ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Кумулативният водещ показател за страните от ОИСР през октомври се повиши до 109,7 пункта

Общият водещ показател за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) се повиши до 109,7 пункта през октомври 2006 г. от 109,5 пункта през предходния месец, съобщиха от ОИСР. Първоначално беше съобщено, че водещият индекс през септември се е повишил с 109,6 пункта.

Кумулативният водещ показател за САЩ през октомври се повиши до 107.7 пункта, при 107.6 пункта през септември. За еврозоната показателят се повиши до 109.4 пункта от 109.1 пункта, за Япония - до 100.8 пункта от 100.6 пункта, за Великобритания до 102.0 пункта от 101.8 пункта, за Франция - до 108.6 пункта От 108,3 пункта, а за Германия - до 114,9 пункта в сравнение с 114,3 пункта. За Русия водещият показател през октомври падна до 137.0 пункта спрямо 137.8 пункта месец по-рано.

Общият водещ показател на ОИСР за страните от Г-7 се повиши през октомври 2006 г. на 105,9 пункта от ревизираните 105,7 пункта по-висок през септември (предишната стойност беше 105,6 пункта).

Според експертите на ОИСР анализът на промяната в водещите показатели показва отслабване на темповете на икономически растеж в САЩ и страните от еврозоната и, напротив, подобряване на икономическата ситуация в Япония. В същото време експертите добавиха, че лихвените проценти по заемите, които понастоящем съществуват, са предотвратили продължаването на високите темпове на икономически растеж във всички страни от Г-7.

Съвкупният водещ показател е обобщен показател, който съдържа информация за редица ключови краткосрочни икономически показатели, тясно свързани с БВП, и дава "ранни" сигнали за "повратните точки" на бизнес цикъла, с други думи, началото на икономическия растеж или забавянето.

Такива "повратни точки" се подчертават въз основа на анализа на компонента на водещите индикатори, който отразява темпа на изменение на икономическия растеж през следващите шест месеца, който се сравнява със сегашната ситуация и компонента, отразяващ промените в икономиката, настъпили през последните дванадесет месеца.

Например, експертите на ОИСР съобщиха, че като цяло за страните от ОИСР компонентът, отразяващ темпа на икономически растеж през следващите шест месеца, се е увеличил с 2,1% през октомври спрямо октомври 2005 г., но тенденцията от март 2006 г. надолу.

Въпреки все още не стабилния растеж на икономиката на еврозоната, Европейската централна банка в началото на декември увеличи лихвения процент с 0,25% до 3,5%. Това решение отразява инфлационния риск, който застрашава ценовата стабилност на страните от еврозоната, заяви председателят на ЕЦБ Жан-Клод Трише. Въпреки че през ноември потребителските цени в еврозоната не надхвърлиха препоръчителния от ЕЦБ праг от 2%, все още съществува опасност от нарастване на инфлацията, смята Трише, затова е необходимо да се действа твърдо и навреме. ЕЦБ повиши лихвения процент за шести път от декември 2005 г.

Източник - www.oecd.org

Публикувано на 12/8/2006 19:36 PM

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола