ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Според окончателните данни БВП на САЩ нараства с 2,5% през четвъртото тримесечие на 2006 г.

Според окончателните данни, БВП на САЩ се е увеличил с 2,5% през четвъртото тримесечие на 2006 г., съобщава американското министерство на търговията. Този показател е по-висок от очакванията на анализаторите, които прогнозират, че ръстът на БВП през четвъртото тримесечие на 2006 г. ще бъде 2,2% на годишна база. Според ревизираните оценки, публикувани на 28 февруари 2007 г., ръстът на този показател в реално изражение е бил 2,2% на годишна база. Ръстът на БВП на САЩ през третото тримесечие на 2006 г. според окончателните данни е бил 2.0%.

Както се отбелязва в посланието на Министерството на търговията на САЩ, ръстът на БВП през четвъртото тримесечие на 2006 г. се дължи основно на ръста на потребителските разходи, обема на износа и държавните разходи. Ръстът на БВП на САЩ през второто тримесечие на 2006 г. е 2.6%, а през първото тримесечие на 2006 г. - 5.6%. За цялата 2006 г. БВП е нараснал с 3,3%, а през 2005 г. БВП на САЩ е нараснал с 3,2%.

Други макроикономически данни за състоянието на американската икономика също бяха положителни, а не отрицателни, а някои показатели значително надхвърлиха прогнозите на икономистите. По този начин Министерството на търговията на САЩ съобщи, че личните доходи на американците са нараснали с 0,6% през февруари в сравнение с януари, когато те са се увеличили с 1,0%. Личните разходи се увеличиха и през февруари с 0.6%, след като през януари скочиха с 0.5%. Икономистите средно прогнозираха, че през февруари доходите и разходите на американците ще се увеличат с 0,3%.

Индексът на цените на основните CPE, изчислен от Министерството на търговията, без да включва цените на енергията и храните, се повиши през февруари с 0,3% в сравнение с януари. Икономистите очакваха ръст от 0,2%. През януари обаче според ревизираните данни индексът се е повишил с 0,2%, а не с 0,3%, както се предполагаше.

През последните 12 месеца, завършващи през февруари, Core CPE ценовият индекс се повиши с 2,4%. През януари според ревизираните данни годишното увеличение на индекса е било 2.2%, а не 2.3%, както се смяташе преди това. Годишното увеличение на индекса през февруари съвпадна със средната прогноза на икономистите. Основният индекс на цените на PCE е основният показател за инфлацията за Фед. Според лидерите на Федерацията, допустимите за тях стойности на годишното увеличение на индекса са в диапазона от 1% до 2%.

Нивото на лични спестявания на американците през февруари беше -1,2%, което не бе променено спрямо януари. През февруари този показател е в отрицателна зона за 23-и пореден месец.

Строителните разходи в страната, според Министерството на търговията, се увеличиха през февруари с 0,3% в сравнение с януари. Разходите в частния сектор на жилищното строителство спаднаха през февруари с 1.0% в сравнение с януари, след като се понижиха за 11-и пореден месец.

Разходите за частно търговско и промишлено строителство нараснаха през февруари с 2,3% спрямо януари. Силен ръст на инвестициите има в строителството на телекомуникационни съоръжения (+ 6.8%), енергийни съоръжения (+ 6.2%) и производствени мощности (+ 5.1%). Правителствените разходи за строителство, включително тези на федералните и държавните и окръжните правителства, се увеличиха с 0,4% през февруари.

Индексът на стопанската дейност на Асоциацията на мениджърите в Чикаго (Чикаго) през март беше 61.7 пункта (прогнозата беше 49.5 пункта, а предишната - 47.9 пункта). Индикаторът излезе много по-добре от прогнозата, преодоля ключовата оценка от 50 точки и достигна максимално ниво за почти две години.

В допълнение, крайната стойност на индекса на Мичиган в САЩ за март беше 88.4 пункта, което почти съвпадна с прогнозата от 88.8 пункта и предишната стойност от 88.8 пункта.

Източник - Интернет сайтове

Публикувано на 31.3.2007 г. 19:06 ч

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола