ЗА КОНТАКТИ РУСКИ
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА ВРЪЗКИ

Икономически статии

Най-интересно

Икономически индикатори

Световна статистика :

Икономически показатели G20 (за 2014 г.)

Държави Население, милиони лица БВП (официален обменен курс), милиарди щатски долари БВП на глава от населението, хиляди щатски долари Степен на инфлация,% Процент на безработица, % Търговски баланс, милиарди щатски долари
Австралия 22.5 1483.0 65.9 2.5 6.1 0.3
Аржентина 43.0 536,2 12.5 37.6 7.3 2.1
Бразилия 202,7 2244.0 11.1 6.3 4.8 -4,1
Великобритания 63.7 2848.0 44.7 1.5 6.2 -199.6
Германия 81.0 3820.0 47.2 0.8 5.0 304,0
Индия 1236.3 2048.0 1.7 6.7 7.3 -143.2
Индонезия 253,6 856,1 3.4 6.4 5.9 -2,2
Италия 61.7 2129.0 34.5 0.2 12.7 65.3
Канада 34.8 1794.0 51.6 1.9 6.9 4.6
Китай 1355.7 10360.0 7.6 2.0 4.1 436,0
Мексико 120,3 1296.0 10.8 4.0 4.8 -2,1
Русия 142,5 2057.0 14.4 7.8 5.2 189,8
Саудитска Арабия 27.3 777,9 28.5 2.7 11.6 183,8
САЩ 318,9 17420.0 54.6 1.6 6.2 -741.0
Турция 81.6 813,3 10.0 8.9 10.0 -63.6
Франция 66.3 2902.0 43.8 0.6 9.9 -46.6
Южна Африка 48.4 341,2 7.0 6.1 25.1 -6,4
Република Корея 49.0 1449.0 29.6 1.3 3.5 92.7
Япония 127,1 4770.0 37.5 2.7 3.6 -99.1

Източник - CIA World Factbook

Световна статистика

Макроикономически индикатори на страните (ежегодно)

Макроикономически показатели на водещи държави (месечни)

Индекси на производство и настроения

Световни стокови пазари

Индекси на световните фондови пазари

Валутни курсове

Дял на цените на руските държавни компании

Друга информация

Създаване на графика

Основни икономики

Основни икономически показатели на Г8

Основни икономически показатели на Г-20

Основни икономически показатели на НАФТА

Топ 10: Страни с най-голямо население

Топ 30: Страни с най-голямо население

Топ 50: страни с най-голямо население

Топ 10: Страни с най-висок БВП

Топ 30: Страни с най-висок БВП

Топ 50: Страни с най-висок БВП

Топ 10 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 30 на най-богатите държави (БВП на глава от населението)

Топ 50 на най-богатите страни (БВП на глава от населението)

Топ 10 държави по БВП

Топ 30 страни по БВП

Топ 50 държави по БВП