ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически рецензии

02.08.2012 16:01 Прегледът на световната икономика - юли 2012 г.

Международният валутен фонд (МВФ) през юли намали прогнозата за световен икономически растеж през 2012 г. на 3,5%, от очакваните 3,6% през април, а през 2013 г. до 3,9% от 4,1%. Това се съобщава в актуализираната версия на доклада на МВФ "Световната икономическа перспектива" (World Economic Outlook). През 2011 г. според МВФ растежът на световната икономика е бил 3,9%, а през 2010 г. - 5,3%.
Експертите на МВФ отбелязват неизбежността за по-нататъшно намаляване на темповете на икономически растеж в случай на забавени и недостатъчно ефективни действия за борба с кризата с бюджетния дълг в еврозоната.
Като цяло растежът на икономиките на развитите страни, според МВФ, ще бъде 1,4% през 2012 г., а през 2013 г. ще се ускори до 1,9%. По този начин прогнозата за 2012 г. остана непроменена, а през 2013 г. - намалена с 0,2 процентни пункта.
Прогнозата за темпа на икономически растеж в САЩ също беше преразгледана надолу. По този начин МВФ прогнозира, че през 2012 г. ръстът на БВП на САЩ ще се понижи с 0,1% и ще бъде 2,0%, а през 2013 г. той ще бъде намален с 0,1% и ще бъде 2,3%. МВФ отбелязва, че най-важната задача за поддържане на американската икономика в близко бъдеще ще бъде предотвратяването на т. Нар. Фискален колапс, т.е. Автоматично намаляване на държавните разходи и едновременно изтичане на данъчните облекчения. За да се избегне такъв катастрофален сценарий за икономиката, е необходимо да се повиши таванът на държавния дълг и да се разработи средносрочен бюджетен план, който се усложнява от вътрешнополитическите противоречия между демократите и републиканците в навечерието на президентските избори през ноември тази година. Японският БВП тази година може да нарасне с 2,4%, а през следващата година темпът на растеж на икономиката ще се забави до 1,5%. Индикаторът за текущата година е увеличен с 0.4 процентни пункта, а през 2013 г. - намален с 0.2 процентни пункта.
Един от най-силните рискове за световната икономика е, че фондът призовава за закъснели или недостатъчни политически мерки за противодействие на кризата в Европа. В това отношение споразуменията, постигнати на срещата на високо равнище на лидерите на ЕС, представляват стъпки в правилната посока, но според МВФ са необходими допълнителни мерки. "Положението в страните, засегнати от кризата в еврозоната, вероятно ще остане опасно, докато не бъдат предприети всички необходими икономически мерки за преодоляване на кризата", добавя фондът.
БВП на Еврозоната през текущата година, според фонда, ще бъде намален с 0,3%, което съвпада с прогнозата за април. През 2013 г. ръстът на БВП в региона ще бъде 0,7%, вместо очакваното преди това увеличение от 0,9%. През 2011 г., според МВФ, икономиката на еврозоната нарасна с 1,5%, през 2010 г. - с 1,9%. Силният спад на икономиката през 2012 г., според фонда, очаква Италия и Испания - съответно с 1,9% и 1,5%. По този начин оценката за БВП на Италия остана непроменена, а Испания се подобри с 0,4 процентни пункта.
МВФ смята, че отрицателната динамика на БВП на Италия и Испания ще продължи и през 2013 г. - цифрата за Италия ще намалее с 0,3%, Испания - с 0,6%. Прогнозите за перспективите за италианския БВП останаха непроменени спрямо данните за април, докато Испания се е влошила с 0,7 процентни пункта. "Периферните държави от еврозоната са в центъра на нарастващото напрежение на финансовите пазари, причинено от засилена политическа и финансова несигурност в Гърция, проблеми в банковия сектор в Испания, съмнения относно способността на правителствата да правят бюджетни корекции и реформи и степента на желание на страните партньори да помагат на другите Държави ", каза фондацията.
Най-голямата икономика в Европа - Германия - през 2012 г., според организацията, може да нарасне с 1,0%, въпреки че по-рано се очакваше да се увеличи с 0,6%. Прогнозата за 2013 г. е понижена с 0,1 процентни пункта, като ръстът е с 1,4%.
МФС отбелязва, че основните прогнози на Фонда отчитат по-слабият растеж през по-голямата част от втората половина на 2012 г. както в развитите икономики, така и в развиващите се страни, което отразява трудностите на процеса на възстановяване на световната икономика. Същевременно в прогнозите се приема, че финансовите условия в периферните страни от еврозоната през 2013 г. постепенно ще се подобрят в сравнение с нивата, достигнати през юни тази година, включително като се вземат предвид решенията, взети на последната среща на върха на ЕС през юни.
Според нова прогноза през настоящата година инфлацията в развитите страни може да се забави до 2,0% спрямо връх през 2011 г. от 2,7%. През април се очаква инфлацията в развитите страни през тази година да бъде по-ниска - 1,9%.
Що се отнася до най-бързо разрастващата се глобална икономика, Китай, експертите на МВФ са влошили прогнозата за ръста на БВП на страната за текущата година до 8% от 8,2% през април. След резултатите от 2013 г. фондът очаква увеличение на китайската икономика с 8,5%, докато през април прогнозира ръст от 8,8%. МВФ предупреди, че производственият капацитет на редица нововъзникващи пазари, като Китай, Индия и Бразилия, може да бъде по-нисък от очакваното, а по-нататъшният растеж може да бъде разочароващ. Прогнозата за инфлацията в развиващите се страни за 2012 г. се увеличава с 0,1 процентни пункта - до 6,3% спрямо 7,2% през 2011 г.
Прогнозата за растежа на ръста на БВП за периода 2012-2013 г. остава непроменена, за разлика от априлския доклад. МВФ очаква, че през 2012 г. той ще бъде 4,0%, а през 2013 г. - 3,9%. През април МВФ значително подобри перспективите за ръста на руската икономика през 2012-2013 г.: прогнозите за растежа бяха увеличени с 0,7 и 0,4 процентни пункта.
В този случай МВФ прогнозира през 2012 г. положителното салдо на федералния бюджет на Руската федерация на ниво от 0,1% от БВП, което ще бъде заменено с дефицит от 0,7% от БВП през 2013 г. Така МВФ сега изглежда по-песимистично по отношение на бюджетните перспективи на Русия. В предходен доклад през април 2012 г. фондът прогнозира, че бюджетният излишък през 2012 г. ще бъде 0,6% от БВП, а дефицитът през 2013 г. ще бъде 0,3% от БВП.

Прочетете повече ...

02.07.2012 16:29 Прегледът на световната икономика - юни 2012 г.

Според прогнозите на международната рейтингова агенция Fitch растежът на световния БВП ще се забави от 2,7% през 2011 г. на 2,2% през 2012 г., преди да се покачи до 2,8% през 2013 г. и 3,1% през 2014 г. Системната криза, която погълна еврозоната, както и негативният натиск върху рейтингите в еврозоната, едва ли ще бъдат отслабени, докато европейските лидери не представят надеждна и реална програма за увеличаване на бюджетната финансова и политическа интеграция в региона.
Експерти на агенцията отбелязват, че "европейската дългова криза отново се е увеличила през второто тримесечие на 2012 г. на фона на влошаването на перспективите за икономически растеж, ускоряването на изтичането на частен капитал от периферните страни от еврозоната, както и увеличаването на доходността по облигациите на няколко държави и засилените протести срещу фискалните мерки. Същевременно срещата на върха на ЕС, проведена на 28-29 юни, позволи на европейските лидери да предприемат положителни стъпки за стабилизиране на ситуацията. По-нататъшното увеличаване на прозрачността на предприетите мерки за задълбочаване на фискалната, финансовата и политическата интеграция може да бъде важна стъпка към преодоляване на кризата.
Анализаторите на агенцията Fitch в своето преразглеждане отбелязват значително влошаване на кредитоспособността на Испания през тази година поради увеличените разходи за рекапитализация на банките, задълбочаване на рецесията, увеличаване на бенчмарка на бюджетния дефицит и държавния дълг, както и усложняване на условията за привличане на финансиране. Значителният размер на испанската икономика и възможността за разпространение на проблеми в Италия правят страната по-важна за еврозоната в системен смисъл, отколкото в Гърция, се казва в проучването.
Краткосрочният риск от излизането на Гърция от еврозоната беше елиминиран след победата на парламентарните избори на партиите, насочени към по-нататъшно сътрудничество с Европейския съюз и Международния валутен фонд (МВФ), както и създаването на ново правителство в страната. Въпреки това икономическата рецесия в Гърция продължава и показателите за ликвидност се влошават, което подчертава неотложността на подновяването на плащанията от ЕС и програмата на МВФ.
През първата половина на 2012 г. Fitch понижи рейтингите на шест държави от еврозоната в общо 16 стъпки. Испания претърпя най-значителните загуби, чийто рейтинг се понижи два пъти и е на ниво "BBB". В допълнение, рейтингът на Япония беше понижен.
Що се отнася до развиващите се страни, те според експертите на Fitch "продължават да демонстрират гъвкавост в трудни световни условия и да демонстрират по-силни резултати от развитите страни". Въпреки това редица големи нововъзникващи пазари, включително Китай, Индия, Бразилия И Турция може да се изправи пред отслабване на икономическия растеж. "

Прочетете повече ...

04.06.2012 10:52 Прегледът на световната икономика - май 2012 г.

Световната банка леко понижи прогнозата за ръста на китайската икономика през 2012 г. - до 8,2%. Намаляването на прогнозата се дължи на очакванията за спад на износа поради проблеми в икономиките на Европа и Япония. Независимо от рисковете, свързани с европейската криза, Китай ще продължи да расте по-бързо от други големи икономики и Източна Азия ще запази ролята на лидер на световния икономически растеж.
Забавянето на икономическия растеж в Китай ще продължи, смятат експертите на Световната банка, но икономиката ще се успокои постепенно. Световната банка понижи прогнозата за растежа на БВП за Китай за 2012 г. с 0,2 процентни пункта до 8,2%, което съответства на текущата прогноза на Международния валутен фонд. По този начин тенденцията на забавяне на растежа на БВП ще продължи: през 2010 г. китайската икономика нарасна с 10,4%, през 2011 г. - с 9,2%.
В същото време Световната банка не разглежда сценария за "твърдо кацане" на китайската икономика, което се опасява от много анализатори. Основният принос за забавянето на БВП ще бъде намаляването на търсенето на китайски стоки в ЕС, САЩ и Япония. Ръстът на вътрешното потребление не може напълно да компенсира намаляването на външното търсене. Световната банка очаква китайските власти да могат да поддържат инфлацията под контрол, което ще се забави до 3,2% през 2012 г. срещу 5,4% през миналата година. Намаляването на инфлационния натиск ще бъде улеснено както от забавянето на икономическия растеж, така и от стабилизирането на цените на храните и енергията.
Като цяло Източна Азия ще остане център на световния икономически растеж, въпреки известно забавяне в сравнение с предходната година. Световната банка очаква растежът на БВП на този регион да бъде 7.6% през 2012 г. (5.2% без Китай), в сравнение с 8.2% през 2011 г. (4.3% без Китай). Намаляващата тенденция е свързана с динамиката на китайската икономика, а миналата година земетресението в Япония и наводненията в Тайланд имат сериозно въздействие.
В среда, в която в развитите страни икономическият растеж е подложен на натиск или изобщо не, Източна Азия трябва да търси вътрешни източници на растеж, смятат експертите на Световната банка. Икономическият бум в региона през последните десет години е намалил наполовина броя на жителите на Източна Азия под прага на бедността. Въпреки очевидните успехи, обаче, около една трета от населението на региона (повече от 500 милиона души) все още живее с по-малко от 2 долара на ден.
Междувременно в Делхи има аларма. Икономиката на Индия нарасна през първото тримесечие на 2012 г. с едва 5,3% в сравнение със същия период на миналата година. Така бавно индийската икономика не се развива почти 10 години, считано от 2003 г. През четвъртото тримесечие на 2011 г. растежът беше 6,1%, а анализаторите очакваха, че ще остане на същото равнище след първото тримесечие на тази година. Индия е третата икономика на Азия след Китай и Япония.
Най-големите проблеми на Индия са високата инфлация и слабата валута. Във връзка с долара рупията се е обезценила с 27% от юли 2011 г. Дори преди една година в Делхи мечтаеха за двуцифрен икономически растеж, но забавянето на растежа на световната икономика намали търсенето на индийски стоки на чужди пазари, а високата инфлация, заедно със слабата рупия, правят всички стоки и живот в страната скъпи. За да го върнем надолу, Индия вече е нерешителна и, според мнозина индианци, мързеливо коалиционно правителство, което също се забърква в корупционни скандали. По-специално, ключовите реформи, включително отварянето на индийския пазар на дребно за чуждестранни компании, парламентът, не могат да отнеме повече от година.

Прочетете повече ...

05.05.2012 16:52 Преглед на световната икономика - април 2012 г.

Международният валутен фонд (МВФ) през април повиши прогнозата за световния икономически растеж тази година до 3,5%, през 2013 г. - до 4,1%, но предупреди, че рисковете остават и процесът на възстановяване все още е много несигурен. Това се посочва в актуализираната прогноза за световната икономическа перспектива на МВФ. Междувременно публикуваните прогнози се различават от предходната прогноза на МВФ от януари, когато експертите се страхуват, че Гърция ще се проваля, а Италия и Испания ще бъдат изправени пред бюджетна криза съответно 3,3 и 3,9%.
Растежът на световната икономика набира скорост на фона на икономическото възстановяване в САЩ и известно отпускане на ситуацията в Европа. Въпреки това рисковете са все още високи: ескалацията на кризата в еврозоната или скокът на цените на петрола на фона на геополитическото напрежение може лесно да разтърси доверието на инвеститорите и да се превърне в пречка за възстановяването на световната икономика, се казва в доклада. "Фазата на острата криза на държавните дългове в Европа премина, положителни сигнали от САЩ се появиха и оптимизмът се върна, но трябва да се внимава: дори и при отсъствието на повторение на кризата в Европа развитите икономики все още не са се отървали от пречките за възстановяване", се казва в доклада. МВФ.
МВФ също значително подобри перспективите за ръста на руската икономика. Според експертите на организацията показателят за ръст на БВП в Русия през 2012 г. ще бъде 4% на фона на високите цени на петрола (по-ранна оценка от 3,3%). Прогнозата за ръст на БВП в реално изражение за следващата година също бе преразгледана нагоре до 3,9% от очакваните 3,3%, като същевременно се запази прогнозната цена на петрола в диапазона от 110,0-114,7 долара за барел.
В обнародвания документ МВФ предупреди за възможни рискове за руската икономика, свързани с намаляването на цените на петрола. Едновременно с това МВФ призова руските власти да предприемат стъпки, насочени към намаляване на бюджетния дефицит, попълване на ресурсите на резервния фонд и борба с инфлацията. В същото време организацията посочи рисковете за руската банкова система, свързани с развитието на дълговата криза в еврозоната.
Въпреки това прогнозите на МВФ за икономически растеж през 2012 г. може да са твърде оптимистични. Това е мнението на анализаторите на Renaissance Capital, като отбелязва, че в годишното проучване на 10-те най-динамично развиващи се икономики на МВФ миналата година фондът даде данни само за три. Освен това през 2011 г. няма информация за реда от 110 икономики от 183, които МФС проследява.
Според експерти прогнозите на МВФ не отчитат вероятността от рязко спиране на китайската икономика. "Според МВФ икономиката на Средното кралство добави миналата година около 9.2%, през текущата година ще нарасне с 8.2%, а през следващата - с 8.8%, като темповете на растеж вероятно ще бъдат най-големите сред най-големите държави в света. Годината на 2013 г. е по-консервативна - увеличение от 7,5%. Въпреки фискалното затягане, МВФ прогнозира ръст на американската икономика с 2,1% през 2012 г. (спрямо средната пазарна прогноза от 2,2%) и 2,4% 2013. Фондът смята, че дефицитът на бюджета на САЩ ще намалее от 8,1% от БВП през 2012 г. до 6,3% от БВП през 2013 г. (т.е. 1,8 пункта), "отбелязват анализаторите.
В същото време МВФ все още не е изоставила своята песимистична прогноза за икономическия локомотив на еврозоната - Германия, чиято икономика се очаква да добави едва 0.6% и 1.5% тази година. За периода 2014-2017 години. Предвижда се слаб растеж - на ниво от 1,3% на година. В САЩ, според МВФ, икономиката през 2015-2017. Ще расте почти три пъти по-бързо - с 3.3-3.5% годишно.
"Що се отнася до виртуалното" съперничество "между Русия и Бразилия, МВФ очаква първото да спре стъпка от тройния успех. Миналата година руската икономика добави 50% повече Бразилия (4,3% спрямо 2,7%), през 2012 г. се предвижда да нарасне с 33% (4,0% и 3,0%), но през 2013 г. МВФ прогнозира, че Бразилия ще продължи напред (4,2% срещу 3,9% за Русия, което е по-вероятно да бъде равенство, ако не дадете предпочитания предварително). В последния случай МВФ изглежда показва "предразсъдъци" спрямо Русия, чиято икономика според нашите оценки ще нарасне с 4,5% през 2013 г., въпреки че колегите от Латинска Америка биха могли да се присъединят към Бразилия. В групата на страните от индекса MSCI EM Русия уверено се изправя пред други икономики в Централна Европа, Близкия изток и Африка, както през 2012 г., така и през 2013 г. За Турция това означава големи промени, защото миналата година местната икономика зае второ място след Китай, но забавянето показва намаляване на дефицита по текущата сметка от 10% от БВП през 2011 г. на 8% през 2013 г. ", отбелязва Ренесанса. Капитал. "

Прочетете повече ...

05.04.2012 15:34 Прегледът на световната икономика - март 2012 г.

Рейтинговата агенция Fitch Ratings през март преразгледа прогнозата си за растежа на световната икономика в посока на спад. Както бе отбелязано във Fitch, през 2012 г. световната икономика ще се увеличи с 2,3% спрямо предходното прогнозирано 2,4%, а през 2013 г. ръстът ще бъде 2,8% спрямо предходното прогнозирано 3%. Ръстът на икономиките на развитите страни, според изследването на Fitch, тази година ще бъде 1,1%, през следващата година ще се ускори до 1,8%.
По прогнозам Fitch, самые слабые результаты среди развитых мировых экономик покажет Еврозона. Её экономика сократится на 0,2% в 2012 году и вырастет на 1,1% в 2013 году. Основными препятствиями для роста европейских экономик Fitch называет урезание бюджетных расходов и низкую доступность кредитов для бизнеса. Экономика Великобритании вырастет в текущем году на 0,5%. Для экономики США прогноз на текущий год повышен до 2,2% с 1,8%, а прогноз на 2013 год не изменён – 2,6%.
Что касается стран БРИК, то в рамках своего прогноза Fitch считает экономический рост в этих странах надёжным. Прогнозируется, что совокупный ВВП стран БРИК в 2012 году вырастет на 6,3%, а в 2013 году – на 6,6%. По мнению экспертов, прогнозы по ВВП стран БРИК от агентства Fitch выглядят достаточно смелыми, учитывая вероятность замедления экономического роста в Китае.
В МВФ считают, что мировая экономика начинает выходить из рецессии, однако позитивные тенденции пока не стали устойчивыми. Такое заявление сделала глава фонда Кристин Лагард, выступая в Вашингтоне. По ее словам, в Европе процесс восстановления является пока весьма зыбким. Вместе с тем, Лагард высоко оценила усилия стран Еврозоны по преодолению долговых проблем. Глава МВФ добавила, что в интересах США помогать Европе в выходе из долгового кризиса. Для этого, МВФ должен располагать более значительными средствами.
Тем временем, эксперты Bloomberg сообщили, что США снова могут стать главным двигателем роста мировой экономики. Улучшение ситуации на рынке труда, рост фондового рынка и доступность кредитных средств объясняют рост потребительского доверия и потребительских расходов. Индекс оптимизма американцев находится практически на докризисном уровне. Потребительские расходы в феврале выросли на 0,8% и достигли семимесячного максимума. Американские потребители в 2011 году потратили $10,7 трлн., то есть около 70% ВВП, в то время как китайские потребители потратили $7 трлн. Международные компании также отмечают рост продаж в США в последнее время.
Подъем экономики США происходит на фоне ослабления темпов роста в Китае и Европе. До недавнего времени Китай считался двигателем мировой экономики. Однако там был зафиксирован рекордный за 15 лет торговый дефицит – $31,5 млрд. за февраль. Правительство КНР в марте понизило прогноз роста китайской экономики на 2012 год с 8% до 7,5% впервые с 2005 года. В Еврозоне накануне был зарегистрирован новый рекорд безработицы – 10,8%. При этом в конце марта стало известно, что число заявок на пособия по безработице в США упало до самого низкого уровня с 2008 года.
По мнению экспертов, рост потребительского спроса в США – это большой плюс для Европы и Азии, так как компании этих регионов увидят растущий спрос на свои товары и увеличат экспорт. Американские потребители были «локомотивом» мировой экономики с 1995 года по 2007 год, до мирового финансового кризиса, разразившегося в 2008 году.

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [предишна] [следваща]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели