ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Японският БВП в реално изражение се е увеличил с 1,2% през четвъртото тримесечие на 2006 г.

БВП на Япония през четвъртото тримесечие на 2006 г. в реално изражение, според предварителните данни, се е увеличил с 1,2% в сравнение с третото тримесечие на 2006 г. На годишна база БВП на страната е нараснал с 4,8%. Тези данни са публикувани от Института за икономически и социални изследвания на правителството на Япония.

Растежът на БВП през четвъртото тримесечие вече се нарежда на осмо място, като се започне от 1-во тримесечие на 2005 г. Причините за такъв впечатляващ икономически растеж, според експертите, са увеличение на потребителските разходи и инвестициите в промишленото производство. Някои експерти смятат, че данните за икономическия растеж в Япония могат да повлияят на решението на Централната банка на страната да повиши дисконтовия процент.

Според доклада растежът на БВП на Япония през четвъртото тримесечие е най-значимо от първото тримесечие на 2004 г., когато тази цифра се е увеличила с 5,1% на годишна база и значително надвишава средната прогноза на осемте водещи институции в страната.

Номиналният БВП, изчислен без корекция за инфлация (по текущи цени), се е увеличил с 1.2% в сравнение с предходното тримесечие и с 5% в сравнение със същия период на миналата година. Тримесечният растеж на номиналния БВП беше първият през последните две тримесечия. Фактът, че темпът на растеж на номиналния БВП е по-висок от реалния, показва края на дефлационния период в страната, който продължи две години. В парично изражение, БВП на Япония през четвъртото тримесечие е 305.69 трилиона йени, което е малко по-високо в сравнение с второто тримесечие.

Потребителските разходи, които са повече от 50% от БВП, се увеличават с 1,1% от октомври до декември 2006 г. спрямо предходното тримесечие. През третото тримесечие този показател е намалял с 1,1% в сравнение с второто тримесечие.

Обемът на промишленото производство в Япония през 2006 г. се е увеличил с 4,6% на годишна база. Такава информация беше разпространена от Министерството на икономиката, търговията и промишлеността на страната. През декември 2006 г. обемът на промишленото производство нараства с 0.7% в сравнение с предходния месец.

Според резултатите от 2006 г. нивото на безработица в Япония, отчитайки сезонните колебания, намалява с 0.3 процентни пункта в сравнение с 2005 г. и възлиза на 4.1%. Тези данни бяха публикувани днес от статистическото бюро на Министерството на вътрешните работи на Япония. През декември 2006 г. процентът на безработицата в Япония се е увеличил с 0,1 процентни пункта в сравнение с предходния месец и възлиза на 4,1%. Анализаторите прогнозираха, че декемврийската цифра няма да се промени в сравнение с данните за ноември.

Обемът на износа на стоки и услуги през четвъртото тримесечие на 2006 г. се е увеличил с 1,1% в сравнение с предходното тримесечие, което показва забавяне на растежа - през третото тримесечие на 2006 г. износът се е увеличил с 2,4%. Същевременно обемът на вноса на стоки и услуги не се промени през четвъртото тримесечие на 2006 г. спрямо предходното тримесечие, докато през третото тримесечие на 2006 г. обемът на вноса намаля с 0,5%.

Обемът на износа на автомобили от Япония през 2006 г. се е увеличил в сравнение с 2005 г. с 18,1% - до 5 милиона 966 000 672 единици. Тази информация беше публикувана днес от Японската асоциация на производителите на автомобили. В същото време, обемът на износа на автомобили през изминалата година се е увеличил с 21.4% - до 5 милиона 295 хиляди 497 единици. Обемът на износа на камиони е намалял с 5.6% до 577,974 единици, докато обемът на износа на автобуси е нараснал с 19,6% до 93 хил. 201. В парично изражение, обемът на износа на автомобили (включително износа на резервни части) годината е нараснала с 15.5% в сравнение с 2005 г. - на 134 млрд. 38 млн. долара.

Обемът на износа на автомобили от Япония през декември 2006 г. спрямо декември 2005 г. се увеличи с 21.3% - до 551 хиляди 585 броя. Същевременно обемът на износа на автомобили през декември 2006 г. се увеличи с 20% до 486 хил. 362. Обемът на износа на камиони се увеличи с 31.1% до 55 хил. 921, а обемът на износа на автобуси нарасна с 34.4% до 9 302. В парично изражение обемът на износа на автомобили (включително износа на резервни части) от Япония през декември 2006 г. се увеличи спрямо декември 2005 г. с 16% - до 12,026 млрд. долара.

Източник - Блумбърг Новини

Публикувано на 24.2.2007 г. 17:24 ч

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола