ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Производителността на труда в САЩ се е увеличила през четвъртото тримесечие с 1,6% на годишна база

Министерството на труда на САЩ публикува актуализирани данни за производителността на труда в американската икономика, с изключение на селскостопанския сектор, за четвъртото тримесечие на 2006 г. Според министерството производителността на труда нараства с 1.6% на годишна база през четвъртото тримесечие. Коригираната цифра е много по-ниска от предварителната цифра, публикувана в началото на февруари и равняваща се на 3,0%. Коригираният индикатор обаче съвпадна със средната прогноза на икономистите. Производителността на труда се определя като обем на продукцията на продукти и услуги за един работен час.

С производителността на труда в обратна пропорция е цената на трудовата сила на единица продукция. (В пряко съотношение този показател е свързан с размера на компенсацията за труд.) Според актуализираните данни на Министерството на труда разходите за труд на единица продукция се увеличават с 6.6% през четвъртото тримесечие на годишна база. Според предварителните оценки тази цифра е 1,7%. Икономистите средно прогнозираха, че актуализираните данни ще покачат ръст от 3,2%.

През 2006 г. производителността на труда в САЩ се е увеличила с 1,7%, което е най-ниското ниво от 1997 г. насам, когато се равнява на същата стойност. Разходите за труд на единица продукция се увеличават през 2006 г. с 3,2%, което е най-голямото увеличение след 2000 г., когато тази цена е нараснала с 4,2%.

Цената на труда на единица продукция, в зависимост от производителността и заплатите, се счита за показател за инфлационния натиск и натиска върху корпоративните печалби. Високият ръст на този показател свидетелства за инфлационния натиск в трудовата сфера. Ниският растеж помага за ограничаване на инфлацията.

Наблюдава се значително намаление на темпа на растеж на производителността, тъй като ръстът на БВП на САЩ за четвъртото тримесечие също неотдавна беше ревизиран надолу. Така, според актуализираните данни, публикувани в края на миналата седмица, реалният БВП на САЩ се увеличава през четвъртото тримесечие на 2006 г. с 2.2% на годишна база. Това се съобщава в сряда от американското министерство на търговията. Предварителният показател за растежа на БВП през четвъртото тримесечие, публикуван в края на януари, е бил 3,5%. Според проучване на Ройтерс икономистите средно прогнозираха, че актуализираните данни ще покачат ръст от 2,4%. През третото тримесечие на 2006 г. БВП на САЩ нараства с 2.0% на годишна база, през второто тримесечие с 2.6%, а през първото тримесечие - с 5.6%.

Според актуализираните оценки реалните потребителски разходи в Америка се увеличават с 4,2% на годишна база през четвъртото тримесечие спрямо 2,8% през третото тримесечие. Предварителните данни показват, че потребителските разходи са нараснали с 4,4% през четвъртото тримесечие.

Реалните корпоративни капиталови инвестиции през четвъртото тримесечие намаляха с 2.4% на годишна база. По предварителни данни намалението е 0.4%. През третото тримесечие корпоративните капиталови инвестиции са нараснали с 10%. Реалните инвестиции в жилищното строителство са се понижили с 19.2% през четвъртото тримесечие, след спад от 18.7% през третото тримесечие.

Реалните частни инвестиции в запасите се увеличиха леко през четвъртото тримесечие. Според актуализираните оценки промяната в инвестициите в запасите намалява темпа на растеж на БВП за четвъртото тримесечие с 1.35 процентни пункта. По предварителни данни това намаление е 0,71 процентни пункта.

Реалният обем на американския износ се увеличи през четвъртото тримесечие с 10.5% в сравнение с предходната година. Предварителните данни показват, че износът се е увеличил с 10.0%. Актуализираните данни за вноса се оказаха по-лоши за растежа на БВП, отколкото предварителните данни. Според актуализираните оценки реалният обем на вноса в Америка се е понижил с 2,2% през четвъртото тримесечие. Предварителните данни показват, че вносът е спаднал с 3.2%. Колкото по-голям е обемът на вноса, толкова повече се отнема от БВП.

В доклада за БВП Министерството на търговията цитира следните данни за потребителската инфлация. Според актуализираните оценки индексът на потребителските цени, без да се вземат предвид цените на енергията и храните, Core CPE ценовият индекс, се е увеличил с 1.9% на годишна база през четвъртото тримесечие. Предварителните данни показват увеличение от 2,1%. През третото тримесечие индексът на цените на основните PCE нараства с 2.2% на годишна база, през второто тримесечие с 2.7%, а през първото тримесечие - с 2.1%.

Източник - Блумбърг Новини

Публикувано на 03/08/2007 11:16 ч

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола