ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Страните от еврозоната ще имат успешно икономическо развитие тази година

Министрите на финансите в еврозоната са уверени в успешното развитие на европейската икономика. С това послание германският финансов министър Питър Щайнбрюк, който възнамерява да се срещне с министрите на финансите на други държави от еврозоната и с ръководителя на Европейската централна банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише в Берлин.

"Има известни рискове по отношение на цените на петрола, долара и жилищния пазар в САЩ и определено наблюдаваме внимателно ситуацията", каза холандският министър на финансите Вутер Бос. Според него "европейската икономика расте с добри темпове, няма категорични причини за безпокойство".

През ноември миналата година Европейската комисия направи прогноза за периода 2007-2008 г., според която ръстът на БВП в еврозоната се очаква да е 2,1% през 2007 г. и 2,2% през 2008 г. Същата цифра за всички държави от ЕС за следващите две години ще бъде 2,4%.

Основният фактор за подобряване на икономическата ситуация в Европейската комисия е намаляването на безработицата вследствие на създаването на нови работни места. Очаква се в периода 2006-2008 г. в ЕС да се създадат около 7 милиона нови работни места, което е почти два пъти повече в сравнение с предходния тригодишен период. Това според Европейската комисия ще доведе до намаляване на безработицата в ЕС до 7,3% до 2008 г.

Що се отнася до миналата година, главата на ЕЦБ неотдавна положително оцени икономическите си резултати. Жан-Клод Трише каза, че според предварителните оценки ръстът на БВП в еврозоната през изминалата година е "около 2% или малко повече", което е близо до максималната възможна стойност.

В същото време той отбеляза, че инфлацията все още се нарежда на първо място в списъка на основните рискове за световната икономика и затова централните банки по света трябва внимателно да оценят възможните ценови рискове. Други данни за състоянието на икономиката на еврозоната, които се появиха в началото на март, също показаха стабилен икономически растеж в региона.

Следователно стойността на индекса PMI в сектора на услугите в Еврозоната през март 2007 г. е 57.4 пункта. През февруари стойността на индекса бе фиксирана на 57,5 ​​пункта. Тези данни се съдържат в доклад, изготвен от изследователската група RBS / NTC Research Eurozone Services и публикуван на 4 април.

Анализатори, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха, че през март индексът PMI в сектора на услугите в еврозоната ще бъде 57,6 пункта. Стойността на индекса над 50 показва увеличение на активността в сектора на услугите. Стойността на индекса PMI в сектора на услугите в Германия през март 2007 г. се увеличи до 57,5 ​​пункта. През февруари индексът е 57,2 пункта.

Спомнете си, че индексът на ЧЗО за производствения сектор в еврозоната излезе по-слаб от очакваното. Стойностите им обаче над 50 пункта показват постепенното развитие на индустрията в региона. Общият индекс PMI в Еврозоната леко намалява - до 55.4 пункта от 55.6 пункта. Индикаторът на Германия е бил 56,9 пункта в сравнение с предишния индекс от 57,2 пункта.

Обемът на продажбите на дребно в 13-те страни от еврозоната през февруари 2007 г. се е увеличил с 0,3% в сравнение с януари. В сравнение с индекса от февруари 2006 г. продажбите на дребно са се увеличили с 1,2%. Данните за това се съдържат в доклада на официалната статистическа агенция на Евростат на Европейския съюз.

Анализатори, анкетирани от агенция Ройтерс, прогнозираха, че продажбите на дребно за отчетния период ще нараснат с 0,5% на месечна база и 1,1% на годишна база.

Според ревизираните данни на Евростат през януари тази година обемът на продажбите на дребно в еврозоната се е понижил месечно с 0,8%, но се е увеличил с 1,1% спрямо същия период на предходната година. По-рано бе съобщено, че този показател е намалял с 1% на месечна база и е намалял с 0,1% на годишна база.

Стойността на индекса на цените на производител, който не включва цените на строителството в страните от Еврозоната през февруари 2007 г., се е увеличил с 0,3% в сравнение със същия период на януари. Цените на производител на междинни стоки се увеличиха с 0,4% в сравнение с предходния месец. Цените на енергията паднаха с 0.4%. Ръстът на цените на дълготрайните стоки и на краткосрочните стоки за дълготрайни активи възлезе съответно на 0.1%, 0.4% и 0.2%. Това бе обявено във вторник, 3 април от официалната статистическа агенция на Европейския съюз Евростат.

В годишно изражение стойността на индекса на цените на производител се увеличи с 2,9% през февруари тази година. За сравнение, през януари стойността на този индекс нарасна с 3.1% спрямо януари 2006 г. Увеличението на индекса на цените на производител за междинни стоки беше 5.9% в сравнение със същия период на 2006 г. Цените на енергията нараснаха с 1%, цените на дълготрайните активи - 2.1%, цените на дълготрайните и краткосрочните стоки - съответно с 2% и 1.5%.

Също така, според Евростат, нивото на безработица в еврозоната през февруари 2007 г. е 7,3%, което е с 0,1 процентни пункта по-малко в сравнение с януари - 7,4%. Безработицата в еврозоната през януари също спадна с 0.1 процентни пункта в сравнение с декември 2006 г. - 7.5%.

В допълнение, предварителните данни за инфлацията показаха: индексът на потребителските цени в еврозоната през март се повиши с 1,9%.

Източник - Интернет сайтове

Публикувано на 04/05/2007 11:22 AM

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола