ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически рецензии

03.11.2008 17:24 Прегледът на световната икономика - октомври 2008 г.

Международният валутен фонд (МВФ) очаква значително намаляване на активността на световната икономика в условията на най-опасния финансов шок на развитите пазари от 30-те години на миналия век. Според прогнозите на МВФ в края на 2008 г. световните темпове на растеж значително ще намалеят, а през втората половина на 2009 г. ще започне леко увеличение. Растежът в развитите икономики ще бъде близо до нула поне до средата на 2009 г., докато растежът в развиващите се и развиващите се страни ще забави значително по-ниските темпове, отколкото в близкото минало.
Експертите прогнозират, че ръстът на световната икономика ще се понижи от 5,0% през 2007 г. на 3,9% през 2008 г. и 3,0% през 2009 г. (преди това е прогнозирано 4,1% и 3,9% през 2008 и 2009 г. съответно). Растежът в развитите икономики като цяло ще намалее от 2,6% през 2007 г. до 1,5% през 2008 г. и пада до 0,5% през 2009 г. В нововъзникващите и развиващите се страни икономическият растеж ще продължи да се забавя и да пада малко под тенденцията от 8,0% през 2007 г. на 6,9% (спрямо предходната година) през втората половина на 2008 г. Скоростта ще се забави още повече през 2009 г. и ще възлезе на 6,1%.
МВФ понижи прогнозите за растеж за почти всички водещи световни икономики за периода 2008-2009 г. Рядко изключение тук са Съединените щати. Прогнозата за растежа на БВП на страната през 2008 г. бе увеличена от фонда до 1,3%. Това е с 0.3 процентни пункта по-висока от предходната прогноза на МВФ (публикувана през юли). Но през 2009 г. прогнозата за растежа на БВП бе преразгледана към известна спад от 0,8% на 0,1%. В същото време, според МВФ, тази година инфлацията ще достигне 4.2% в САЩ, но през 2009 г. тя ще намалее до 2.8%.
Фондът също така не променя прогнозата си за ръста на БВП за тази година - както през юли, ръстът на показателя се очаква да бъде 9,7%. Прогнозата за следващата година обаче е намаляла с 0,5 процентни пункта в сравнение с юли - до 9,3% (вместо предишните 9,8%). За останалата част от икономиката прогнозата за темповете на растеж на БВП през 2008-2009 г. бе намалена от МВФ без никакви резерви. Така се очаква темпът на растеж на БВП на Еврозоната през 2008 г. да бъде 1,3% (предварително очакван да бъде 1,7%), а през 2009 г. - само 0,2% (предишната прогноза е била 1,2%). В Япония икономическият растеж през 2008 г. се прогнозира на 0.7%, през 2009 г. - с 0.5% (прогнозата се понижава спрямо юли с 0.8 и 1.0 процентни пункта, съответно).
МВФ и най-голямата икономика на Европейския съюз - Германия, която през следващата година според публикувания доклад няма да расте изобщо (прогнозата е намалена с 1 процентен пункт или до 0%) не е останала без надзор. Тази година фондът прогнозира, че ръстът на БВП на Германия ще бъде 1,8%.
Прогнозата за растежа на БВП в страните от ОНД за 2008 г., МВФ намалява до 7.2%. Това е с 0,6 процентни пункта по-ниско от предишната прогноза, публикувана през юли 2008 г. Прогнозата за растежа на БВП през 2008 г. бе намалена с 0,1 процентни пункта - до 7,0%. В същото време, както се отбелязва в доклада, през 2009 г. ръстът на БВП в Русия ще се забави до 5,5%. По-рано МВФ в Русия прогнозира увеличение на този показател в диапазона 6.0-6.5%.

Прочетете повече ...

02.10.2008 21:09 Прегледът на световната икономика - септември 2008 г.

През септември 2008 г. световната финансова криза, която беше в тлееща държава през последната година, навлезе в активна фаза. На първо място финансовата промяна промени лицето на инвестиционното банкиране в САЩ. Така че на 15 септември най-голямата инвестиционна банка на страната "Леман Брадърс" обяви фалит. Друга инвестиционна банка Мерил Линч, страхувайки се от фалит, продаде акциите си на Bank of America за 50 млрд. Долара. Банките на "Морган Стенли" и "Голдман Сакс" получиха разрешение от Федералната резервна система на САЩ (ФРС) да променят правния си статут в банкови клонове и всъщност да престанат да бъдат напълно независими. Федералната национална ипотечна асоциация Fannie Mae и Федерик Мак от Федералната банка за жилищни кредити бяха заловени в трудна ситуация.
Отрицателните събития в САЩ почти веднага засегнаха страните от Европейския съюз, където голям брой големи банки също бяха заплашени от фалит. Кризата засегна развиващите се страни. Основните световни борсови индекси отбелязаха значителен спад през септември, което означаваше спад на доверието на инвеститорите в ценните книжа на най-големите компании в света и потвърди само сериозността на проблемите в световната икономика.
За да се справим с последиците от финансовата криза, в много страни по света бяха хвърлени допълнителни средства. Така че, особено в САЩ, се планира да бъдат изразходвани около 700 милиарда долара за придобиване на неликвидни активи и подкрепа на финансовите пазари, около 400 милиарда долара в страните от ЕС, 110 милиарда долара в Япония и около 100 милиарда долара в Русия ,
Както очакваха анализаторите, тези мерки ще помогнат за предотвратяване на срива на световните борсови индекси и ще подкрепят инвестиционния климат в страните по света. По-конкретно, първият заместник-шеф на Международния валутен фонд (МВФ) Д. Щраус-Кан е убеден, че действията на американските власти "ще подпомогнат подпомагането на тези пазари и ще разширят икономическите и финансовите показатели в по-широк план". Световната икономика е изправена пред тежък тест за сила в продължение на много години - растежът рязко се забавя и повишаването на цените на суровините засилва инфлационния натиск. Така казва първият заместник-началник на Международния валутен фонд Джон Липски. Според него ситуацията на финансовите пазари ще остане тежка за повече от година на фона на сериозни проблеми на американския ипотечен пазар, забавяйки икономическия растеж и намалявайки балансите на банките.
МВФ очаква растежът на световната икономика да се забави през 2008 г. до 3.0% от 5.0% през 2007 г., а само през 2009 г. растежът ще се ускори до 4.0%. В САЩ, където жилищната криза продължава да оказва натиск върху потреблението, икономиката трябва да нарасне с около 1,0% през 2008 г. в сравнение с четвъртото тримесечие, а през 2009 г. растежът трябва да се ускори до 1,5%. В еврозоната, според МВФ, икономиката ще нарасне с около 0,75% през 2008 г. и 1,5% през 2009 г., в сравнение с 1,3% и 1,7%, прогнозирано в средата на юли. Ръстът на икономиките на развиващите се страни трябва да направи през 2008 г. малко повече от 6,0%, през 2009 г. да се ускори до 7,0%.
Според Г. Липски, въпреки факта, че фондът очаква цените на суровините да останат високи в реални условия, забавянето на икономическия растеж и неотдавнашният спад в цените на петрола трябва да спомогнат за ограничаване на инфлационния натиск в развитите икономики.

Прочетете повече ...

02.09.2008 23:15 Прегледът на световната икономика - август 2008 г.

МВФ отново намали прогнозата за растежа на световната икономика, като основният спад беше в страните от еврозоната. Докладът на МВФ казва, че световната икономика ще продължи да се забавя през втората половина на 2008 г. Основната причина отново е рязък спад в темпа на растеж на американската икономика, който се простира и до други региони.
Според резултатите от 2008 г. световната икономика ще нарасне с 3,9%, а не с 4,1%, както очакваше фондът през юли, а през 2009 г. - и изобщо с 3,7%, а не с 3,9%. Прогнозите за ръста на БВП на виновника на кризата практически не се променят. МВФ остави прогнозата си за САЩ на 1,3% през 2008 г. и леко намали перспективите за 2009 г. - до 0,7% от 0,8%. Но фондът е станал много по-мрачен по отношение на европейските перспективи.
МВФ очаква икономическият растеж на Еврозоната през 2008 г. да бъде 1,4% в сравнение с 1,7% от нейните прогнози за юли, а през 2009 г. - само 0,9%, вместо 1,2%. Намаляването на прогнозите за темповете на икономически растеж в региона се дължи на миграцията на кризисни феномени от американския ипотечен пазар към европейските пазари и високата степен на рефинансиране на Европейската централна банка. За песимизма има причина: през август се появиха изключително негативни статистически данни. Те показват, че икономиката на еврозоната просто застарява: през второто тримесечие БВП намалява с 0,2% в сравнение с първите три месеца на годината. Това е първата отрицателна стойност за цялата 13-годишна история на поддържането на такава статистика.
И този спад се проявява от най-големите икономики в региона: през това тримесечие растежът продължи повече от век в Обединеното кралство, а в Германия БВП намаля с 0,5% наведнъж. И анализатори Ройтерс очакват леко увеличение на БВП или дори липса на такъв в III тримесечие на 2008 г.
На този фон прогнозните показатели на развиващите се страни изглеждат много по-розови. Глобалната кредитна криза не ги е засегнала досега. Въпреки това растежът на БВП на Китай все още ще се забави от 11,9% до 9,2%, Русия - от 8,1% до 7,0%, и Индия - от 9,0% на 7,7%.

Прочетете повече ...

14.08.2008 16:55 Преглед на световната икономика - юли 2008 г.

Международната рейтингова агенция Fitch понижи прогнозата за световния икономически растеж през 2009 г., а също така промени очакванията за икономическото развитие на някои страни през 2008 г. Преди всичко преразглеждането на отрицателната страна засегна развитите страни, като САЩ, Япония, Великобритания и страните от еврозоната. Съответните промени бяха направени в последното издание на тримесечния доклад на Агенцията за глобалните икономически перспективи.
Според Fitch, поради рецесията, особено в жилищния и потребителския сектор на развитите страни, темпът на растеж на световната икономика през 2008 г., както беше обявен в английската версия на доклада, ще бъде 2,6% и ще бъде минимален за последните Пет години.
За 2009 г. агенцията на Fitch понижи вече песимистичните прогнози за световния икономически растеж - от 2,9% на 2,7%. "Нарастването на цените на петрола, което е от 40% след публикуването на доклада през април, намалява реалните доходи на развитите петролни компании и ограничава възможността за облекчаване на паричната политика", обясни причините за този преглед от анализаторите на Fitch.
Следва да се отбележи, че според прогнозите на ООН темпът на растеж на световната икономика е дори по-нисък - 1,8% през 2008 г. и 2,1% през 2009 г. "Не е известно точно колко скоро мерките за стимулиране в САЩ в контекста на паричната и фискалната политика ще започнат да дават плодове и че по-дълбокото запазване на проблемите на финансовия и жилищния пазар няма да доведе до подхлъзване на тази икономично водеща страна в по-дълбоко Спад, който ще има последици за целия свят ", се казва в доклада на ООН в доклад от май.
Най-песимистичните възгледи на анализаторите на Fitch за американската икономика, вероятността от рецесия, която по тяхно мнение е доста висока през 2008 г. Според новите прогнози икономическият ръст на САЩ през 2008 г. ще бъде 1,1%, а през 2009 г. - 1,5%, спрямо предварително обявените 1,0% и 1,7% съответно. Според анализатори, поради отслабването на фискалната политика и относително стабилния износ, икономиката на САЩ ще намалее по-малко, отколкото в началото на 90-те години на миналия век. Същевременно се предвижда, че икономическият растеж на САЩ ще бъде по-нисък от нивото на тенденциите до 2010 г. включително. В този случай Fitch очаква постепенно затягане на паричната политика на Федералния резерв на САЩ и запазване на лихвените проценти непроменени до началото на 2009 г.
Икономиката на Обединеното кралство, според агенция Fitch, е най-уязвима от влиянието на световната кредитна криза, както и от рецесията в САЩ. Анализаторите приписват това на високия дял на недвижимите и финансовите сектори в британската икономика, както и на търговската зависимост от САЩ. В резултат на това темповете на растеж на БВП в Обединеното кралство се прогнозират на 1,5% през 2008 г. и 1,1% през 2009 г., докато по-рано Fitch отчита съответно 1,4% и 1,8%. Освен това през 2008 г. анализаторите очакват по-нататъшно облекчаване на паричната политика от страна на Bank of England поради лошото икономическо представяне през втората половина на тази година, въпреки максималната инфлация през последните 16 години.
Според оценките на Fitch, ръстът на БВП през 2008 г. в еврозоната ще бъде 1,9%, а през 2009 г. - 1,7%, което е по-високо от темпа на растеж на САЩ поради добрите показатели на германската икономика. Освен това Fitch смята, че увеличаването на лихвения процент на ЕЦБ миналата седмица е малко вероятно да означава затягане на паричната политика, тъй като инфлацията се възпрепятства от силното евро и забавянето на икономическия растеж.
Според Fitch, БВП на Китай ще продължи да расте най-бързо - 10% през 2008 и 2009 г., въпреки че това е с 12% по-ниско в сравнение с миналата година. Прогнозата за Индия за текущата година е 8%. Икономиката на Бразилия през 2008 г. ще покачи ръст от 4,6%, но през 2009 г. поради затягане на паричната политика прогнозата беше намалена до 4,1%.
Ръстът на БВП на Русия през 2008 г. ще бъде 7.7%, а през 2009 г. - 6.7%, след 8.1% през 2007 г. Анализаторите отбелязват признаци на прегряване на вътрешната икономика: вътрешното търсене е пред възможностите за производство, инфлацията надвишава 15%. В същото време Fitch очаква, че до края на годината инфлацията ще спадне до 13.7%, но инфлационният натиск ще остане висок.
Fitch предупреждава, че влиянието на рецесията в САЩ и други развити икономики все още не се е проявило напълно в условията на намаляване на търсенето на износ. В същото време основната заплаха за макроикономическата и финансовата стабилност в много развиващи се страни е рязкото увеличение на инфлацията, а не преките последици от световната кредитна криза.

Прочетете повече ...

01.07.2008 20:31 Преглед на световната икономика - юни 2008 г.

Забавянето в световната икономика през 2008 г. ще бъде по-сериозно от очакваното. Световната банка (СБ) прогнозира увеличение само с 2,7%. Миналата година темпът на растеж на световната икономика беше 3,7%.
Този вид песимизъм се изразява от банката за първи път. Прогнозата на Световната банка в началото на тази година е била 3,3%, докато през април Международният валутен фонд (МВФ) обяви около 3,7%. Ако прогнозата е оправдана, това ще бъде най-ниската цифра от 2001 г. насам. Тогава, след събитията от 11 септември, темпът на растеж на световната икономика падна до 2.5%. Тогава световният БВП постепенно нарасна нагоре по хълма: през 2002 г. ръстът му бе 3.1%, през 2003 г. - 3.9%, през 2004 г. - 4.8%, през 2005 г. - 4.9%, през 2006 г. - 5,1%.
Причините за тревогите на Световната банка са продължаващото покачване на цените на петрола, кредитната криза, причинена от неизпълнение на задълженията в сектора на ипотечните кредити в САЩ и покачването на цените на хранителните продукти.
Развитите страни ще силно "забавят" света: икономиката на Еврозоната, според Световната банка, през 2008 г. ще се увеличи с 1,7%, Япония - с 1,4%. Но на първо място, това се отнася до САЩ, които Световната банка прогнозира за растежа на БВП за годината само с 1,1%.
Според анализатори на Световната банка спадът в икономическия растеж може да бъде добре дошъл в страни, където прегряването на икономиката предизвиква сериозна загриженост. Това обаче може да е проблем, ако финансовата криза и забавянето на икономическия растеж, причинени от проблеми на пазара на недвижими имоти в САЩ, стават по-сериозни и продължителни.
Доскоро Световната банка и Международният валутен фонд заявиха, че развиващите се страни ще могат да избягат от финансовата криза, която засегна САЩ и Европа. В последния доклад се казва, че забавянето на икономическия растеж ще засегне много развиващи се страни. И все пак, развиващите се страни ще бъдат по-малко уязвими от кризата и икономиките им ще се увеличат средно с 6,5% в сравнение с 7,8% през миналата година. Най-високите темпове на този спад ще бъдат регистрирани в Югоизточна Азия, Тихия океан и Латинска Америка. Забавянето на икономическия растеж ще бъде по-очевидно в развиващите се страни, които са по-зависими от чуждестранния капитал.
Основната финансова криза ще засегне Китай, където икономическият растеж се очаква да спадне с 2,5 процентни пункта, до 9,2% през 2009 г. и до 9,0% през 2010 г. И в африканските страни, напротив, икономическият растеж ще достигне 6,5% тази година. И въпреки факта, че до 2010 г. растежът се очаква да спадне до 5,9%, той остава над средното за последните пет години.
Докладът на Световната банка отбеляза, че американският долар, който води до несигурност в международната търговска система и инфлацията, може да доведе до още по-голяма корекция. Досега обаче, според експерти на Световната банка, можем да приемем, че спадът на развитите финансови пазари ще бъде сравнително кратък, а пълното му възстановяване може да се очаква до 2010 г.
В тази ситуация можете да се радвате, че Съединените щати все още не са в рецесия, въпреки че са на ръба. След приемането на редица мерки от страна на Федералния резерв за намаляване на лихвения процент вероятността от рецесия в САЩ, както и глобалната рецесия, значително намаля. В допълнение, сега не е енергийната криза през 70-те години, а не Голямата депресия, и мащабната ипотечна криза се разпада.

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [предишна] [следваща]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели