ЗА КОНТАКТИ РУСКИ
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА ВРЪЗКИ

Икономически статии

Най-интересно

Икономически индикатори

Световна статистика :

Индекси на производство и настроения

ISM производствен индекс (САЩ)

ISM производствен индекс (САЩ)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс на ISM за непроизводство (САЩ)

Индекс на ISM за непроизводство (САЩ)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс на потребителското доверие в Мичиган (Michigan University, САЩ)

Индекс на потребителското доверие в Мичиган (Michigan University, САЩ)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс на производствения индекс PMI (Еврозоната)

Индекс на производствения индекс PMI (Еврозоната)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс на непредставените индекси PMI (Еврозона)

Индекс на непредставените индекси PMI (Еврозона)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индикатор за икономическо доверие (Еврозона)

Индикатор за икономическо доверие (Еврозона)
[виж данните, използвани в тази графика]

PMI производствен индекс (немски)

PMI производствен индекс (немски)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс на PMI за непроизводство (немски)

Индекс на PMI за непроизводство (немски)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс на бизнес климата Ifo (немски)

Индекс на бизнес климата Ifo (немски)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс на производствения индекс PMI (Франция)

Индекс на производствения индекс PMI (Франция)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс PMI за непроизводство (Франция)

Индекс PMI за непроизводство (Франция)
[виж данните, използвани в тази графика]

PMI производствен индекс (Великобритания)

PMI производствен индекс (Великобритания)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс на PMI за непроизводство (Великобритания)

Индекс на PMI за непроизводство (Великобритания)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс на производствения индекс PMI (Япония)

Индекс на производствения индекс PMI (Япония)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс PMI за непроизводство (Япония)

Индекс PMI за непроизводство (Япония)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс на потребителското доверие (Япония)

Индекс на потребителското доверие (Япония)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс на производствения индекс PMI (Русия)

Индекс на производствения индекс PMI (Русия)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс PMI за непроизводство (Русия)

Индекс PMI за непроизводство (Русия)
[виж данните, използвани в тази графика]

PMI производствен индекс (Китай)

PMI производствен индекс (Китай)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс PMI за непроизводство (Китай)

Индекс PMI за непроизводство (Китай)
[виж данните, използвани в тази графика]

PMI производствен индекс (Индия)

PMI производствен индекс (Индия)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс на PMI за непроизводство (Индия)

Индекс на PMI за непроизводство (Индия)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс на производствения индекс PMI (Бразилия)

Индекс на производствения индекс PMI (Бразилия)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс PMI за непроизводство (Бразилия)

Индекс PMI за непроизводство (Бразилия)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс на производствения индекс PMI (глобален)

Индекс на производствения индекс PMI (глобален)
[виж данните, използвани в тази графика]

Индекс PMI за непроизводство (глобален)

Индекс PMI за непроизводство (глобален)
[виж данните, използвани в тази графика]

Световна статистика

Макроикономически индикатори на страните (ежегодно)

Макроикономически показатели на водещи държави (месечни)

Индекси на производство и настроения

Световни стокови пазари

Индекси на световните фондови пазари

Валутни курсове

Дял на цените на руските държавни компании

Друга информация

Създаване на графика

Основни икономики

Основни икономически показатели на Г8

Основни икономически показатели на Г-20

Основни икономически показатели на НАФТА

Топ 10: Страни с най-голямо население

Топ 30: Страни с най-голямо население

Топ 50: страни с най-голямо население

Топ 10: Страни с най-висок БВП

Топ 30: Страни с най-висок БВП

Топ 50: Страни с най-висок БВП

Топ 10 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 30 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 50 на най-богатите страни (БВП на глава от населението)

Топ 10 държави по БВП

Топ 30 страни по БВП

Топ 50 държави по БВП