ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

БВП на САЩ нарасна през 2006 г. с 3,4%, през четвъртото тримесечие на 2006 г. - с 3,5%

Според предварителните данни реалният БВП на САЩ нарасна с 3,5% през четвъртото тримесечие на 2006 г. в сравнение със същия период на миналата година. Това се съобщава на 31 януари 2007 г. от Министерството на търговията на САЩ. Цифрата е над средната прогноза на икономистите, които очакваха увеличение от 3,0%. През третото тримесечие на 2006 г. БВП на САЩ нараства с 2.0% на годишна база, през второто тримесечие с 2.6%, а през първото тримесечие - с 5.6%.

Като цяло, през 2006 г. икономиката на САЩ нарасна с 3,4% в сравнение с 3,2% през 2005 г. и 3,9% през 2004 г.

Реалните потребителски разходи в САЩ, според предварителните данни, се увеличават с 4,4% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2006 г. спрямо 2,8% през третото тримесечие. Реалните корпоративни капиталови инвестиции през третото тримесечие намаляха с 0,4%. През третото тримесечие те се увеличиха с 10.0%. Корпоративните инвестиции в оборудване и софтуер намаляват с 1,8% през четвъртото тримесечие, след увеличение от 7,7% през третото тримесечие. Корпоративните инвестиции в сгради и структури се увеличават с 2.8% през четвъртото тримесечие, в сравнение с 15.7% през третото тримесечие.

Реалните инвестиции в жилищното строителство са се понижили с 19.2% през четвъртото тримесечие на 2006 г., след спад от 18.7% през третото тримесечие. Реалните държавни разходи и инвестиции през четвъртото тримесечие нараснаха с 4,5% в сравнение с предходното тримесечие, след като се повишиха с 1,3%. По-специално разходите за отбрана се увеличиха с 11,9% през четвъртото тримесечие, след спад от 1,2% през третото тримесечие. Нефункциониращите разходи на федералното правителство намаляха с 9,3% през четвъртото тримесечие, след увеличение от 6,5% през третото тримесечие.

Реалните частни инвестиции в запасите се увеличиха с 35,3 млрд. Долара през четвъртото тримесечие, след увеличение от 55,4 млрд. Долара за четвъртото тримесечие. Промяната в инвестициите в запасите намали темпа на растеж на БВП за четвъртото тримесечие с 0,71%.

Реалният обем на американския износ се е увеличил с 10% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2006 г. в сравнение с растежа от 6.8% през третото тримесечие. Реалният обем на вноса в Америка намаля през последното тримесечие с 3,2%. През третото тримесечие обемът на вноса се увеличи с 5.6%.

Реалните окончателни продажби на вътрешния продукт (БВП минус промяната в запасите) се увеличават с 4,2% на годишна база през четвъртото тримесечие, в сравнение с 1,9% през третото тримесечие, 2,1% през второто тримесечие и 5,6% през първото тримесечие.

В доклада за БВП Министерството на търговията посочи и данните за потребителската инфлация. Според предварителните оценки индексът на потребителските цени, индексът на цените на PCE, през четвъртото тримесечие на 2006 г. се понижи с 0,8%, което отразява спада в цените на енергията. През третото тримесечие индексът на цените на PCE се е увеличил с 2,4% на годишна база, през второто тримесечие с 4,0%, а през първото тримесечие - с 2,0%. Индексът на потребителските цени, без да се вземат предвид цените на енергията и храните, Core CPE ценови индекс, се е увеличил с 2.1% на годишна база през четвъртото тримесечие. През третото тримесечие индексът на цените на основните PCE нараства с 2.2% на годишна база, през второто тримесечие с 2.7%, а през първото тримесечие - с 2.1%.

Източник - Блумбърг Новини

Публикувано на 1/31/2007 20:50 ч

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола