ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Ръстът на БВП в еврозоната през третото тримесечие на 2006 г. е 0.5%, в ЕС 25 - 0.6%

Според Европейската статистическа агенция Евростат, според предварителните данни, растежът на БВП в еврозоната през третото тримесечие на 2006 г., В сравнение с второто тримесечие на 2006 г. възлиза на 0.5%. и 2,6% в сравнение с третото тримесечие на 2005 г. Анализаторите прогнозират това съответно на 0,6% и 2,7%. По този начин темпът на растеж на икономиката на еврозоната, който се оценява на 10 трилиона долара, се забави значително в сравнение с второто тримесечие, когато БВП нарасна с 0,9%.

Общият БВП на 25-те страни-членки на Европейския съюз нарасна с 2.8% през третото тримесечие на 2006 г. спрямо третото тримесечие на 2005 г. спрямо 2.9% година по-рано. В сравнение с второто тримесечие през третото тримесечие, икономическият растеж в ЕС25 възлиза на 0,6%, което е по-малко в сравнение с тримесечието II в сравнение с тримесечието I - 0,9%.

Междувременно темповете на растеж на икономиките на държавите от Европейския съюз се равняват и дори превишават темповете на растеж на американската икономика. По този начин БВП на САЩ нарасна през третото тримесечие на 2006 г. само с 1,6% в сравнение със същия период на миналата година и с 0,4% в сравнение с второто тримесечие.

Ръководителите на икономическия растеж са Гърция - 2,1% спрямо тримесечието II и 4,3% спрямо третото тримесечие на 2005 г., Литва - съответно 1,3% и 7,1%, а Испания - 0,9% и 3.8%. БВП на Германия нарасна с 0,6% през третото тримесечие на 2006 г. спрямо второто тримесечие и с 2,8% спрямо третото тримесечие на 2006 г. През първото тримесечие на 2006 г., БВП на Великобритания се е увеличил през третото тримесечие на 2006 г. с 0,7% в сравнение с второто тримесечие и с 2,8% в сравнение с третото тримесечие на 2006 г. Ръстът на БВП през първото тримесечие на 2006 г. БВП на Франция не се е променил спрямо второто тримесечие и е добавил само 1,7% на годишна основа.

По-рано Евростат съобщи, че промишленото производство в страните от еврозоната е намаляло с 1,0% през септември 2006 г. в сравнение с август, след като августът е нараснал с 1,7% и намалението през юли с 0,5%. Индексът на промишленото производство на всички 25 страни-членки на Европейския съюз спадна с 0,6% през септември в сравнение с август след август с 1,2%, а с юли - с 0,3%. В сравнение със същия период на миналата година, БВП на страните от еврозоната се повиши в Senetbre с 3,3%, след като се повиши с 5,5% през август. В ЕС-25 този показател също се увеличи с 3.3% през септември спрямо ръста от 5.1% месец по-рано.

Въпреки ръста на БВП и промишленото производство в Европейския съюз в годишно изражение, анализаторите отбелязват нестабилността на икономическото развитие на региона и по-специално очевидно недостатъчния темп на растеж в водещите икономики на ЕС като Германия и Франция. Допълнителен фактор за опасенията е продължителният спад на индекса за бизнес климата в Германия, който разчупва рекордите за нивата, установени преди 13 години за повече от месец. Като център за европейски икономически изследвания ZEW, според резултатите от ноември, индексът спадна с 1.1 пункта до минус 28.5 пункта. Експертите свързват охлаждането на най-голямата европейска икономика с проблеми в САЩ, които са най-важният пазар за германските производители.

Източник - Евростат

Публикувано на 21.11.2006 20:22

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола