ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

БВП на Еврозоната нарасна през четвъртото тримесечие на 2006 г. с 3,3% спрямо същия период на предходната година

Според актуализираните данни ръстът на БВП в зоната на разпространение на единната европейска валута (евро) през четвъртото тримесечие на 2006 г. е 0,9% в сравнение с третото тримесечие на 2006 г. Такава информация беше публикувана от Европейската статистическа служба Евростат. Ръстът на БВП през четвъртото тримесечие на 2006 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2005 г. е 3.3%. Нарастването на БВП в еврозоната през третото тримесечие на 2006 г. бе определено на 0.5% спрямо предходното тримесечие и 2.7% в сравнение с третото тримесечие на 2005 г.

В 27 държави-членки на ЕС ръстът на БВП през четвъртото тримесечие на 2006 г. според актуализираните данни също е бил 0,9% в сравнение с предходното тримесечие. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2005 г. ръстът на БВП в 27-те държави-членки на ЕС възлиза на 3,4%. По този начин данните, представени в средата на март, напълно съвпаднаха с предварителните стойности на брутния вътрешен продукт на региона, публикувани месец по-рано.

Също така, Европейската комисия повиши прогнозата за растежа на БВП на Еврозоната през второто тримесечие на 2007 г., като запази оценка на динамиката през първото и третото тримесечие. Това съобщиха агенцията "Ройтерс". Според прогнозата на Европейската комисия през първото тримесечие растежът на БВП в циркулационната зона на единната европейска валута ще бъде 0.4-0.8% на тримесечна база, както беше предвидено през февруари.

През второто тримесечие БВП трябва да нарасне с 0.5-0.9%, докато според февруарската прогноза растежът трябва да бъде 0.4-0.9%. През третото тримесечие растежът на БВП трябва да бъде 0.3-0.9%, както се очаква през февруари. По този начин Европейската комисия прогнозира стабилен умерен икономически растеж в региона през 2007 г.

Според друг доклад, представен в средата на март от статистическата агенция на Европейския съюз Евростат, през януари 2007 г. индексът на индустриалното производство на 13 страни от еврозоната, коригиран за сезонните колебания, спадна с 0,2% в сравнение с декември 2006 г.

В същото време обемът на производството на междинни стоки намалява с 0.4% в сравнение с декември, а на дълготрайните стоки - с 1.5%. Производството на краткосрочни стоки практически не се промени. И обемът на производството на капиталови стоки дори се е увеличил с 0,8%.

В сравнение с януари 2006 г. промишленото производство в еврозоната се увеличи през януари 2007 г. с 3,7%. Освен това обемът на производството на дълготрайни активи се увеличи с 7.5%. Производството на междинни стоки се увеличи с 5.9%. Производството на стоки с дългосрочна и краткосрочна употреба нараства съответно с 3.8% и 3.4%.

Статистическата служба Евростат също преработи данните за декември. Според актуализираните данни ръстът е 1.2% на месечна база (по-рано отчитан ръст от 1.0%) и 4.4% годишно (първоначално растеж от 4.0%). Общата индустриална продукция на 27-те държави-членки на ЕС се понижи с 0,3% през януари 2007 г. в сравнение с декември, след 1,0% увеличение през декември и 0,3% през ноември. На годишна база промишленото производство в ЕС-27 се увеличи с 3.7% през януари.

Потребителските цени в еврозоната през февруари 2007 г. се увеличават с 0,3% в сравнение с януари. В сравнение с февруари 2006 г. цените в зоната на разпространение на единната европейска валута се увеличават с 1,8%. Този показател за 27-те държави-членки на ЕС през февруари беше 0,3% в сравнение с януари и 2,1% в сравнение с предходната година.

Натискът върху цените в еврозоната се увеличава, каза Аксел Вебер, член на борда на Европейската централна банка. Краткосрочната прогноза за инфлацията изглежда умерена, добави той, но рисковете са в средносрочен и дългосрочен план. "Очакваме голямо ускоряване на инфлацията, което може значително да надвиши два процента в края на 2007 г. и през 2008 г.", каза той. Той отбеляза също, че ръстът на кредитирането в еврозоната е ненужно висок и нарасна с темп, който е три пъти по-висок от номиналния растеж на БВП.

Предупреждавайки възможното покачване на инфлацията, през март ЕЦБ повиши основния лихвен процент с 0.25 процентни пункта до 3.75%. Експертите смятат, че увеличението на лихвения процент може да не е последното през тази година.

По-нататъшно увеличение на основния лихвен процент в еврозоната може да е необходимо в бъдеще. Независимо от това инфлацията понастоящем е под контрол. Подобно изявление направи във вторник главният икономист на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ОИСР Жан-Филип Котис в интервю за агенция Ройтерс.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще преразгледа позицията си относно по-нататъшната парична и кредитна политика до май тази година. Това ще стане само до момента, в който ОИСР публикува редовен доклад за състоянието на икономиките на държавите-членки на Европейския съюз, издаден два пъти годишно. Въпреки това Кочи отбеляза, че в момента, в който ОИСР се придържа към позицията, изразена през ноември, ключовият лихвен процент на Европейската централна банка може да достигне 4% до началото на 2008 г. Специалистът на ОИСР подчерта, че според тази организация инфлационните прогнози са доста благоприятни.

Източник - Евростат

Публикувано на 03/20/2007 10:49 PM

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола