ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Консолидираният индекс на доверието в страните от ЕС се повиши до 113.1 пункта през ноември

Съставният индекс на потребителското и предприемаческото доверие, изчислен ежемесечно от Европейската комисия за страните от Европейския съюз и Еврозоната през ноември 2006 г., продължава да е на най-високо ниво от началото на 2001 г. По този начин индексът на Европейската комисия за Европейския съюз нарасна през ноември до 113.1 спрямо 111.5 през октомври. Индексът, изчислен за страните от еврозоната, се понижи с 0,1 пункта и възлезе на 110,3 пункта - първият спад в индекса от средата на 2005 г.

Консолидираният индекс на доверието отразява общата икономическа активност в страните от Европейския съюз. Този показател съчетава оценки и очаквания за икономическото положение на потребителите и бизнеса. Изследванията се извършват в различни области: промишленост, услуги, строителство и търговия на дребно, както и сред потребителите.

Доверието на бизнес средите се е увеличило в почти всички сектори на икономиката. По-специално, увеличението на индекса за страните от ЕС се дължи на ръста на бизнес настроенията в промишлеността, услугите и търговията на дребно. Предприемаческото доверие в строителния сектор леко се е увеличило и остана непроменено сред потребителите. Промяната в доверието на сектора в Европейския съюз като цяло беше малко по-различна от общите данни за Еврозоната, в които се понижиха настроенията в услугите и търговията на дребно.

Промяната в показателя за страните от ЕС през ноември беше различна: в Германия - +1,3 пункта, във Франция - +0,8 пункта, в Полша - +2,7 пункта, във Великобритания - + 8,4%, в Италия - - 3.1 точки, а в Испания - -1.0 пункта.

Индикаторът за бизнес климата (индикаторът за бизнес климата) в еврозоната отново се повиши през ноември и достигна най-високата стойност в историята. Индикаторът се повиши до 1.54 пункта в сравнение с 1.41 пункта месец по-рано. Положителната стойност на индекса означава, че дейността в отрасъла ще бъде постоянно висока през следващите четири месеца.

Ръстът на показателя е резултат от консолидирана оценка въз основа на мненията на индустриалните мениджъри относно тенденциите в производството през последните месеци, както и очакванията за промени в обема на промишлените поръчки в краткосрочен план. Очакванията на мениджърите за промени в поръчките за износ и обемите на крайните продукти през ноември не се променят. Индексът на потребителското доверие в еврозоната през ноември леко се повиши и възлезе на -7 пункта в сравнение с -8 пункта през октомври. За ЕС-25 този показател не промени -6 точки. Индексът на бизнес доверието в еврозоната +6 пункта, който е по-висок от предишната стойност - +5 пункта. В ЕС-25 се подобри бизнес настроението - +5 пункта през ноември спрямо 4 пункта през октомври.

От останалите данни за икономиката на еврозоната, публикувани през седмицата, трябва да се отбележи спад в процента на безработицата - до 7.7% в сравнение с 7.8% месец по-рано и 8.5% през октомври 2005 г. В ЕС-25 коефициентът на безработица през октомври 2006 г., коригиран спрямо сезонните колебания, остава непроменен от септември 2006 г., като остава на 7,9%. През октомври 2005 г. нивото на безработица в 25-те страни-членки на ЕС е 8.6%.

През октомври 2006 г. най-висока е безработицата в Полша (14.0%), Словакия (12.7%), Франция (8.8%) и Испания (8.4%). Най-ниска безработица е регистрирана в Нидерландия (3,9%), Естония и Ирландия (4,2%), Австрия (4,7%).

Източник - Евростат

Публикувано на 12.03.2006 17:45

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола