ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Обемът на промишленото производство в Япония се е увеличил с 0,7% през февруари 2007 г.

Обемът на промишленото производство в Япония през февруари 2007 г., според актуализираните данни, се е увеличил с 0.7% в сравнение с предходния месец и сезонно коригиран. Това съобщиха от Министерството на икономиката, търговията и промишлеността. В сравнение с февруари 2006 г. промишленото производство нараства с 3.1%.

Министерството също така преработи показателите си за промишлено производство от януари 2006 г., в резултат на което предварителните данни за него през февруари бяха увеличени с 0,8%. Първоначално беше съобщено, че според предварителните данни обемът на промишленото производство е намалял с 0,2% през февруари.

Общият обем на поръчките в промишлеността в Япония през февруари 2007 г., отчитайки сезонните колебания, се е увеличил с 5,5% в сравнение с януари. Такива данни са публикувани от Института за икономически и социални изследвания към правителството на страната. Същевременно обемът на промишлените поръчки в частния сектор намалява с 1.3%, а в частния сектор - с 5.2%, с изключение на извънредните поръчки (за морски плавателни съдове, както и поръчки от електроенергийни компании).

Излишъкът на платежния баланс на Япония през февруари 2007 г. е нараснал с 4,9% на годишна база до 2,418 трлн. Йени ($ 20,32 млрд.) От 2,305 трилиона йени (19,3 млрд. Долара) година по-рано. В сравнение с януари 2007 г., когато излишъкът беше 1.194 трилиона йени (10.17 млрд. Долара), той се увеличи повече от два пъти. Такава информация се съдържа в доклада, публикуван миналата седмица от Министерството на финансите на страната.

Обемът на износа през февруари тази година, според предварителните данни, се е увеличил с 9% - до 6,106 трилиона йени (51,2 милиарда долара) спрямо 5,601 трилиона йени (47 милиарда долара) през февруари 2006 г. Същевременно обемът на вноса се е увеличил с 10.3% спрямо същия период на миналата година, достигайки 4.988 трлн. Йени (41.8 млрд. Долара), когато тази стойност е била 4.521 трилиона йени (37.9 млрд. Долара).

През 2006 г. търговският излишък на Япония се повиши с 8% до 19.84 трлн. Йени (163.3 млрд. Долара). През януари 2007 г. той е нараснал с 49,8%.

Предвид последните данни за състоянието на икономиката на страната, ръководството на Японската банка остави своята оценка на японската икономика непроменена и сега характеризира темповете й на растеж като умерени. Такава информация се съдържа в месечния отчет на Bank of Japan, публикуван на 10 април.

Налице е тенденция за известно намаляване на обема на публичните инвестиции, въпреки че наскоро този показател се покачи леко. В същото време износът продължава да нараства. Доходите на домакинствата продължават да растат с умерено темпо и в тази ситуация личната консумация остава стабилна. Тенденцията на растеж в промишленото производство се подкрепя от нарастващото търсене на японски стоки както в страната, така и в чужбина.

Ръководството на Японската банка очаква умерените темпове на растеж на икономиката да продължат. Очаква се обемът на износа да продължи да нараства на фона на растежа в икономиките на други страни. Вътрешното търсене вероятно също ще нараства, поради високите корпоративни доходи и умерения растеж на доходите на домакинствата. В светлината на тези положителни тенденции в растежа на вътрешното и външното търсене, Bank of Japan прогнозира продължаване на тенденцията на нарастване на промишленото производство. Независимо от това тенденцията на известно намаляване на обема на публичните инвестиции ще продължи.

Що се отнася до потребителските цени, японската централна банка твърди, че инфлацията в годишни граници варира около нулевата стойност. Централната банка очаква, че в краткосрочен план инфлацията ще остане близо до нула, което се обяснява с последните спадове на цените на суровия нефт. В дългосрочен план обаче ще има тенденция към известно увеличение на инфлацията на фона на растежа на промишленото производство.

Спомнете си, че темпът на растеж на японската икономика, според април прогноза на МВФ, тази година ще бъде около 2,3%. Този ръст ще бъде подкрепен от увеличаване на заетостта и увеличаване на инвестициите. Положението с личното потребление обаче остава несигурно поради възможното намаляване на търсенето в САЩ за износ на японски стоки.

Проучването на МВФ казва, че официалният Токио трябва да продължи да търси начини за намаляване на бюджетния дефицит и да се подготви за нормализиране на нивото на основния лихвен процент. Това е необходимо, за да се избегнат сътресенията, свързани с стратегията за извършване на търговията, при която активът с ниска доходност се заема с близо нулев процент и за него се купуват активи с висока доходност.

Японската прогноза за растежа на БВП за 2007 г. беше ревизирана с 0.2 процентни пункта до 2.3%. Прогнозата за икономическия растеж на страната за 2008 г., напротив, бе намалена с 0,1 процентни пункта до 1,9%.

Източник - Интернет сайтове

Публикувано на 16.4.2007 г. 20:35 ч

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола