ЗА КОНТАКТИ РУСКИ
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА ВРЪЗКИ

Икономически статии

Най-интересно

Икономически индикатори

Световна статистика :

TOP-30 от страните

БВП (паритет на покупателната способност), милиарди щатски долари

(Само държави, за които има налични данни)

държава стойност
свят 107500.0
Китай 17630.0
Европейски съюз 17610.0
САЩ 17460.0
Индия 7277.0
Япония 4807.0
Германия 3621.0
Русия 3568.0
Бразилия 3073.0
Франция 2587.0
Индонезия 2554.0
Великобритания 2435.0
Мексико 2143.0
Италия 2066.0
Южна Корея 1786.0
Саудитска Арабия 1616.0
Канада 1579.0
Испания 1534.0
Турция 1512.0
Иран 1284.0
Австралия 1100.0
Нигерия 1058.0
Тайван 1022.0
Тайланд 990,1
Египет 945,4
Полша 941,4
Аржентина 927,4
Пакистан 884,2
Холандия 798,1
Малайзия 746,8

Източник - CIA World Factbook

Световна статистика

Макроикономически индикатори на страните (ежегодно)

Макроикономически показатели на водещи държави (месечни)

Индекси на производство и настроения

Световни стокови пазари

Индекси на световните фондови пазари

Валутни курсове

Дял на цените на руските държавни компании

Друга информация

Създаване на графика

Основни икономики

Основни икономически показатели на Г8

Основни икономически показатели на Г-20

Основни икономически показатели на НАФТА

Топ 10: Страни с най-голямо население

Топ 30: Страни с най-голямо население

Топ 50: страни с най-голямо население

Топ 10: Страни с най-висок БВП

Топ 30: Страни с най-висок БВП

Топ 50: Страни с най-висок БВП

Топ 10 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 30 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 50 на най-богатите страни (БВП на глава от населението)

Топ 10 държави по БВП

Топ 30 страни по БВП

Топ 50 държави по БВП