ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

БВП на Еврозоната през първото тримесечие на 2007 г. според предварителните данни се е увеличил с 0,6%

Брутният вътрешен продукт на 13-те страни от еврозоната през тримесечието на 2007 г. се увеличи с 0,6% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2006 г. В годишно изражение, БВП на Еврозоната през първото тримесечие на 2007 г. се е увеличил с 3,1%. Това съобщиха от официалната статистическа агенция на Евростат на Европейския съюз. Анализаторите прогнозираха ръст на БВП с 3.0% спрямо същия период на миналата година.

На тримесечие, през четвъртото тримесечие на 2006 г., растежът на БВП в еврозоната възлиза на 0,9%. На годишна база икономиката нарасна с 3,3%. Според резултатите от 2006 г. БВП на страните от Еврозоната е нараснал с 2,7%. За сравнение, аналогичният показател за 2005 г. е 1,4%.

Съвкупният БВП на всички държави от Европейския съюз през първото тримесечие на 2007 г. също се е увеличил с 0,6% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2006 г., когато този показател е регистриран на ниво 0,9%. По отношение на същия период на миналата година БВП на ЕС, коригиран за сезонните корекции, се е увеличил с 3,2% в страните от ЕС, след като е нараснал съответно с 3,5% през предходното тримесечие.

Ръстът на промишленото производство в Еврозоната продължи през март, като Испания и Италия водеха в този показател. Сезонно изгладеният индекс на промишленото производство, с изключение на строителния сектор в 13-те държави от еврозоната през март 2007 г., се е увеличил с 0,4% в сравнение със същия период на февруари. Тази информация се съдържа в друг отчет на статистическата агенция на Евростат, издаден предишния ден.

Индексът на промишленото производство през отчетния период се е увеличил с 3.7% спрямо резултата от март 2006 г. Нивото на индикатора е малко по-високо от очакваното. Икономистите прогнозираха, че ръстът на промишленото производство ще бъде 0,3% в сравнение с предходния месец и 3,7% в годишно изражение.

Според ревизираните данни през февруари промишленото производство в Еврозоната нараства с 0.5% на месечна база и с 3.9% в сравнение с предходната година. Първоначално растежът се отчиташе съответно на 0,6% и 4,1%.

Ръстът на промишленото производство през март на текущата година спрямо резултата от предходния месец се обяснява с нарастване на производството на междинни стоки с 0,5%, а на краткосрочните - с 0,7%. Обемът на производството на дълготрайни активи остана непроменен, производството на дълготрайни стоки намаля с 0.2%.

В сравнение с данните за март 2006 г. обемът на производството на стоки за дълготрайна употреба нараства с 4,0%, капиталовите стоки - с 6,4%, междинните стоки - с 6,4%. Производството на краткосрочни стоки се увеличи с 3.1%.

В Европейския съюз индустриалното производство се увеличи с 0,5% през март, след като през февруари нарасна с 0,4%. В сравнение със същия месец на миналата година показателят се е увеличил с 3,9%.

Продължаващото увеличение на производството ще бъде допълнително доказателство, че общият икономически растеж на 13-те страни от еврозоната ще остане стабилен в близко бъдеще. Това дава възможност на ЕЦБ да повиши основния си лихвен процент от 3,75% на 4,0% на следващото си заседание през юни.

Увеличаването на промишленото производство ще подкрепи и развитието на икономиката на региона тази година. Имайте предвид, че на 7 май тази година Европейската комисия увеличи прогнозата за растежа на БВП в еврозоната за 2007 и 2008 г. В съответствие с тази прогноза икономиката на еврозоната се очаква да нарасне с 2,6% през 2007 г. и с 2,5% през 2008 г. По-рано Европейската комисия очаква, че темповете на растеж на БВП в еврозоната през настоящата и бъдещата година ще бъдат съответно 2,4% и 2,2%.

Източник - Евростат

Публикувано на 15.05.2007 г. 10:47 ч

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола