ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световни икономически рецензии

03.04.2009 19:31 Прегледът на световната икономика - март 2009 г.

Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира намаляване на обема на световния БВП през 2009 г. с 0,5-1,0% в сравнение с ръст от 3,2% през 2008 г. Спадът ще бъде най-значим през последните 60 години, сочи докладът на МВФ, публикуван в навечерието на срещата на високо равнище на Г-20, проведена на 2 април 2009 г. Същевременно световното икономическо възстановяване ще започне едва през 2010 г.
МВФ подчертава, че най-голямото намаление на БВП се очаква в страните от Г-7 поради значителния спад в обема на търговията. По-специално, фондът прогнозира намаляване на БВП на САЩ тази година с 2,6%. В същото време обемът на производство в страната ще намалее до нивото от началото на 80-те години. Предполага се, че постепенното възстановяване на икономиката на САЩ ще започне през втората половина на 2009 г., когато мерките за стабилизиране на финансовия сектор и увеличаване на търсенето на вътрешния пазар ще започнат да дават резултати. През 2010 г. ръстът на БВП на САЩ ще бъде 0,2%.
Икономиката на еврозоната през 2009 г. ще намалее с 3.2% поради рязкото намаление на търсенето на външния пазар и неблагоприятното състояние на пазара на жилищни имоти. Същевременно според прогнозата на МВФ японският БВП ще спадне тази година с 5,8% в резултат на рязък спад в обема на производството и обема на износа. Дори до 2010 г. страната не може да преодолее отрицателните показатели.
Междувременно първият заместник-директор на МВФ Джон Липски изрази мнението си, че световната икономика все още не е достигнала дъното на есента. Според него растежът на световната икономика ще започне не по-рано от средата на следващата година, а преди това темповете на растеж на световната икономика ще намалеят.
Й. Липски отбеляза също, че проблемите на финансовите пазари и забавянето на растежа на световната икономика създават порочен кръг, който задълбочава кризата. Сега основната задача на всички власти е да стабилизират световната финансова система и да насърчат растежа на търсенето. "Ако властите на развитите и развиващите се страни провеждат правилна антикризисна политика, световната икономика скоро ще поеме пътя към възстановяване". Без стабилизирането на световната финансова система и без държавни стимули световната икономика не може да бъде възстановена ", добави Липски.

Прочетете повече ...

28.02.2009 15:09 Прегледът на световната икономика - февруари 2009 г.

Експертите на ООН (ООН) анализираха ситуацията на световния пазар и стигнаха до извода, че през 2009 г. световният БВП ще падне с 0,4%. В същото време се подчертава, че световната икономика може да следва различен път на развитие. Общо са формулирани три възможни сценария: основен (ръст на БВП от 1%), оптимистично (1,6% ръст на БВП) и песимистични, към които организацията има тенденция.
Освен това докладът на ООН споменава статистически данни по региони: страните от еврозоната, Япония и САЩ ще страдат от спад на БВП през следващата година; В Китай и Индия икономиката ще се увеличи съответно с 7.0% -8.9% и 4.7% -7.5%. В същото време такъв голям диапазон от този показател зависи от различните начини на развитие на страните.
Спомнете си, че повечето основни икономически структури през последните месеци се опитват да предвидят по-нататъшното развитие на събитията. По-специално, Merrill Lynch за 2010 г. прогнозира увеличение от 2,0% в световната икономика. Според прогнозата на МВФ растежът на световната икономика през 2009 г. ще бъде 0,5%, а през 2010 г. - 3,0%.
В същото време, кумулативният спад на БВП в 30-те страни, които са членове на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през IV тримесечие, е 1,5%. Това е рекорден спад след създаването на организацията през 1960 г., според Market Watch. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 г., свиването на БВП е било 1.1%. В седемте най-големи икономики на ОИСР (Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Япония и САЩ) спадът в БВП от октомври до декември също достигна 1,5%, от 3,3% в Япония до 1% в САЩ. В годишно изражение спадът на БВП в тези седем страни е бил 1,3%.
Страните от ОИСР представляват около 60% от световния БВП. Днес организацията включва Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Унгария, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Мексико, Холандия, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, САЩ , Турция, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Южна Корея, Япония.

Прочетете повече ...

01.02.2009 17:50 Прегледът на световната икономика - януари 2009 г.

Международният валутен фонд (МВФ) през януари намали прогнозата за световен икономически растеж през 2009 г. с 1,7 процентни пункта в сравнение с последната си прогноза, публикувана през ноември 2008 г., от 2,2% до 0,5%. В същото време МВФ намалява с 0.8 процентни пункта прогнозата за растежа на световната икономика за 2010 г. - от 3.8% на 3.0%. Докладът на фонда отбелязва, че ръстът на световната икономика през тази година ще бъде най-нисък след Втората световна война. Всъщност световната икономика остана неподвижна, твърдят авторите на доклада.
Въпреки усилията на правителствата на различни държави все още не е възможно да се преодолее парализата на финансовата и банковата система, която неизбежно води до забавяне на реалния сектор на икономиката. В тази връзка МВФ предлага да се разработят нови мерки, които да изчистят пазара от неустойчиви институции и неликвидни активи и да съживят финансовите потоци.
Според актуализираната прогноза икономиката на почти всички развити страни през 2009 г. ще бъде намалена средно с 1,5-2,5%. По този начин спадът на БВП на САЩ ще бъде 1,6% за годината, 2,6% за Япония и 2,8% за Обединеното кралство. БВП на страните от еврозоната ще намалее с 2,0% през годината. Канада ще бъде най-лесно да се отървеш, като спадът на БВП е само 1,2%.
Що се отнася до нововъзникващите пазари, те също не отговаряха на очакванията на икономистите, които видяха в тях локомотива, изнасящ световната икономика от рецесията. По този начин прогнозата за БВП на Китай през 2009 г. бе намалена с 1,8 процентни пункта - до ръст от 6,7%, а в Индия - с 1,2 процентни пункта до 5,1%.
МВФ също така намали прогнозата за ръста на руската икономика през 2009 г. с 4.2 процентни пункта в сравнение с последната й прогноза, публикувана през ноември 2008 г. Сега фондът очаква, че тази година БВП на Русия няма да се увеличи с 3,5%, а напротив, ще се понижи с 0,7%. В същото време авторите на доклада смятат, че през 2010 г. ръстът на руската икономика ще бъде само 1,3% (вместо ръст от 4,5%, както беше предвидено по-рано).
Прогнозата за икономиките на страните от ОНД през 2009 г. също бе преразгледана, като увеличението на съвкупния БВП с 3,2% се понижи с 0,4%. В същото време ОНД ще се върне към растеж през 2010 г., въпреки че сега се очаква да бъде 2,2% (а не 4,5%).

Прочетете повече ...

02.01.2009 12:24 Преглед на световната икономика - декември 2008 г.

Световният БВП през 2009 г. за първи път от 60-те години на миналия век ще намалее, докато темпът на спад на този показател ще бъде 0.4% в сравнение с ръста от 2.0% през 2008 г. Такова бъдеще за световната икономика се прогнозира в доклада на Асоциацията на международните финансови институции (Вашингтон). В повечето развити и нововъзникващи икономики по света се очаква икономически спад. По-специално БВП на САЩ ще намалее с 1,3%, БВП на Еврозоната с 1,5%, Япония - с 1,2%. Отчасти този спад ще бъде компенсиран от най-големите развиващи се икономики - в Бразилия растежът ще бъде 1,5%, в Индия - 5%, а в Китай - 6,5%.
Други изследователски центрове на световната макроикономическа конюнктура са по-оптимистични по брой. По-специално икономистите на HSBC твърдят, че динамиката на световния БВП през 2009 г. ще бъде отрицателна, но ще бъде само -0,1%. Според експертите на банката в началото на 2008 г. мнозина възприемат икономическата криза като временни проблеми на няколко развити страни и вярват, че нововъзникващите пазари ще останат настрана от това, което се случва, но по-късно стана ясно, че настоящата финансова криза може да бъде една от най-сериозните в историята на света икономика.
Световната банка също така се опасява, че финансовата и икономическа криза ще доведе до силна икономическа рецесия след Голямата депресия. "Очевидно финансовата криза ще доведе до най-тежката рецесия от 30-те години на миналия век", заяви главният икономист на Световната банка Джъстин Лийн в коментар на Би Би Си. Световната банка вече преразгледа окончателната икономическа прогноза за 2008 г. и ако в началото на годината се появиха надежди за растеж от 3,3%, сега се говори за растежа на световния БВП на ниво 2,5%. В прогнозата за 2009 г. цифрите се променят още по-значително - от 3,6% до 0,9%.
Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира, че световната икономика ще започне да се възстановява от кризата в края на 2009 г. - началото на 2010 г. Това заяви управляващият директор на МВФ Доминик Строс-Кан. "2009 г. ще бъде много трудно, данните за януари вероятно ще бъдат по-лоши в сравнение с януари 2008 г.", каза Строс-Кан, като добави, че през януари МВФ вероятно ще намали прогнозата за световния икономически растеж за 2009 г.

Прочетете повече ...

01.12.2008 21:50 Прегледът на световната икономика - ноември 2008 г.

Водещите световни икономики навлизат в етап на рецесия сред световната финансова криза, чийто изход ще започне едва през 2010 г. Тази прогноза бе публикувана през ноември от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Както бе отбелязано в доклада на организацията, кризата доведе почти навсякъде до спад в темповете на растеж на БВП, а през 2009 г. в европейските страни, Япония и Съединените щати, брутният вътрешен продукт ще бъде по-нисък в сравнение с текущата година. Според прогнозата на ОИСР САЩ ще бъдат изправени пред най-силното забавяне на темпа на икономически растеж. През 2008 г. организацията прогнозира увеличение на БВП на САЩ с 1,4%, през 2009 г. - намаление от 0,9%, а през 2010 г. - увеличение от 1,6%. Безработицата ще нарасне от 5,7% през 2008 г. на 7,3% през 2009 г. и 7,5% през 2010 г. Същевременно нивото на потребление няма да нараства поради безработица, падане на фондовите пазари и пазара на недвижими имоти, както и поради проблеми на кредитния пазар. По-специално, спадът в потреблението ще се отрази на пазара на автомобили. В допълнение, в Америка, цените на жилищата и активността в строителния сектор ще продължат да падат.
В еврозоната БВП през следващата година ще се понижи с 0,6% и на тази основа организацията призовава Европейската централна банка да намали основния лихвен процент от 3,25% на 2,00% до пролетта на 2009 г. Спадът в цените на стоките и спадът в производството ще намалят нивото на инфлацията, което през 2009 г. ще достигне около 1,5% в еврозоната. Освен това коефициентът на безработица в еврозоната ще се увеличи значително. Ако през 2008 г. той е 7.4%, то през 2009 г. той ще нарасне до 8.6%, а през 2010 г. 9.0% от населението в еврозоната в трудоспособна възраст ще бъде безработно.
Според Обединеното кралство "намаляването на БВП трябва да продължи до средата на 2009 г. поради значителното намаляване на потребителските разходи, дължащо се на спад в цените на жилищата, ограничени кредитни условия и отслабване на пазара на труда". През 2009 г. страната ще загуби 1,1% от БВП. През 2010 г. този показател ще се подобри до известна степен: ръстът на брутния вътрешен продукт ще бъде 0,9%.
Според ОИСР Япония "не е в центъра на финансовата криза". Въпреки това, според прогнозите на организацията, след кратко "увеличение на темпа на икономически растеж в началото на 2009 г. поради бюджетни мерки, производството ще остане в застой през втората половина на годината". От последното тримесечие на 2009 г. Япония ще започне дефлация, потребителските цени ще спаднат с 0,3%. БВП на Япония през 2009 г. ще намалее с 0,1%, а през 2010 г. ще се увеличи с 0,6%.
В Китай икономическият растеж също ще се забави значително, но БВП няма да намалее, което показва само забавяне на растежа. Ако през 2007 г. БНП на Китай е нараснал с 11,9%, според организацията, през 2008 г. ръстът ще бъде 9,5%, а през 2009 г. - 8%. Растежът ще нарасне през 2010 г., когато според прогнозите на ОИСР те ще достигнат 9,2%. Страната продължава да дефлацията ", отчасти поради по-ниските цени на стоките, както и отразявайки забавянето на ръста на производството." През 2007 г. общата инфлация е 5,2%, през 2008 г. тя ще намалее до 5%, а през 2009 г. - до 2,5%. През 2010 г. Китай очаква леко покачване на цените: с 2,7%. В същото време, както отбелязва ОИСР, инфлацията от нехранителни стоки в страната продължава да расте.
Индийският темп на растеж на БВП, според прогнозите на организацията, също ще продължи да намалява. Ако през миналата година този показател е бил 9,0%, то през 2008 г. той ще бъде 7,0%, през 2009 г. - 7,3%, а през 2010 г. - 8,3%. През 2009 г. инфлацията в Индия ще бъде 5.0%, а през 2010 г. - 4.0%, прогнозира ОИСР. В същото време дефицитът на държавния баланс постоянно нараства в страната, което влияе върху обменния курс на местната валута.

Прочетете повече ...


Страница: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [предишна] [следваща]

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира - Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Борсови индекси

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели