ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Индексът PMI в производствения сектор на Еврозоната през април 2007 г. не се е променил

Според доклада на изследователската група RBS и NTC Research Eurozone Services дейността в производствения сектор в еврозоната не се е променила през април 2007 г. в сравнение с предходния месец.

Индексът на доставчиците на услуги за доставки (PMI), който отразява едновременно няколко аспекта на икономическото развитие, включително производството, заетостта и новите поръчки, е бил 55,4 пункта през април. Спомнете си, че стойността на индекса над 50 точки показва увеличаване на активността, по-ниска - за забавяне. Анализатори, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха, че през април индексът PMI в производствения сектор в еврозоната ще бъде 55,7 пункта.

Индексът на заетостта се повишава до 53,3 пункта от 52,9 пункта месец по-рано. Производственият индекс в еврозоната спадна през април до 56,9 пункта от 57,5 ​​пункта през предходния месец, индексът на новите поръчки спадна до 55,8 пункта от 56,4 пункта.

Сезонно изгладената стойност на индекса PMI в производствения сектор в Германия, най-голямата държава в еврозоната, през април 2007 г. се увеличи до 57.0 пункта. През март индексът е 56,9 пункта. Тези данни се съдържат и в доклад, изготвен от изследователската група NTC Research. Растежът на активността в производствения сектор в Германия през април тази година се е увеличил за първи път през последните четири месеца. Анализатори, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха, че през април индексът PMI в производствения сектор в Германия ще бъде 57,3 пункта.

Индексът на мениджърите на покупки в производствения сектор във Франция се повиши сезонно до 53,9 пункта миналия месец от 53,8 пункта през март, съобщиха независими източници. Анализаторите средно прогнозираха, че индексът спадна до 54,4 пункта миналия месец. Индексът се основава на въпросник, изпратен до мениджърите по закупуване в повече от 450 френски фирми от асоциацията на CDAF.

Индексът на покупателните мениджъри в производствения сектор в Италия нарасна сезонно до 53,9 пункта миналия месец от 53,8 пункта през март, съобщиха независими източници. Анализаторите средно прогнозираха стойността на индекса на 53,7 пункта през април.

Като цяло, април доведе до това увеличение на активността в производствения сектор не само в повечето страни от еврозоната, но и в почти всички индустриализирани държави в света.

Например, индексът ISM в преработващата промишленост надхвърли очакванията на икономистите, които предвиждат умерено увеличение на индекса до 51 пункта в сравнение с 50,9 пункта през март, а през април - с 54,7 пункта, докато индексът на новите поръчки нарасна до 58,5 пункта от 51,6 месец по-рано, а индексът на платените цени се увеличи до 73,0 пункта от 65,5 пункта.

Междувременно производственият индекс се повиши до 57.3 пункта от 53.0 пункта през март, индексът на заетостта - от 48.7 пункта до 53.1 пункта, а борсовият индекс спадна до 46.3 пункта от 47.5 пункта. Индексите на новите поръчки за износ и внос през април са съответно 57.0 пункта и 58.0 пункта в сравнение с 55.5 пункта и 57.5 пункта по-рано.

Общият индекс PMI на JPMorgan за световния промишлен сектор като цяло се увеличи през април 2007 г. до максимум 54,1 пункта през последните 7 месеца в сравнение с 52,9 през март. Световният PMI е над 50 пункта в продължение на 45 последователни месеца. Производственият компонент на индекса се повиши до 56 пункта, а през март стойността му достигна 54.5 пункта. Индексът на новите поръчки бе 55.5 пункта през април спрямо 53.4 пункта месец по-рано. Индексът на цените е 65.8 пункта спрямо 62.8 пункта през март, а индексът на заетостта - 52.9 пункта и 51.5 пункта, съответно.

Източник - Интернет сайтове

Публикувано на 05.03.2007 13:15

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола