ЗА КОНТАКТИ РУСКИ
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА ВРЪЗКИ

Икономически статии

Най-интересно

Икономически индикатори

Световна статистика :

ТОП-50 от страните

БВП (официален обменен курс), милиарди щатски долари

(Само държави, за които има налични данни)

държава стойност
свят 74160.0
Европейски съюз 18140.0
САЩ 17420.0
Китай 10360.0
Япония 4770.0
Германия 3820.0
Франция 2902.0
Великобритания 2848.0
Бразилия 2244.0
Италия 2129.0
Русия 2057.0
Индия 2048.0
Канада 1794.0
Австралия 1483.0
Южна Корея 1449.0
Испания 1400.0
Мексико 1296.0
Холандия 880,4
Индонезия 856,1
Турция 813,3
Саудитска Арабия 777,9
Швейцария 679,0
Нигерия 594,3
Sweeden 559,1
Полша 552,2
Аржентина 536,2
Белгия 527,8
Норвегия 511,6
Тайван 505,5
Австрия 436,1
ОАЕ 416,4
Иран 402,7
Колумбия 400,1
Тайланд 380,5
Дания 347,2
Южна Африка 341,2
Малайзия 336,9
Сингапур 307,1
Израел 305,0
Филипини 289,7
Египет 286,4
Финландия 276,3
Чили 264,1
Гърция 246,4
Ирландия 245,8
Пакистан 237,5
Ирак 232,2
Португалия 228,2
Алжир 227,8
Казахстан 225,6

Източник - CIA World Factbook

Световна статистика

Макроикономически индикатори на страните (ежегодно)

Макроикономически показатели на водещи държави (месечни)

Индекси на производство и настроения

Световни стокови пазари

Индекси на световните фондови пазари

Валутни курсове

Дял на цените на руските държавни компании

Друга информация

Създаване на графика

Основни икономики

Основни икономически показатели на Г8

Основни икономически показатели на Г-20

Основни икономически показатели на НАФТА

Топ 10: Страни с най-голямо население

Топ 30: Страни с най-голямо население

Топ 50: страни с най-голямо население

Топ 10: Страни с най-висок БВП

Топ 30: Страни с най-висок БВП

Топ 50: Страни с най-висок БВП

Топ 10 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 30 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 50 на най-богатите страни (БВП на глава от населението)

Топ 10 държави по БВП

Топ 30 страни по БВП

Топ 50 държави по БВП