ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Производителността на труда в САЩ нарасна само с 0,2% през третото тримесечие на 2006 г.

Американското министерство на труда публикува актуализирани данни за тримесечието. 2006 г. относно производителността на труда в американската икономика, с изключение на селскостопанския сектор. По този начин производителността на труда нарасна с 0,2% през третото тримесечие в годишно изражение. Предварителните данни, публикувани в началото на ноември, показват нулева промяна. Коригираният показател, макар и леко подобрен в сравнение с предварителната цифра, остава много нисък и е под средната прогноза на икономистите. Икономистите, анкетирани от Bloomberg, смятат средно, че ръстът на производителността през третото тримесечие ще бъде 0,4% на годишна база.

През второто тримесечие. Производителността през 2006 г. се е увеличила с 1.2% на годишна база, а през последните четири тримесечия производителността на труда в САЩ се е увеличила с 1.4%, което е най-слабият показател след 2 квадратни метра. 1997 г. Производителността на труда се изчислява като обема на продукцията на продуктите и услугите за един работен час.

Също така, американското министерство на търговията съобщи, че обемът на поръчките на американските промишлени предприятия е паднал през октомври с 4,7% в сравнение със септември. Икономистите средно очакваха поръчките да спаднат с 4,0%. През септември, според ревизирани данни, показателят се е увеличил с 1,7%, а не с 2,1%, както се предполагаше.

С изключение на поръчките за превозни средства, поръчките в промишлеността спаднаха с 0,8% през октомври. Поръчките за превозни средства паднаха през октомври с 21.6%, което се дължи на спад на поръчките за граждански самолети. Обемът на поръчките за дълготрайни стоки, включително гражданските въздухоплавателни средства, през октомври спадна с 8,2%, а не с 8,3%, както се посочва в доклада на Министерството на търговията на 28 ноември 2006 г. Поръчките за недълготрайни стоки намаляват през октомври с 0,3%, подпомогнати от по-ниските цени на бензина (поръчките се измерват в парично изражение).

Секторът на услугите остава най-постоянно нарастващ, в условията на спад на бизнес активността в промишлеността и строителството. По този начин Институтът за управление на доставките (ISM) съобщи, че неговият изчислен индекс на бизнес активността в непроизводствения сектор на САЩ се е повишил до 58,9 пункта през ноември спрямо 57,1 пункта през октомври. Икономистите средно прогнозираха, че през ноември индексът ще спадне до 56.0 пункта.

Индексът ISM се изчислява въз основа на проучване на повече от 370 мениджъри по доставки в американските компании за услуги, което представлява около 80% от американската икономика. Всяка стойност на индекса над 50 означава увеличаване на бизнес активността в сектора на услугите, като всички стойности под 50 посочват намаление. През ноември индексът ISM показа увеличение на бизнес активността в сектора на услугите в САЩ за 44-и пореден месец. Съдейки по получената стойност, ръстът на активността през ноември се ускори в сравнение с октомври.

Индексният компонент, отразяващ обема на новите поръчки, се увеличи от 56,5 през октомври до 57,1 през ноември. Компонентът, отразяващ заетостта в сектора на услугите, се увеличи от 51,0 на 51,6. Компонентът, отразяващ обема на все още неизпълнените поръчки (закъснели), се увеличи от 51,5 на 54,5. Компонентът, отразяващ равнището на цените, плащани от дружествата за услуги за материали, енергия и услуги, се увеличи от 51,9 на 55,6. Компонентът, отразяващ обема на поръчките за износ, спадна от 63,5 на 58,5.

Източник - Блумбърг Новини

Публикувано на 12/05/2006 22:01

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола