ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

БВП на Еврозоната нарасна с 2,5% през 2006 г. в сравнение с предходната година

БВП на Еврозоната нарасна с 2,5% през 2006 г. в сравнение с 2005 г., когато ръстът на този показател беше 1,5%. Това съобщи банката на Испания. Според банката икономиката на страните от еврозоната ще продължи да расте с високи темпове през 2007 г. Банката вижда основния риск за ценовата стабилност в Еврозоната във възможните искания за увеличение на заплатите, като същевременно отбелязва възпиращия ефект от поскъпването на еврото.

"Въпреки спада в БВП, наблюдаван през третото тримесечие на 2006 г., дейността на икономиката на еврозоната продължава да показва стабилна динамика", заяви банката. "За цялата 2006 г. растежът се очаква да надхвърли 2,5% ... и ще продължи да расте бързо през цялата 2007 г.", се казва в доклада.

Междувременно в началото на февруари бяха публикувани стойностите на индексите на ЧЗО за януари като цяло за региона и поотделно за държавите-членки на Европейския съюз, характеризиращи състоянието на индустриалния сектор и сектора на услугите.

Според данните, публикувани от Ройтерс, през януари 2007 г. индексът на ЧЗО в производствения сектор в еврозоната спадна, особено във Франция и Италия. След октомврийската спад от 0,5 пункта общият индекс на индекса на потребителските цени спадна през януари до 55,5 пункта (минимум 11 месеца). Спомнете си, че стойността на индекса над 50 точки показва увеличение на бизнес активността, по-ниска - за забавяне. Новите поръчки продължиха да нарастват, но с по-умерено темпо (56,5 пункта), докато поръчките за износ паднаха със същата умерена скорост (55,3 пункта).

Изненадата беше спадът на индекса PMI в Германия с 0,9 пункта от шестмесечния връх на декември 2006 г. Индексът в Испания спадна с една точка от 81-месечния връх, регистриран през декември. Индексът във Франция спадна под очакваното, до 11-месечно дъно на фона на значителен спад в цените на износа и вноса и новите поръчки. Индексът в Италия последва индексите на други европейски държави и падна под най-песимистичните прогнози.

Във Великобритания, напротив, през януари активността на производствения сектор се увеличи, докато цените на вносните и износните стоки нарастват. Всичко това допринесе за разпространението на слухове, че Комитетът по паричната политика на Английската централна банка може отново да повиши лихвите през февруари. През януари индексът на ЧМИ в производствения сектор достигна 52,8 пункта в сравнение с 52,0 пункта през декември - първият случай на растеж на индекса от септември миналата година.

Цените на износа на стоки нараснаха до 54.2 пункта в сравнение с декемврийския индекс от 53.5 пункта, докато цените на вносните стоки нараснаха до 61.4 пункта в сравнение с 59.0 пункта. Инфлацията на цените на вноса за първи път от август 2006 г. Английската централна банка предупреди, че производителите могат да започнат да възстановяват рентабилността веднага щом цените на енергията бъдат намалени.

Компанията от RBS и NTC Research Eurozone Services, индексът на мениджърите на предлагането (PMI), е 57,9 в еврозоната през януари 2007 г., в сравнение с 57,2 пункта през предходния месец. Анализаторите прогнозират спад в индекса, отразяващ активността в сектора на услугите до 56,9 пункта през отчетния период, но през януари той достигна шестмесечен максимум.

Индексът на заетостта в сектора на услугите в еврозоната е 54.3 пункта през януари спрямо 53.7 пункта през предходния месец. Индексът на цените нарасна до 54.0 пункта от 52.7 пункта през декември. Индексът на очакванията на бизнеса се увеличи до 67,8 пункта от 65,3 пункта месец по-рано.

Индексът PMI в водещия сектор на услугите в Обединеното кралство спадна до 59,2 пункта през януари от 60,6 пункта през декември. Тази есен не изненада никого. Според прогнозите на икономистите индексът на ЧЗО в сектора на услугите ще спадне до 60.0 пункта. Въпреки спада, секторът на услугите не се забавя; индикаторът над 50 сигнализира за разширение, докато индикаторът под 50 показва намаляване на активността. Подобни данни, публикувани миналата седмица, показаха неочаквано увеличение на износа в експортния сектор през изминалия месец и, заедно с продължаващия растеж на по-големия сектор на услугите, общото ниво на бизнеса в Обединеното кралство остава високо, което показва увеличаване на темпа на икономическо развитие в страната.

Източник - Интернет сайтове

Публикувано на 02/06/2007 9:47 PM

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола