ЗА КОНТАКТИ РУСКИ
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА ВРЪЗКИ

Икономически статии

Най-интересно

Икономически индикатори

Световна статистика :

TOP-30 от страните

Население, милиони лица

(Само държави, за които има налични данни)

държава стойност
свят 7174.9
Китай 1355.7
Индия 1236.3
Европейски съюз 509,4
САЩ 318,9
Индонезия 253,6
Бразилия 202,7
Пакистан 196,2
Нигерия 177,2
Бангладеш 166,3
Русия 142,5
Япония 127,1
Мексико 120,3
Филипини 107,7
Етиопия 96.6
Виетнам 93.4
Египет 86.9
Турция 81.6
Германия 81.0
Иран 80.8
Демократична република Конго 77.4
Тайланд 67.7
Франция 66.3
Великобритания 63.7
Италия 61.7
Бирма 55.7
Танзания 49.6
Южна Корея 49.0
Южна Африка 48.4
Испания 47.7

Източник - CIA World Factbook

Световна статистика

Макроикономически индикатори на страните (ежегодно)

Макроикономически показатели на водещи държави (месечни)

Индекси на производство и настроения

Световни стокови пазари

Индекси на световните фондови пазари

Валутни курсове

Дял на цените на руските държавни компании

Друга информация

Създаване на графика

Основни икономики

Основни икономически показатели на Г8

Основни икономически показатели на Г-20

Основни икономически показатели на НАФТА

Топ 10: Страни с най-голямо население

Топ 30: Страни с най-голямо население

Топ 50: страни с най-голямо население

Топ 10: Страни с най-висок БВП

Топ 30: Страни с най-висок БВП

Топ 50: Страни с най-висок БВП

Топ 10 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 30 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 50 на най-богатите страни (БВП на глава от населението)

Топ 10 държави по БВП

Топ 30 страни по БВП

Топ 50 държави по БВП