ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Растежът на БВП на Япония ще бъде 2.0% през фискалната 2007 г., спрямо 1.9% година по-рано

Японската банка направи оценка на състоянието на японската икономика непроменена в месечния си отчет за януари. В доклада се казва, че страната продължава умерено икономическо възстановяване.

Независимо от това, след преразглеждане на полугодишната икономическа прогноза, Японската централна банка призна, че икономиката и цените продължават да растат с по-бавни темпове, отколкото през октомвриските прогнози.

През октомври 2006 г. Японската банка прогнозира, че средното ниво на растеж на основния индекс на потребителските цени (ЯПЦ) на Япония през текущата финансова година трябва да бъде 0,3%, а същата цифра за растежа на брутния вътрешен продукт следва да бъде 2,4% , Въпреки това, през третото тримесечие на 2006 г. реалният БВП на Япония нарасна с едва 0,8% в сравнение със същия период на предходната година, докато растежът на ИПЦ през ноември беше 0,2%.

"Положението в японската икономика е малко по-различно от прогнозите, представени в полугодишния доклад за икономическите перспективи през октомври 2006 г. Това несъответствие до голяма степен се дължи на по-ниските от очакваното темпове на растеж на личното потребление", съобщи Японската централна банка.

В доклада от януари се посочва, че няма да е лесно да се достигнат цифрите, които са били прогнозирани за текущата фискална година, приключваща през март. В същото време Японската централна банка все още очаква, че през следващата фискална година, която ще започне на 1 април 2007 г., икономиката и цените в Япония ще нараснат в съответствие с прогнозите от октомври.

Японската централна банка ще публикува полугодишни икономически прогнози през април и октомври тази година. Освен това през юли централната банка ще направи междинна оценка на икономическата ситуация, за да разбере дали икономиката и цените се променят в съответствие с прогнозите, съдържащи се в полугодишните отчети.

Като цяло прогнозите за икономиката остават оптимистични: "Японската икономика се очаква да продължи да расте с умерени темпове", се казва в доклад на Bank of Japan. Според прогнозите на правителството ръстът на БВП на Япония през фискалната 2007 г. ще бъде 2,0% в сравнение с 1,9% през февруари 2006 г.

Тези констатации се потвърждават от доклад за състоянието на индустриалния сектор на страната, публикуван в средата на януари. Според окончателните данни обемът на промишленото производство в Япония през ноември 2006 г. се е увеличил с 4,9% на годишна база. Такава информация беше разпространена от Министерството на икономиката, търговията и промишлеността на страната. По-рано министерството заяви, че обемът на промишленото производство в Япония през ноември 2006 г. е нараснал с 4,8% на годишна база.

В сравнение с октомври 2006 г. промишленото производство в Япония през ноември 2006 г. се е увеличило с 0,8%. Индустриалното производство в Япония през октомври 2006 г. се е увеличило с 7,4% спрямо предходната година, септември 2006 г. - с 5.2%, през август - с 5.9%.

Излишъкът от търговския баланс на Япония през декември 2006 г., според предварителните данни, нарасна с годишен темп от 22.8% до 1.12 трлн. Йени ($ 9.3 млрд.). Тези данни бяха публикувани днес от Министерството на финансите на Япония. Те бяха по-ниски от прогнозите на анализаторите, очакващи търговски излишък от 1,2 трилиона йени (9,9 млрд. Долара). Същевременно износът се увеличи с 9,8% до 6,96 трилиона йени (57,4 млрд. Долара), докато вносът се увеличи с 7,6% до 5,84 трлн. Йени (48,2 млрд. Долара, ).

Междувременно през декември темпът на нарастване на цените на производител в Япония е най-бавен за една година. Според Японската централна банка индексът на цените на производител в тази страна, отразяващ цените на основните стоки, се е увеличил с 2,5% през декември миналата година в сравнение с декември 2005 г. В сравнение с предходния месец цените на производител в Япония останаха практически непроменени през декември, а цените на едро дори намаляха.

На фона на умерен икономически растеж в страната и много ниска инфлация, на заседание на 18 януари 2007 г. членовете на Управителния съвет на Японската банка решиха да останат паричната политика без промяна с шест гласа до три на фона на сериозен натиск от японското правителство и парламент.

Освен това повечето членове на управителния съвет на централната банка вероятно стигнаха до заключението, че е необходимо да се прецени как ще се развие по-нататъшната ситуация с личните потребителски и потребителски цени и ще се анализират съответните данни за февруари. Последните данни, отразяващи динамиката на разходите и цените, не бяха достатъчно високи, за да оправдаят повишаването на лихвените проценти, и предизвикаха загриженост от страна на японското правителство.

Ръководството на Японската банка обяви, че ще подкрепи лихвения процент по необезпечените овърнайт кредити от около 0,25%. Японската банка също остави непроменен месечния обем от придобивания на японски държавни облигации, възлизащи на 1,2 трилиона йени. Преди тази седмица участниците на пазара очакваха Японската централна банка да повиши основния си лихвен процент с 25 б.т.

Източник - Блумбърг Новини

Публикувано на 1/7/2007 12:04 ч

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола