ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Япония растеж на БВП от 3 квадратни метра. 2006 г. според крайните данни е 0.2%

Растежът на брутния вътрешен продукт на Япония (БВП) на 3 квадратни метра. 2006 г., според окончателните данни, е 0.2% в сравнение с предходното тримесечие и 0.8% в сравнение с тримесечието. 2005 Това са официалните данни, публикувани на 13 декември от Института за социални и икономически изследвания към правителството на Япония.

Икономистите, анкетирани от Bloomberg News, средно прогнозираха икономически растеж на годишна база от 1,1%. Предварителните цифри за третото тримесечие бяха преразгледани в посока на значително намаление. Първите оценки, публикувани в средата на ноември, говореха за ръст на БВП от 2% на годишна база и 0,5% в сравнение с предходното тримесечие. През второто тримесечие. През 2006 г. растежът на БВП на Япония е бил 0,2% в сравнение с предходното тримесечие и 1,0% в сравнение с второто тримесечие. 2005

Сравнително ниските темпове на икономически растеж могат да задържат Централната банка на Япония от следващото увеличение на дисконтовия процент, казват експертите. Най-близкото заседание на Управителния съвет на банката, на което ще бъде взето решението, ще се състои на 19 декември тази година. През юли 2006 г. централната банка на Япония за първи път от шест години повиши лихвения процент от 0% на 0,25%. Преди това поддържането на дисконтовия процент на нулево ниво допринесе за ускоряване темпа на икономически растеж в страната.

Въпреки факта, че растежът на икономиката на Япония е нисък, продължителността на периода на растеж е рекордна след Втората световна война. Периодът на растеж на японската икономика започна през януари 2002 г. и вече е около 5 години. Преди това най-дълго време на икономически растеж е периодът от октомври 1965 до юли 1970 г., наречен в страната "Izanagi keiki" в чест на един от древните богове.

Данните за състоянието на японската икономика, публикувани през първата половина на декември, показват, че бизнесът в страната продължава да бъде висок. По този начин Министерството на икономиката, търговията и промишлеността съобщи, че японското промишлено производство през октомври е нараснало сезонно с 1,6% спрямо предходния месец при ревизирани данни, което е идентично с първоначалната оценка.

Доставките през отчетния период са се увеличили с 1.3% спрямо предходния месец, което съвпада с първоначалната оценка, докато инвентаризацията се е увеличила с 1.1%, като се е променила с увеличение от 0.8% спрямо предходната прогноза. Сезонно коригираният индекс на доходността през отчетния месец се увеличава с 1.3% спрямо предходния месец до 107.2 пункта. Процентът на оползотворяване на капацитета е 93.4% през отчетния период, което е с 1.0% повече спрямо предходния месец.

Ръстът на външната търговия в Япония през октомври спрямо същия период на миналата година е бил 5.2%. Както се посочва в доклада на Министерството на финансите от 13 декември, растежът се отбелязва за четвърти пореден месец. Увеличението през октомври възлиза на 1.515 трлн. Йени (около 12.97 млрд. Долара).

Японската статистическа агенция публикува данни, според които цените на основни потребителски стоки, които не включват бързоразвалящи се хранителни продукти, се повишиха с 0.1% през октомври спрямо същия период на миналата година. Това е по-малко от 0,2%, което се вижда от средната прогноза на 36 икономисти, анкетирани от агенция "Блумбърг".

Основните потребителски цени, с изключение на храните и енергията, намаляха през октомври с 0,4%. Освен това японското правителство съобщи, че процентът на безработицата през октомври е спаднал до 4,1%.

Броят на къщите, чието строителство започна през октомври в Япония, се е увеличил с 2,2% в сравнение със същия период на миналата година. През септември ръстът на този показател беше 4,1%. Общият брой на строителните проекти през отчетния период възлиза на 118 360 къщи или 1309 млн. Къщи на годишна база. Министерството на земята, инфраструктурата и транспорта на Япония съобщиха.

Въпреки продължаващия растеж на икономиката на страната, японското правителство обръща внимание на намаляването на потребителските разходи през последните години и затова за пръв път от декември 2004 г. предупреждава за възможно забавяне на икономическия растеж, което може да бъде повлияно и от покачването на цените на петрола.

Същото мнение споделят и икономистите на частните компании. Според тях високите темпове на растеж на японската икономика в момента се постигат само за сметка на ръста на износа. Вътрешното потребление в страната намалява и, според икономически анализатори, икономическото възстановяване в Япония все повече зависи от съответните показатели в САЩ и други развити страни.

Според плановете правителството на Япония оценява растежа на японската икономика в зоната с 2,0% при отчитане на инфлацията през фискалната 2007 г., която започва през април следващата година, според Киодо Новини, цитирайки правителствени източници. Kyodo News съобщи, че правителството също така предвижда прогноза за ръст на БВП от 2,2%, преди да се свърже с инфлацията. Въпреки че преди края на дефлационния период (текущата фискална година с края на март 2007 г.) правителството на страната вече е имало номинален икономически растеж, надвишаващ реалния икономически растеж, но слабото увеличение на цените накара правителството да коригира тази прогноза с пренос към следващата финансова година.

Източник - Блумбърг Новини

Публикувано на 13.12.2006 г. 20:41 ч

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола