ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Докладът на ОИСР гласи, че световната икономика ще се ускори през 2007 г.

Световната икономика расте по-бързо от миналата година, тъй като икономиката на Китай, съчетана с възстановяването в Европа и Япония, изравнява забавянето в Съединените щати, според доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Експертите на тази организация прогнозират увеличение от 2,7% през тази и следващите години в 30 държави, които са членове на организацията, но предупреждават за възможността от прегряване.

Глобалната икономика показва по-високи резултати, отколкото през последните години, поради факта, че динамичната икономика на Китай, съчетана с възстановяването в Европа и Япония, се компенсира от забавянето в САЩ, според експерти от ОИСР.

В полугодишния си доклад ОИСР отбелязва намаляване на нивото на безработица и факта, че централните банки трябва да останат бдителни поради нарастващите инфлационни рискове, причинени от покачването на цените на хранителните продукти, суровините и транспортните услуги. "Сегашната икономическа ситуация е много по-добра, отколкото сме виждали от много години", каза главният икономист на ОИСР Жан-Филип Коти.

С изключение на инфлацията основната заплаха е, че властите на страните предпочитат да използват увеличаващите се данъчни приходи като средство за изпълнение на краткосрочни задачи, а не като инструмент за намаляване на тежестта на дълга и на финансовите дефицити. Те могат да повтарят това, което Кочи нарича "катастрофални грешки" от края на 80-те и края на 90-те. ОИСР направи и предходни прогнози за растежа на БВП за Европа и Япония за 2007 и 2008 г. и ги намали за САЩ, въпреки че отбеляза, че забавянето в САЩ, причинено от колапса на жилищния пазар, няма да доведе до спад в най-голямата икономика в света. ОИСР понижи прогнозата за растежа на БВП на САЩ за 2007 г. на 2,1% от 2,4%, но очаква икономиката на страната да се увеличи с 2,5% през 2008 г. при ръст от 3,3% през 2006 г.

Организацията повиши прогнозата за икономическия растеж на Япония тази година до 2,4% от 2,0%, а през следващата година се очаква да бъде 2,0% след 2,2% през 2006 г. ОИСР подчерта растежа на европейската икономика, ръководена от Германия, както и неочаквано доброто представяне на Италия, като повиши прогнозата за икономически растеж на 13 държави от еврозоната до 2,7%. За 2008 г. растежът на БВП в еврозоната се очаква да бъде 2.3%. Според ОИСР Китай, четвъртата по големина икономика в света, отново трябва да покаже ръст от над 10%, но може да "надхвърли ограничението за скоростта". Докладът препоръчва обменният курс на юана да бъде увеличен, за да се ограничи инфлацията и огромен излишък от търговското салдо.

ОИСР прогнозира ръст от 2,7% през тази и следващите години в 30 страни-членки на организацията, покана за преговори за присъединяване, на която Русия получи. Очаква се безработицата в страните от ОИСР да намалее до 5,5% от 5,6% през 2006 г., а в Европа тази цифра ще намалее до 6,7% от 7,1% през 2006 г. и 7,8% през 2005 г.

ОИСР вярва, че има риск от прегряване на икономиката и призовава централните банки да не намаляват ставките. "Що се отнася до паричната политика, в много региони има рискове, които се отнасят до факта, че балансът между общото търсене и предлагане вече започна да се превръща в прегряване в момент, когато може би желанието за фискално затягане намалява", каза Кочи. Организацията съветва Федералната резервна система на САЩ да не променя ставките през 2007 г., на върха на мнението на финансовите пазари, че централната банка на САЩ може да започне да намалява цената на привлечените средства за подпомагане на икономиката. ОИСР очаква Европейската централна банка да удвои лихвения си процент двукратно през тази година, като я повиши до 4.25%.

Според ОИСР Великобритания не трябва да променя ставките. Според Кочи проблемите на Япония са в друга: над нея е заплахата от дефлация, въпреки дългия период на икономически растеж.

Междувременно, за осма поредна година в развиващите се страни от Азиатско-тихоокеанския регион (АПР) темповете на икономически растеж са по-високи в сравнение с други страни по света - 7,9% през 2006 г., което е с 0,3% по-високо в сравнение с 2005 г. Това заяви заместник генералният секретар на Организацията на обединените нации, изпълнителен секретар на Икономическата и социална комисия на ООН за Азия и Тихия океан Ким Хак-Су, по време на изявлението си за политиката на откритото заседание на министрите на държавите-членки на ESCAP.

"Нарастването в развитите страни от региона през 2006 г. е едва 2,2%, а за осма поредна година в развиващите се страни от Азиатско-тихоокеанския регион (АПР) темпът на растеж е по-висок от този в други страни по света - 7,9% през 2006 г. , което е с 0,3 по-високо в сравнение с 2005 г. Това бе заявено от заместник-генералния секретар на Организацията на обединените нации, изпълнителен секретар на Икономическата и социална комисия на ООН за Азия и Тихия океан Ким Хак- Су, кореспондентът на БакуТодай.

"Растежът в развитите страни от региона бе стабилен на 2,2% през 2006 г. Страните от азиатско-тихоокеанския регион бързо се превръщат в локомотиви на световния икономически растеж, само в развиващите се страни от нашия регион се падат 16% от световното производство и една трета от световния растеж. от развиващите се страни от региона се очаква да имат по-бавен темп на растеж от 7%, но това все още е впечатляващо. Тъй като международната икономика отслабва, нашият регион се превръща в източник на двигатели за растеж благодарение на продължаването Китай и Индия, както и възраждането на динамиката на Япония. Нашите икономически показатели са още по-впечатляващи, когато считаме, че те са постигнати на фона на нарастващите глобални рискове. Основната причина за това е забавянето на американската икономика, което вече се забелязва на пазара на жилищни имоти в тази страна ", каза той. - 7.9%. Страните от Азиатско-тихоокеанския регион бързо се превръщат в локомотиви на глобалния икономически растеж.

Само развиващите се страни от нашия регион представляват 16% от световното производство и една трета от световния растеж. За 2007 г. в развиващите се страни от региона се очаква по-бавен темп на растеж - 7.0%, но това все още е впечатляващо. С отслабването на международната икономика регионът ни се превръща в източник на движещи сили на растежа, дължащи се на продължаващото развитие на Китай и Индия, както и на възраждането на динамиката на Япония. Нашите икономически показатели са още по-впечатляващи, като се има предвид, че те се постигат на фона на нарастващите глобални рискове. Основната причина е икономическото забавяне в американската икономика, което вече се забелязва на пазара на жилищни имоти в тази страна ", каза той.

Според Ким Хак-Су малък спад в световното търсене на електронни стоки през 2007 г. също може да засенчи перспективите на региона. "Предвижда се обменният курс да продължи да се засилва в резултат на притока на капитали вследствие на глобалната свръхликвидност през 2007 г. За паричните власти ще бъде по-трудно в условията на шокове да следват независима парична политика при установяването на валутни курсове на фона на все по-открити сметки за трафика Не можем да пренебрегнем тези рискове, които могат да включват както шокове в цените на петрола, така и нереалистични дисбаланси по света, включително неочаквани обрати oychivogo възстановяване на японската икономика и до пандемията птичи грип, "- каза той.

Източник - ОИСР

Публикувано на 24.4.2007 г. 21:15 ч

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола