ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

БВП на Китай през първото тримесечие на 2007 г. се е увеличил с 11,1%

БВП на Китай през първото тримесечие на 2007 г. се е увеличил с 11,1% в сравнение със същия период на 2006 г., съобщава Националното статистическо бюро. Анализаторите очакваха ръст на БВП от 11.0%. Stauburo съобщи, че правителството ще продължи реформите, за да осигури "здравословен и бърз" икономически растеж, въпреки че проблемите остават.

"Остават нерешени проблеми: дисбаланс на платежния баланс, прекомерна ликвидност, ирационална структура на икономиката, икономия на енергия и намаляване на вредните емисии в атмосферата", се казва в изявление на Бюрото.

Спомнете си, че през 2006 г., БВП на Китай, според Държавния комитет за развитие и реформа на КНР, достигна 20 трилиона. (2,5 трилиона долара), което представлява увеличение от 10,5%. Според Националното статистическо бюро това е най-високият процент от 1995 г., когато е бил 10,9%.

Китайските власти смятат, че най-бързото икономическо развитие в света (след САЩ, Япония и Германия) се дължи основно на увеличение на инвестициите и износа, благодарение на което излишъкът от търговия миналата година възлезе на 177,47 млрд. Долара.

За четвърта поредна година БВП на страната е нараснал с повече от 10%; през изминалата година темповете на икономически растеж с 0,2 процентни пункта надхвърлиха дори очакванията на самия Пекин.

Миналата година националната икономика на Китай поддържа бърз растеж и благоприятни тенденции за развитие. Според китайските лидери някои от проблемите, които възникнаха в хода на икономическото развитие, се смекчиха. През втората половина на 2006 г. темпът на нарастване на инвестициите в дълготрайни активи на Китай също постоянно намалява.

Също така през 2006 г. Националното статистическо бюро на Китай официално обяви повторна оценка на растежа на БВП през 2004 г. и предходните години. Цифрата за 2004 г. е официално увеличена от 9.5% на 10.1%. Тогава беше обявено, че китайската икономика е с 20% повече от предполагаемото, тъй като статистическата служба не включва услуги в изчисленията си. Сега китайското правителство публикува официално преизчислени данни за предходни години.

По-конкретно общият размер на икономиката за 2004 г. се е увеличил с 16,8% до 1,98 трилиона долара. Данните за 1999 г. и 2003 г. бяха официално преработени. Според вече публикуваните данни БВП на Китай нарасна от 1979 г. до 2004 г. с 0.2 процентни пункта по-бързо, отколкото се предполагаше.

Китай прогнозира ръст на БВП през 2007 г. на ниво от 8.0%. Такива данни се съдържат в доклада на премиера Уен Джиабао от Държавния съвет, публикуван в началото на март. В същото време китайското правителство прогнозира инфлация на ниво не повече от 3,0%. Обемът на продажбите на дребно, според прогнозите на премиера, ще нарасне с 12%. Същевременно броят на безработните сред градското население през 2007 г. не трябва да надвишава 4.6%.

Като един от основните икономически проблеми на КНР докладът подчертава високия показател за търговския баланс на страната. За да се намали разликата между вноса и износа, китайското правителство възнамерява да увеличи обема на вноса чрез по-внимателна парична политика и реформи в тази област. Говорейки за природните ресурси, Уен Джиабао подчертава в доклада, че правителството трябва да засили контрола върху развитието на минералните ресурси. В същото време местните цени на нефта и газа в Китай трябва да бъдат постепенно приведени в съответствие със световното равнище.

Междувременно експертите на Световната банка (СБ) очакват забавяне на растежа на БВП в Китай през 2007 г. до едва 9,6%. Същевременно експертите на Банката отбелязват също, че ръстът на износа от КНР се очаква да бъде 19,8% при вноса от 17,5%.

Източник - Интернет сайтове

Публикувано на 04/05/2007 12:08 ч

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола