 26 октомври 2011 г., ще бъдат изпълнени бързо и решително. Лидерите на ЕС и Еврозоната на горепосочената среща на върха обявиха решенията по втория план за спасяването на Гърция с отписването на дълга й до 50%, рекапитализацията на банките в ЕС с повишаване на нивото на достатъчност на ключов капитал от първото ниво до 9% през 2012 г. и разширяване на EFSF на 1 трилион евро. Процедурите за прилагане на тези решения все още не са разработени. И може би по-лошо, защото в деня след срещата гръцкият министър-председател обяви плановете си да проведе референдум за правителствените реформи, което направи несигурността на относителното бъдеще на еврозоната още по-несигурна и в дългосрочен план би могла да унищожи всички усилия на европейските дипломати.
ОИСР отбелязва, че публикуваните данни са предварителни, а окончателните данни ще бъдат публикувани на 28 ноември. Междувременно, според ОИСР, БВП на Еврозоната, който през 2010 г. е нараснал с 1,7%, може да добави 1,6% тази година, следващите 0,3%, а през 2013 г. - 1,5%. В този случай организацията прогнозира за следващата година да се обединят "области на отрицателен растеж".
Организацията прогнозира ръст на БВП на САЩ на 1,7% тази година, 1,8% през следващата година и 2,2% през 2013 г., докато през 2010 г. тя добави 3,0%, припомня ОИСР. Японският БВП, който добави 4.0% през миналата година, може да намалее с 0.5% през текущата година, през 2012 г. може да добави 2.1%, а през 2013 г. - 1.5%.
Ръстът на икономиката на развиващите се страни от Г-20 се очаква да бъде 7,2% през 2011 г., 6,7% през 2012 г. и 7,4% през 2013 г. спрямо ръст от 8,5% през 2010 г., се казва в доклада.
Безработицата ще остане висока в развитите страни от Г-20 - 8,1% през тази година, 8,2% през следващата година, 8,0% през 2013 г. спрямо 8,4% през миналата година. Националният дълг в същите страни се очаква да е 106.1% от БВП, съответно 110.6%, съответно 113.8%, при 102.3% през миналата година. В еврозоната се очаква бавен ръст на показателя: 95,2% през 2011 г., 97,2% през 2012 г. и 97,6% през 2013 г. спрямо 92,8% през 2010 г.
Според последната си прогноза Европейската комисия очаква, че през 2011 г. дългът на еврозоната като цяло ще съставлява 87,9% от нейния БВП, а през 2012 г. - 88,7% от БВП. Очаква се само пет държави от общо 17 през 2011 г. да се съобразят с Пакта за стабилност и растеж на размера на дълга под 60% от БВП. В същото време, ЕК докладва за нивото на дълга към БВП през 2010 г. с темп от 85,5% (под данните на ОИСР), което може да показва различни методологии за изчисляване на показателя в ЕО и в организацията.
ОИСР очаква, че в САЩ държавният дълг ще възлезе на 97.6% от БВП тази година, 103.8% през 2012 г. и 108.7% през 2013 г. За Япония данните са на ниво съответно 212.3%, 219.8%, 227.6%.
Инфлацията в развитите страни на Г-20 може да достигне 2,7% тази година, 1,8% през следващите и 1,3% през 2013 г., докато през 2010 г. тя е била 1,5%. Страните - 6.5%, 5.5% и 5.0%, срещу 5.8% през 2010 г. Като цяло Г-20 прогнозира спад на показателя: 4,4% тази година, 3,5% - през следващата и 3,0% - през 2013 г. спрямо 3,3% през 2010 г.

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [предишна] [следваща]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели