ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

МВФ повиши прогнозата за растежа на икономиките на еврозоната през 2007 г. и 2008 г.

Растежът на икономиките на страните от еврозоната ще се забави леко тази година след устойчивия растеж през 2006 г. Независимо от това, Европейската централна банка все пак трябва да прибегне до повишаване на равнището на основния лихвен процент за ограничаване на инфлацията. Информация за това се съдържа в "Изследването на световната икономика" на Международния валутен фонд, публикувано в сряда, 11 април и публикувано веднъж на всеки шест месеца.

Независимо от това, МВФ отбелязва, че макар да остава неясно дали очакваният растеж ще се превърне в основен, и призовава за осъществяване на реформи в еврозоната, за да се изравнят със Съединените щати.

"Предполага се, че ръстът на брутния вътрешен продукт на еврозоната през 2007 г. и 2008 г. ще бъде 2.3%, което все още е малко по-високо от потенциалното ниво", се казва в доклада на МВФ. По-рано през септември 2006 г. МВФ прогнозира ръст на БВП на Еврозоната през 2007 г. и 2008 г. на ниво от 2,6%.

МВФ прогнозира, че икономиката на Германия през 2007 и 2008 г. ще нарасне съответно с 1,8% и 1,9%. По този начин растежът на БВП на Германия за тези периоди беше ревизиран нагоре с 0,6 и 0,4 процентни пункта. Растежът на френската икономика ще бъде 2.0% през 2007 г. и 2.4% през 2008 г. Прогнозата за растежа за Италия и Испания също беше преразгледана нагоре. Икономиката на Италия трябва да нарасне с 1,8% през 2007 г. и с 1,7% през 2008 г. Ръстът на БВП на Испания през 2007 г. и 2008 г. ще бъде съответно 3,6% и 3,4%.

През 2007 г. в Обединеното кралство устойчивият икономически растеж ще продължи, отчасти в резултат на нарастващите цени на жилищата. Според експертите на МВФ обаче има възможност за затягане на паричната политика на Bank of England в случай на увеличаване на заплатите.

МВФ повиши прогнозата си за ръста на брутния вътрешен продукт на Обединеното кралство за 2007 г. с 0,1 процентни пункта до 2,9%. През 2008 г. икономиката на Великобритания трябва да нарасне с 2,7%, което надвишава прогнозата на МВФ за септември с 0,2 процентни пункта. В същото време в прегледа се отбелязва, че такива прогнози са "плахи", въпреки че е възможно някои забавяния на растежа на британския износ да имат отрицателно въздействие върху икономическия растеж.

Също така, Международният валутен фонд преработи прогнозите за растежа на БВП на други водещи страни по света. И така, американската икономика, според МВФ, ще се изправи пред забавяне на темповете на растеж, но не и при рецесия, тъй като страната изпитва спад в пазара на жилищно строителство, което води до известни рискове за прогнозите. За 2007 г. МВФ понижи прогнозата за растежа на американската икономика през септември до 2,2% от 2,9%. През 2008 г. брутният вътрешен продукт на САЩ трябва да нарасне с 2,8%. "Въпреки продължаващата несигурност и последните данни за спада в продажбите на дребно и броя на поръчките за дълготрайни стоки, паузата на икономическия растеж изглежда по-голяма от рецесията", се казва в проучването на МВФ.

Темпът на икономически растеж в Япония, според прогнозата на МВФ за април, тази година ще бъде около 2,3%. Този ръст ще бъде подкрепен от увеличаване на заетостта и увеличаване на инвестициите. Положението с личното потребление обаче остава несигурно поради възможното намаляване на търсенето в САЩ за износ на японски стоки.

Проучването на МВФ казва, че официалният Токио трябва да продължи да търси начини за намаляване на бюджетния дефицит и да се подготви за нормализиране на нивото на основния лихвен процент. Това е необходимо, за да се избегнат сътресенията, свързани с стратегията за извършване на търговията, при която активът с ниска доходност се заема с близо нулев процент и за него се купуват активи с висока доходност.

Японската прогноза за растежа на БВП за 2007 г. беше ревизирана с 0.2 процентни пункта до 2.3%. Прогнозата за икономическия растеж на страната за 2008 г., напротив, бе намалена с 0,1 процентни пункта до 1,9%.

За Русия, напротив, Международният валутен фонд намали прогнозата за икономическо развитие за 2007 и 2008 година. Според проучването на МВФ прогнозата за ръст на БВП за 2007 г. е намаляла с 0,1 процентни пункта до 6,4%, а прогнозата за растежа за 2008 г. е 0,2 процентни пункта до 5,9%.

Растежът на световната икономика като цяло през 2007 и 2008 г. според експертите на МВФ ще се забави леко и ще възлезе на 4,9% в сравнение с 5,3% през 2006 г.

Източник - Международен валутен фонд

Публикувано на 11.04.2007 22:33

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола