ЗА КОНТАКТИ РУСКИ
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИИ ЛИНКОВЕ

Икономически статии

Най-интересно

Икономически индикатори

Световна статистика : световните стокови пазари :

Груди стомана

Световно производство, милиони тонове

Grude Steel: Световно производство
[виж данните, използвани в тази графика]

Световно потребление, милиони тонове

Grude Steel: световно потребление
[виж данните, използвани в тази графика]

Цена, Индекс на цените 1982 = 100)

Grude Steel: Цена
[виж данните, използвани в тази графика]

Други стокови пазари

алуминий

мед

кобалт

Водя

никел

калай

цинк

злато

сребърен

платина

паладий

родий

Суров нефт

Груди стомана

уран

Световна статистика

Макроикономически показатели на страните (ежегодно)

Макроикономически показатели на водещи държави (месечно)

Индекси на производство и настроения

Световни стокови пазари

Индекси на световните фондови пазари

Валутни курсове на обмен

Дял на цените на руските държавни компании

Друга информация

Създаване на графика

Основни икономики

Основни икономически показатели на Г8

Основни икономически показатели на Г20

Основни икономически показатели на NAFTA

Топ 10: Страни с най-голямо население

Топ 30: Страни с най-голямо население

Топ 50: Страни с най-голямо население

Топ 10: Страни с най-висок БВП

Топ 30: Страни с най-висок БВП

Топ 50: страни с най-висок БВП

Топ 10 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 30 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 50 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 10 държави по БВП

Топ 30 държави по БВП

Топ 50 държави по БВП