ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Обемът на промишленото производство в САЩ спадна с 0,2% през март 2007 г.

Федералната резервна система (ФРС) съобщи миналата седмица, че обемът на промишленото производство в САЩ спадна през март 2007 г. с 0,2% в сравнение с февруари. Получената стойност се оказа по-лоша от средната прогноза на икономистите, която се очакваше да се увеличи с 0,2%. През февруари според ревизираните данни промишленото производство нарасна с 0.8%, а не с 1.0%, както се предполагаше преди това; През януари показателят се понижи с 0,4%, а не с 0,3%.

Промишленото производство включва производство в заводи, мини и депозити, както и в комунални услуги. Обемът на производството в заводите и растенията се увеличи през март с 0,7% в сравнение с февруари. Според ревизираните данни през февруари този обем се е увеличил с 0,1%, а не с 0,4%, както се смяташе преди това.

Производството в мините и депозитите се увеличи през март с 0.1%, след увеличение от 0.3% през февруари. Производството в сектора на комуналните услуги спадна през март с 7.0%, след като през февруари увеличи с 7.6%. Динамиката на този показател през февруари и март се дължи на климатичните условия. Зимното студ през февруари доведе до увеличаване на търсенето на топлинна енергия, а благоприятното време през март предизвика падането му.

Коефициентът на използване на производствения капацитет през март е бил 81.4%, в сравнение с 81.6% през февруари. Стойността през март на коефициента с 0,4 процентни пункта надвишава средната за периода 1972-2005 г. (81,0%) и е същата като през март 2006 г.

Коефициентът на използване на производствените мощности в заводите и предприятията е бил 80.1% през март, в сравнение с 79.7% през февруари, 79.8% през януари, 80.5% през декември, 79.8% през ноември и 80.1% % през октомври. В мините и депозитите коефициентът на използване на капацитета беше 90.9% през март и 83.5% в общинската икономика.

Американската икономика ще нарасне с 2,0% през 2007 г., прогнозира HSBC, докато средната прогноза на анализаторите е 2,3%. Това се посочва в съобщението HSBC. Брокериращата компания потвърди позитивната оценка на състоянието на световните пазари на ценни книжа, но отбеляза, че остава предпазлива от нарастващите очаквания за по-високи лихвени проценти. "Най-предпочитаният регион за нас е Европа, а най-малко за предпочитане е САЩ", се казва в съобщението.

През първото тримесечие на 2007 г. БВП на САЩ, според прогнозите на икономистите, се е увеличил само с 1,8% в сравнение със същия период на миналата година. Според Saxo Bank обаче средните пазарни прогнози понастоящем са подценени и американската икономика трябва да очаква изненади, които биха могли сериозно да засегнат дългосрочните перспективи и очаквания.

Спомнете си, че няколко дни по-рано Международният валутен фонд (МВФ) понижи прогнозата за ръста на американската икономика през 2007-2008 година. И така, американската икономика, според МВФ, ще се изправи пред забавяне на темповете на растеж, но не и при рецесия, тъй като страната изпитва спад в пазара на жилищно строителство, което води до известни рискове за прогнозите.

За 2007 г. МВФ понижи прогнозата за растежа на американската икономика през септември до 2,2% от 2,9%. През 2008 г. брутният вътрешен продукт на САЩ трябва да нарасне с 2,8%. "Въпреки продължаващата несигурност и последните данни за спада в продажбите на дребно и броя на поръчките за дълготрайни стоки, паузата на икономическия растеж изглежда по-голяма от рецесията", се казва в проучването на МВФ.

Източник - Интернет сайтове

Публикувано на 04/22/7 18:14

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола