ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

БВП на Великобритания нарасна с 0,7% през четвъртото тримесечие на 2006 г.

Според ревизираните данни БВП на Обединеното кралство през четвъртото тримесечие на 2006 г. се е увеличило с 0,7% в сравнение с третото тримесечие на 2006 г. Ръстът на британската икономика през четвъртото тримесечие на 2006 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2005 г. е 3.0%. Тези данни бяха разпространени на 28 март от Националното статистическо бюро на страната. По този начин публикуваните преди това актуализирани данни за тримесечната промяна на БВП бяха ревизирани надолу.

Степента на растеж на БВП за 2006 г. според окончателните данни е 2.8%, докато по-рано, според актуализираните данни, този показател е 2.7%. През третото тримесечие на 2006 г. ръстът на БВП на Обединеното кралство е бил 0,7% в сравнение с второто тримесечие на 2006 г. и 2,9% в сравнение с третото тримесечие на 2005 г.

Националният институт за икономически и социални изследвания (NIESR) каза, че темпът на растеж на икономиката на Великобритания през периода от декември 2006 г. до февруари 2007 г. е бил най-ниските в последните 1,5 години заради рязко забавяне в сектора на услугите. Според NIESR, БВП на Великобритания е нараснал през последните три месеца само със 0,5% в сравнение с ревизирания спад на стойността на октомври-декември 2006 г. (0.7%).

NIESR обясни забавянето на икономическото забавяне на растежа в сектора на услугите, и каза, че ако тази ситуация продължи, Банката на Англия, може да се наложи да повиши лихвените проценти отново. Централната банка повиши основния лихвен процент до 5.25% на 8 март след три увеличения от август миналата година.

Други данни за британската икономика също не са много окуражаващи, въпреки че не говорят за началото на икономическата рецесия в страната. Така че, няколко дни преди Националното статистическо бюро на Великобритания съобщиха, че продажбите на дребно през февруари се повишиха с 1.4% в сравнение с предходния месец. Освен това данните за януари бяха ревизирани надолу от -1,8% до -1,5%. Японската есен беше най-висока от декември 2004 г. Според прогнозите на икономистите продажбите на дребно през февруари трябваше да нараснат с 0,8% в сравнение с януари 2007 г.

Индексът на промишленото производство, изчислен от CBI, падна до 21 пункта от 28 пункта през февруари 2007 г. Индексът на поръчките нарасна до 8 пункта от 4 пункта. Средният индекс на цените нарасна до 21 точки от 19 точки, което показва ръст от инфлационния натиск и възможността за увеличаване на следващия месец на Английската централна банка лихвен процент до 5,5% на.

Също така, според Националното статистическо бюро, инфлацията в Обединеното кралство през февруари 2007 г. неочаквано се е увеличила. Потребителските цени, CPI, във Великобритания през февруари тази година са се увеличили с 0,4% в сравнение с януари. В сравнение със същия период на миналата година потребителските цени са се увеличили с 2,8%.

Анализаторите, които са участвали в проучването, проведено от Ройтерс очаква през февруари потребителските цени във Великобритания ще се увеличат с 2.7% на годишна база, надхвърляйки целевите инфлация от 2,0% определено индикативно от Банката на Англия. През януари потребителските цени спаднаха месечно с 0,8%, но се увеличиха с 2,7% на годишна база.

Коефициентът на безработица в Обединеното кралство през февруари 2007 г. остана непроменен от 2,9% през януари 2006 г. Броят на молбите за обезщетения за безработица през февруари е намалял с 3 800 души и възлиза на 922 200 души.

Равнището на безработица във Великобритания в периода от ноември 2006 г. до януари 2007 г., според Международната организация на труда, МОТ, е 5.5%, или 1692 млн.

Според Международния валутен фонд, публикуван в началото на март, британската икономика ще нарасне с 2,9% през 2007 г. В същото време, МВФ предупреди за възможността от повишаване на лихвените проценти в случай, че ако ръстът на заплатите няма да бъде ограничен. По-рано МВФ прогнозира, че икономическият растеж на страната през 2007 г. ще бъде 2,75%.

Източник - Интернет сайтове

Публикувано на 28.03.2007 19:42

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола