ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Световната банка прогнозира забавяне на темпа на растеж на БВП в Китай до 9,6% през 2007 г.

Световната банка очаква ръстът на БВП на Китай да се забави през 2007 г., но като цяло становището на експертите на банката за перспективите за развитие на небесната икономика остава благоприятно, се казва в доклада на банката. Увеличението на брутния вътрешен продукт на Китай през 2007 г. според прогнозите на банкови експерти ще бъде 9,6% в сравнение с 10,7% през 2006 г. В същото време банката прогнозира, че износът на Китай през 2007 г. ще се увеличи с 19,8%, а вносът - с 17,5%.

Въпреки това, според един от водещите икономисти на Световната банка Луис Куис, Китай все още има голям потенциал за увеличаване на икономическия растеж. Независимо от това, според доклада на Световната банка, китайският индустрия, инвестициите и икономическият растеж, основан на износа, стават по-проблематични напоследък поради търговските конфликти и природните и суровинните ограничения.

Според Л. Куис, в контекста на китайския модел на икономически растеж, основан предимно на сектора на услугите и в допълнение към интензивното разширяване на градовете, икономиката на страната може да получи забележим допълнителен тласък чрез движението на труда от селското стопанство.

Докладът на банката отбелязва, че през 2007 г. в Китай не се очаква нито интензивен спад на инвестициите, нито увеличение на инфлацията. Също така, според Световната банка, малко вероятно е излишъкът на платежния баланс на Китай да намалее значително в близко бъдеще.

Китайското правителство също така очаква лек спад в темпа на икономически растеж на страната през 2007 г. Ръстът на брутния вътрешен продукт на Китай ще се забави леко през първата половина на 2007 г. в резултат на ускоряване на инфлацията, прогнозира Държавният информационен център, водещ правителствен изследователски институт в Китай.

Според прогнозата на центъра, ръстът на БВП на Китай през първото тримесечие ще бъде 10,2%, а през второто тримесечие - 10,0%. Същевременно ръстът на потребителските цени ще се ускори до 3.0% през първото тримесечие и 3.5% през второто тримесечие, от 1.5% през миналата година, каза информационният център. БВП на Китай през 2007 г. като цяло ще се увеличи с 10%, а инвестициите в дълготрайни активи ще се увеличат с 20%. Ръстът на потребителските цени през 2007 г. ще бъде 2,5%, а обемът на продажбите на дребно ще се увеличи с 13% - до 8,6 трилиона юана (1,1 трилиона долара).

Националната комисия за развитие и реформа на Китай съобщи, че според прогнозите потреблението на стомана в Китай ще се увеличи с 10% през 2007 г., а производството на стомана ще възлезе на 460 млн. Тона, което ще се увеличи с 9,8%. Също така през 2007 г. Китай ще повиши обменния курс на националната валута в разумни граници, за да намали излишъка от външнотърговския оборот и да намали темпа на растеж на икономиката на страната, според доклада на Централната банка на Китай за паричната политика.

Промяната в обменния курс на RMB ще се появи постепенно, а пазарните фактори ще играят все по-важна роля при определянето на този процент, се посочва в доклада.

През 2006 г. излишъкът на китайската външна търговия достигна 1.07 трлн. Долара, а темпът на растеж на БВП в Китай достигна 10.7%. Обемът на инвестициите в икономиката на страната през 2006 г. се увеличи с 24.5%.

Ръстът на потребителските цени в Китай през 2006 г. беше 1,5%. През януари 2007 г. потребителските цени нараснаха с 2,2% в сравнение с декември - намаляват с 0,6%.

Очевидното потребление на стомана в Китай през 2006 г. е било 361 милиона тона. През 2006 г. в Китай са били изсипани 419 милиона тона стомана, което е с 18,48% повече в сравнение с 2005 г. Независимо от това темпът на растеж през миналата година е намалял с 7,28%.

Инвестициите в развитието на научноизследователската и развойна дейност в Китай през 2006 г. се увеличиха с 22% в сравнение с 2005 г. и достигнаха 300 млрд. Юана (38,66 млрд. Долара), съобщиха от Министерството на науката и технологиите на КНР. Тази сума е била 1,4% от БВП на Китай през 2006 г. Разпределенията на централното правителство за научноизследователска и развойна дейност са достигнали 71,6 милиарда юана (9,23 милиарда долара) през 2006 г., което е с 19,2% повече в сравнение с 2005 г.

Източник - Интернет сайтове

Публикувано на 14.1.2007 г. 10:36 ч

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола