ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИСТИЧЕСКИ СТАТИИ

Търговският излишък в еврозоната през септември 2006 г. възлиза на 2,0 милиарда евро

Според Евростат излишъкът от търговия на Евростат през септември 2006 г., според предварителните данни, възлиза на 2,0 милиарда евро, надхвърляйки прогнозите на анализатори, които очакваха търговски дефицит от 2,5 милиарда евро въз основа на августната стойност на показателя.

Според ревизираните данни отрицателното салдо на търговията в зоната на обръщение на единната европейска валута през август 2006 г. възлиза на 5,4 милиарда евро (ревизирани от 5,8 милиарда евро) в сравнение с дефицита от 2,9 милиарда евро, регистриран през август по-рано. В сравнение със същия период на миналата година износът се е увеличил с 2,0%, вносът е намалял с 0,1%. В 25 страни от ЕС през септември 2006 г., според предварителните данни на Евростат, отрицателното търговско салдо възлиза на 13,4 млрд. Евро, а през септември 2005 г. тази стойност е била -9,5 млрд. Евро.

През август 2006 г. отрицателното търговско салдо според ревизираните данни възлиза на 21,3 милиарда евро, а през август 2005 г. тази сума е -14,7 милиарда евро. На годишна база износът на ЕС-25 се е увеличил с 1,6%, вносът е намалял с 1,7%.

Най-голямо увеличение на износа на ЕС през януари-август 2006 г. беше в Русия и Китай (+ 22% в сравнение със същия период на миналата година), Канада (+ 17%) и Турция (+ 17%). Най-голямо увеличение на вноса в ЕС през януари-август 2006 г. е в Русия (+ 35%), Норвегия (+ 31%), Китай (+ 21%) и Индия (+ 19%).

Положителното търговско салдо за този период е регистрирано в Германия (+100,2 млрд. Евро), Холандия (+ 22,7 млрд. Евро), Ирландия (+22,0 млрд. Евро) и Швеция (+ 11,8 милиарда евро) евро). Отрицателното търговско салдо бе регистрирано в Обединеното кралство (-87.0 милиарда евро), Испания (-57.1 милиарда евро), както и във Франция (-24.5 милиарда евро), Гърция (-22.2 милиарда евро) евро) и Италия (-15,9 млрд. евро).

В резултат на известно подобрение в икономическата ситуация в Европейския съюз анализаторите продължават да говорят за повишаване на лихвения процент до 3,5% от сегашните 3,25% на срещата на ЕЦБ през декември. Разговорите за необходимостта от повишаване на лихвения процент също са причинени от прогнозата на ЕЦБ за възможно увеличение на инфлацията през 2006 г. и през първите месеци на 2007 г., което се свързва с намаляването на цените на петрола на световните пазари. Според членовете на управителния съвет на ЕЦБ Алекс Вебер и Никола Гарган инфлацията има "тревожна" перспектива. През 2007 г. тя може да достигне повече от 2% поради максималния възможен ръст в икономиката в еврозоната.

Според прогнозите на анализаторите на ЕЦБ инфлацията в еврозоната ще бъде средно 2,2% през 2006 г., 2,1% през 2007 г. и 1,9% през 2008 г. Предходната прогноза за 2006 г., която е била 2,3%, беше преразгледана надолу. БВП на Еврозоната се очаква да нарасне с 2,6% през 2006 г. и с 2,1% през 2007 г.

Източник - Евростат

Публикувано на 20.11.2006 г. 17:53 ч

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/08/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва санкциите на Северна Корея

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 г. 18:51 ч. Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям растеж от повече от десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, а за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати е нараснала с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола