ЗА КОНТАКТИ РУСКИ
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА ВРЪЗКИ

Свързани икономически обекти

grrussia.ru - проучване на икономическата информация

Тук можете да намерите най-интересните статии, най-новите макроикономически новини, посветени на световната икономика и пазари. Сайтът съдържа и информация за американската икономика, икономиката на Русия, японската икономика, икономиката на ЕС и брутния вътрешен продукт. Графиките на световните икономически показатели и месечните прегледи също са на разположение.

Икономическите статии

Commodity Market's Reviews - Прегледи на стоковия пазар

The World Economy + Световната икономика

Regional Blocs and Unions + Регионални блокове и профсъюзи

World Indexes + Световни индекси

World Economic Organizations + Световни икономически организации

Икономически индикатори