ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Обемът на промишленото производство в САЩ през февруари нарасна с 1.0%

Федералният резерв съобщи, че обемът на промишленото производство в САЩ нараства през февруари с 1,0% в сравнение с януари. Тази цифра е много по-висока от средната прогноза на икономистите (+ 0,2%), а най-високата от ноември 2005 г. През януари, според преработените данни, обемът на промишленото производство се понижи с 0,3%, а не с 0,5%, както се предполагаше. През декември 2006 г. този показател е нараснал с 0,8%, а не с 0,5%.

Общият обем на промишленото производство се състои от обема на производството в заводи и фабрики (в преработващата промишленост), в мините и в откритите мини (в добивната промишленост), а също и в общинската икономика. Обемът на производството в преработващата промишленост се увеличи през февруари с 0,4% в сравнение с януари. Според ревизираните данни през януари този обем е намалял с 0,5%, а не с 0,7%, както се смяташе преди това.

Производството в миннодобивната промишленост се увеличи през февруари с 0.1%, след спад с 1.3% през януари. Производството в комуналния сектор се увеличи през февруари с 6.7%, след като през януари се повиши с 2.2%. Значително увеличение на този показател е свързано предимно с скок в търсенето на топлинна енергия при тежки зимни студени климатични условия.

Коефициентът на използване на производствения капацитет през февруари беше 82.0%, в сравнение с 81.4% през януари. Стойността през февруари на коефициента е с 1 процентен пункт по-висока от средната за периода 1972-2005 г. (81.0%) и с 0.9 процентни пункта по-висока от съответната стойност за февруари 2006 г. (81.1%). Коефициентът на използване на производствените мощности в преработващата промишленост през февруари е 80,1%, в сравнение с 79,9% през януари, 80,5% през декември, 79,8% през ноември и 80,1% през октомври. В минната индустрия степента на използване на производствения капацитет е била 91.2% през февруари, а в общинската икономика - 90.4%.

В друг правителствен доклад, публикуван на 16 март, Министерството на труда на САЩ съобщи, че индексът на потребителските цени, показател за инфлацията в сектора на търговията на дребно, се е повишил с 0,4% през февруари спрямо януари, когато е нараснал с 0,2%. Икономистите средно прогнозираха, че през февруари индексът ще се увеличи с 0,3%. Основният основен индекс на CPI, който не включва цените на енергията и храните, се увеличи с 0,2% през февруари, което съвпадна със средната прогноза на икономистите. През януари индексът на основния индекс на потребителските цени се покачи с 0,3%.

Февруарското увеличение на индекса на индексите на потребителските цени бе насърчено от ръста на цените на дребно за енергийни носители и хранителни продукти. Цените на дребно на енергията се повишиха с 0,9% през февруари, след като спаднаха с 1,5% през януари. Цените на дребно за хранителни продукти се повишиха през февруари с 0,8%, след увеличение от 0,7% през януари. През последните 12 месеца, завършващи през февруари, индексът на основния индекс на потребителските цени нараства с 2,7%. Годишното увеличение на индекса през януари също е 2.7%.

По принцип добрите данни за състоянието на американската икономика, публикувани от началото на март, въобще не са съчетани с продължаващия спад в американското доверие. Така че, Ройтерс съобщи, че предварителната март стойност на доверителния индекс на американските потребители, изчислена от Университета в Мичиган, е била 88,8 пункта, спадайки в сравнение с окончателната февруарска стойност от 91,3 пункта. Стойността на индекса през март беше най-ниската за последните шест месеца. Икономистите средно прогнозираха, че през март индексът ще спадне до 90.0 пункта.

Компонентният индекс на университета в Мичиган, отразяващ отношението на потребителите към текущото им финансово състояние, спадна от 106,7 пункта през февруари до 103,6 пункта през първата половина на март. Съставът на индекса, отразяващ очакванията на потребителите за перспективата, спадна от 81,5 пункта до 79,3 пункта.

Индикаторът на инфлационните очаквания за период от една година, изчислен от Университета в Мичиган, не се промени през март спрямо февруари и януари, оставайки на 3,0 пункта. Индикаторът на инфлационните очаквания за петгодишния период възлезе на 2,9 пункта през март. Същата стойност беше този показател през февруари.

Източник - Блумбърг Новини

Публикувано на 16.03.2007 20:16

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола