ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

PMI на Еврозоната за производствения сектор намаля през май, за сектора на услугите - нарасна

Дейността в производствения сектор на зоната на разпространение на единната европейска валута през май 2007 г. е намаляла в сравнение с април и достига 15-месечен минимум. Съгласно данните на RBS и NTC Research Eurozone Services индексът на мениджърите на снабдяването (PMI), отразяващ дейността на сектора, е бил 55.0 пункта през май спрямо 55.4 пункта през април. Анализаторите прогнозираха растежът на индекса до 55,5 пункта.

Независимо от това стойността на индекса остава над 50 пункта, което показва увеличаване на активността в производствения сектор в региона.

Производственият индекс в еврозоната е 56.1 пункта през май спрямо 56.9 пункта през предходния месец, индексът на новите поръчки - 55.4 пункта спрямо 55.8 пункта, заетостта - остава на 53.3 пункта, продажните цени - 54.5 спрямо 54,7 пункта.

Индексът на производството на немския PMI през май спадна до 56,1 пункта в сравнение с 57,0 пункта месец по-рано. Френският индекс на производствения капитал на PMI е бил 54,3 пункта през май, което е повече от 53,9 пункта през април.

Индексът PMI на производствения сектор в Обединеното кралство се увеличи до 54,9 пункта през май, в сравнение с 54,1 април, най-високият от февруари.

Стойността на индекса PMI в сектора на услугите в еврозоната през май 2007 г. е 57.3 пункта. През април стойността на индекса бе фиксирана на 57.0 пункта. Тези данни се съдържат в доклад, изготвен от изследователската група RBS / NTC Research Eurozone Services и публикуван във вторник.

Стойността на индекса PMI в сектора на услугите в еврозоната през май нарасна за първи път от януари тази година. Анализатори, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха, че през май индексът на ЧЗО в сектора на услугите в еврозоната ще бъде 57,1 пункта. Стойността на индекса над 50 показва увеличение на активността в сектора на услугите.

Сред другите новини, трябва да се отбележи, че равнището на безработица в региона е намаляло. По този начин нивото на безработица в еврозоната спадна до 7,1% през април 2007 г. от 7,2% през март, докато анализаторите прогнозират, че безработицата остава на същото равнище.

Основната новина за пазарите в началото на юни беше увеличението на дисконтовия процент от Европейската централна банка (ЕЦБ). ЕЦБ повиши дисконтовия си процент с 0.25 процентни пункта до 4.0% годишно. Това решение беше взето на 6 юни на заседание на Управителния съвет на банката. Предишната среща на ЕЦБ се проведе на 10 май 2007 г., след което дисконтовият процент не се промени.

ЕЦБ последно повиши дисконтовия си процент на среща на 8 март 2007 г. Процентът е увеличен с 0,25% до 3,75%. Преди това ЕЦБ увеличи лихвения процент шест пъти от декември 2005 г. и го доведе до 3.5%. До декември 2005 г. дисконтовият курс на ЕЦБ е на непроменено ниво от 2,0% годишно за период от 5 години. Неотдавнашните изявления на представители на ЕЦБ накараха пазарните участници да чакат увеличение на лихвите от 4.0% до средата на 2007 г. и може би още повече към края на годината.

Дисконтовият процент е такса, наложена от банките за авансово плащане чрез купуване (счетоводно) на менителници, ценни книжа, купони, акции и облигации, други търговски задължения преди датата на плащане за тях.

Международният валутен фонд подкрепи необходимостта на ЕЦБ да продължи да засилва политиката за кредитен контрол. Мерките за такова затегнатост обаче остават неясни. Писменото изявление на МВФ също така казва, че курсът на ЕЦБ на този етап трябва да бъде на "неутрално ниво", докато инфлацията ще се колебае малко над нивото на комфорт - около 2,0% през тази и следващата година. Също така беше отбелязан стабилен растеж на икономиката с БВП от 2.5% тази и следващата година.

Източник - Интернет сайтове

Публикувано на 06.06.2007 21:21

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола