ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

PMI за еврозоната отбеляза лек ръст през февруари

PMI за Еврозоната, съставен от RBS и NTC Research Eurozone Services и въз основа на проучване на около 3 000 мениджъри по покупки в еврозоната, отбеляза леко повишение през февруари до 55,6 пункта през февруари от 55,5 пункта през февруари на януари. Индикаторът съвпадна с прогнозите на анализаторите. Общото увеличение на показателя се дължи на ръста на производството и новите поръчки за продукти.

Производственият индекс в Европа бе 58.0 пункта през февруари, в сравнение с 57.0 през предходния месец, а индексът на новите поръчки се повиши до 56.8 спрямо 56.5 през януари. Индексът на заетостта падна през февруари до 52.9 спрямо 53.2 през предходния месец. Стойността на индекса над 50 пункта показва увеличение на активността в индустриалния сектор, а стойността под 50 пункта показва намаляване на активността.

Индексът на покупателните мениджъри в производствения сектор в Германия се е променил от спад от 58,5 през януари и сезонно изгладен до 57,2 пункта през февруари, посочват независими източници. Икономистите средно прогнозираха, че индексът падна до 58,3 пункта миналия месец. Индексът се основава на въпросник, изпратен на мениджъри за закупуване на 1500 фирми в Германия.

Индексът на мениджърите на покупки в производствения сектор във Франция се повиши сезонно до 53,4 пункта миналия месец от 52,4 пункта през предходния месец, сочат независими източници. Анализаторите средно прогнозираха лек спад в индекса. Индексът се основава на въпросник, изпратен до мениджърите по закупуване в повече от 450 френски фирми от асоциацията на CDAF. Индексът на покупателните мениджъри в производствения сектор в Италия нарасна сезонно до 54.2 пункта миналия месец от 53.5 пункта през януари, показват независими източници.

Във Великобритания PMI се повиши до 55,4 пункта от ревизираната през януари стойност до 53,2 пункта. Междувременно икономистите прогнозираха растеж до 53, а този доклад трябва малко да облекчи загрижеността за слабостта на производствения сектор в страната. Стойността на индекса PMI в строителния сектор в Обединеното кралство през февруари 2007 г. е 57,3 пункта спрямо индекса за януари, определен на 57,9 пункта.

По принцип кумулативният индекс на потребителските цени в страните от еврозоната, както и данните за отделните държави от еврозоната и Обединеното кралство, сочат постоянно нарастване на активността в производствения сектор в региона, което не може да се каже например за развитието на производствения сектор в САЩ. По този начин Институтът за управление на доставките (ISM) съобщи, че неговият изчислен индекс на производствената активност в САЩ е 52,3 през февруари, спрямо 49,3 през януари. Индексът ISM се изчислява въз основа на проучване на доставчиците на американски производствени компании. През последните месеци индексът ISM беше под прага от 50 пункта през ноември 2006 г., когато беше 49,9 пункта, а през януари. До ноември индексът е на нива над 50 пункта за 41 месеца.

В Русия индексът на мениджърите на покупки, PMI, изчислен от VTB Europe Bank през февруари на текущата година, спадна до 52 пункта в сравнение с 52,3 през януари. Ръстът на промишлеността в Руската федерация през отчетния период се забави до най-ниската стойност от ноември 2005 г. насам. "Нарастването на производителността и обемът на новите поръчки бяха слаби, а обемът на поръчките за износ всъщност спадна за първи път от девет месеца." Ниското търсене намали натиска върху производствения капацитет на компаниите, което позволи завършването на неизпълнените поръчки, чиито обеми спаднаха ", каза банката. Въпреки това, имаше постоянно търсене на вътрешния пазар, както и леко намаляване на износа. Положителен резултат е "индексът на заетостта, който е доста добър." Индексът на мениджърите на доставки, PMI, VTB Europe Bank се изчислява въз основа на резултатите от проучването, на което присъстват повече от 300 предприятия от руския промишлен сектор.

В Китай, напротив, индексът на покупателните мениджъри през февруари нарасна до 3-месечен връх до 53.0 пункта в сравнение с 52.0 пункта през януари, според доклада на Китайската федерация по логистика и покупки (CLSA). Ключовото увеличение на индикатора за индекса PMI се дължи на подобренията в компонентите като нови поръчки и обем на производството, но заетостта намалява. Тези цифри са се увеличили благодарение на предвидимото средно увеличение на инвестициите от чуждестранни партньори.

Глобалният индекс на производствената активност PMI, основан на проучване на производители от различни страни, показва ускоряване на растежа в сектора през февруари 2007 г. Според Ройтерс показателят, съставен от JP Morgan с изследователски компании и мениджъри на снабдители, се повишава до 53,7 пункта през февруари от 52,4 пункта през януари. Индексът е съставен въз основа на данни от страни като САЩ, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Китай и Русия.

Източник - Интернет сайтове

Публикувано на 03/04/2007 11:24 AM

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола