ЗА КОНТАКТИ РУСКИ
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА ВРЪЗКИ

Икономически статии

Най-интересно

Икономически индикатори

Световна статистика :

Валутни курсове на обмен

Обменен курс USD / EUR

Обменен курс USD / EUR
[виж данните, използвани в тази графика]

Обменен курс JPY / USD

Обменен курс JPY / USD
[виж данните, използвани в тази графика]

Обменен курс JPY / EUR

Обменен курс JPY / EUR
[виж данните, използвани в тази графика]

Обменен курс GBP / USD

Обменен курс GBP / USD
[виж данните, използвани в тази графика]

Обменен курс GBP / EUR

Обменен курс GBP / EUR
[виж данните, използвани в тази графика]

Обменен курс CHF / USD

Обменен курс CHF / USD
[виж данните, използвани в тази графика]

Обменен курс CHF / EUR

Обменен курс CHF / EUR
[виж данните, използвани в тази графика]

Обменен курс AUD / USD

Обменен курс AUD / USD
[виж данните, използвани в тази графика]

Обменен курс AUD / EUR

Обменен курс AUD / EUR
[виж данните, използвани в тази графика]

Валутен курс CDN / USD

Валутен курс CDN / USD
[виж данните, използвани в тази графика]

Обменен курс CDN / EUR

Обменен курс CDN / EUR
[виж данните, използвани в тази графика]

Обменен курс RUR / USD

Обменен курс RUR / USD
[виж данните, използвани в тази графика]

Обменен курс RUR / EUR

Обменен курс RUR / EUR
[виж данните, използвани в тази графика]

Световна статистика

Макроикономически индикатори на страните (ежегодно)

Макроикономически показатели на водещи държави (месечни)

Индекси на производство и настроения

Световни стокови пазари

Индекси на световните фондови пазари

Валутни курсове

Дял на цените на руските държавни компании

Друга информация

Създаване на графика

Основни икономики

Основни икономически показатели на Г8

Основни икономически показатели на Г-20

Основни икономически показатели на НАФТА

Топ 10: Страни с най-голямо население

Топ 30: Страни с най-голямо население

Топ 50: страни с най-голямо население

Топ 10: Страни с най-висок БВП

Топ 30: Страни с най-висок БВП

Топ 50: Страни с най-висок БВП

Топ 10 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 30 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 50 на най-богатите страни (БВП на глава от населението)

Топ 10 държави по БВП

Топ 30 страни по БВП

Топ 50 държави по БВП