ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Обемът на промишленото производство в Еврозоната през ноември 2006 г. се увеличи с 0.2%

През ноември 2006 г. се наблюдава увеличение на промишленото производство в еврозоната, но публикуваните данни за този показател са по-слаби от очакваното.

Според европейската статистическа агенция Евростат обемът на промишленото производство се увеличи през ноември с 0,2% в сравнение с октомври, след спад за два последователни месеца. В същото време икономистите, анкетирани от агенция "Блумбърг", средно прогнозираха, че ръстът на производството ще бъде около + 0,8%. През октомври 2006 г. обемът на промишленото производство в Еврозоната се понижи с 0,1%, а през септември - с 1,0%.

Общият обем на промишленото производство в 25-те страни на Европейския съюз се увеличи през ноември с 0,3% в сравнение с предходния месец. През октомври обемът на производството в ЕС-25 не се промени, а през септември тази цифра намаля с 0,5%. В сравнение с ноември 2005 г. промишленото производство в еврозоната нарасна с 2,5%, а в ЕС-25 - с 2,8%, което също е по-ниско от очакваното от икономистите.

През ноември еврозоната отбеляза увеличение на производството на енергийни и капиталови стоки. Производството на енергийни носители се е увеличило с 0,9% в сравнение с предходния месец след намаляването на този показател с 2,4% през октомври, което се оказа най-голямото от май 2006 г. През септември производството на енергия в еврозоната също се понижи с 0,8%. В същото време производството на капиталови стоки се е увеличило с 1.2% в сравнение с предходния месец, след спад от 0.6% през октомври и 0.7% през септември.

Производството на междинни стоки, напротив, намалява през ноември с 0,1% в сравнение с предходния месец, докато производството на стоки за дълготрайна употреба нараства с 1,0%.

За ЕС-25 промяната в тези показатели през ноември 2006 г. спрямо предходния месец изглежда така: производство на енергия + 1,1% в сравнение с октомври, производство на капиталови стоки + 1,3%, производство на междинни стоки -0,2 %, и производството на дълготрайни стоки - + 0,9%.

От 19 страни от ЕС данните за промените в обема на промишленото производство, за които вече са известни през ноември, този показател е нараснал в 10 страни и е намалял в 9 страни. Най-голямо увеличение на промишленото производство в сравнение с предходния месец се наблюдава в Португалия (+ 3.8%), Финландия (+ 2.5%), Люксембург (+ 2.2%) и Нидерландия (+ 2.1%); Най-голямо е намалението в Ирландия (-7.7%), Гърция (-2.4%), Латвия (-1.6%) и Белгия (-1.2%).

В сравнение със същия период на миналата година данните за промените в промишленото производство в страните от ЕС са следните: най-голям е ръстът в Словакия (+ 9,8%), Полша (+ 9,5%), Словения (6,3% Люксембург (+ 6,2%), а най-голямо намаление бяха Ирландия (-10,8%), Литва (-2,2%), Гърция (-1,8%) и Франция (-1,6%).

Ниското производство в страните от Европейския съюз обаче едва ли ще позволи на Европейската централна банка да повиши лихвените проценти през 2007 г. от сегашното ниво от 3,50%, особено предвид факта, че Евростат беше информиран за преразглеждането на данните за инфлацията в Еврозоната за ноември 2006 г. , Според актуализираните данни годишната инфлация през ноември е нараснала с 1,9%, а не с 1,8%, както показва предварителна оценка.

Освен това ЕЦБ предлага икономическият растеж в еврозоната да се ускори с 4 квадратни метра. 2006, и малко забавяне, но ще остане на приемливо ниво, на 1 квадрат. 2007. Това бе разяснено от член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) и от управителя на централната банка на Люксембург Ив Мерш.

Мерш каза, че според първите признаци е вероятно БВП на еврозоната да е нараснал с 0,7% през четвъртото тримесечие спрямо предходното тримесечие. През първото тримесечие. През 2007 г. този показател се очаква да нарасне с 0,4%. Спомнете си, че на 3 квадратни. През 2006 г. икономиката на еврозоната нарасна с 0,5% в сравнение с предходното тримесечие.

Мерш отбеляза също, че през 2006 г. промишленото производство в еврозоната достигна своя максимум. Според него рисковете за икономическия растеж са "сравнително балансирани". Независимо от това, има известен риск от забавяне на ръста в БВП на Еврозоната поради по-високите цени на петрола и по-драматично от очакваното забавяне на икономическата активност в САЩ.

Източник - Евростат

Публикувано на 16.1.2007 г. 20:23 ч

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола