ЗА КОНТАКТИ РУСКИ
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА ВРЪЗКИ

Икономически статии

Най-интересно

Икономически индикатори

Световна статистика : Световни стокови пазари : Платина :

Световно потребление

Световно потребление, тонове

Диапазон [10y] [20y] [30y]

Платина: световно потребление

Световно потребление

год значение
2006 245,4
2007 257,3
2008 248,5
2009 211,4
2010 246,0
2011 251,8
2012 245,8
2013 270,5
2014 258,5
2015 258,4

Източник - Джонсън Матю

Други показатели на пазара

Световно производство

Световно потребление

Цена

Средни месечни цени

Други стокови пазари

алуминий

мед

кобалт

Водя

никел

калай

цинк

злато

сребърен

платина

паладий

родий

Суров нефт

Груди стомана

уран

Световна статистика

Макроикономически показатели на страните (ежегодно)

Макроикономически показатели на водещи държави (месечно)

Индекси на производство и настроения

Световни стокови пазари

Индекси на световните фондови пазари

Валутни курсове на обмен

Дял на цените на руските държавни компании

Друга информация

Създаване на графика

Основни икономики

Основни икономически показатели на Г8

Основни икономически показатели на Г20

Основни икономически показатели на NAFTA

Топ 10: Страни с най-голямо население

Топ 30: Страни с най-голямо население

Топ 50: Страни с най-голямо население

Топ 10: Страни с най-висок БВП

Топ 30: Страни с най-висок БВП

Топ 50: Страни с най-висок БВП

Топ 10 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 30 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 50 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 10 държави по БВП

Топ 30 държави по БВП

Топ 50 държави по БВП