ЗА КОНТАКТИ РУСКИ
ОСНОВНИ НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА ВРЪЗКИ

Организацията на страните износителки на петрол

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) е постоянна, междуправителствена организация, създадена на конференцията в Багдад на 10-14 септември 1960 г. от Иран, Ирак, Кувейт, Саудитска Арабия и Венецуела. На петте учредители се присъединиха по-късно осем други членове: Катар (1961 г.); Индонезия (1962 г.); Социалистическа народна либийска арабска джамахирия (1962 г.); Обединени арабски емирства (1967 г.); Алжир (1969 г.); Нигерия (1971); Еквадор (1973-1992 г.) и Габон (1975-1994 г.). ОПЕК има седалище в Женева, Швейцария, през първите пет години от своето съществуване. Това се премества във Виена, Австрия, на 1 септември 1965 г.

Организация на членовете на страни износителки на петрол

Алжир факти и цифри Индонезия факти и цифри Иран факти и цифри Ирак факти и цифри Кувейтски факти и цифри Либия факти и цифри Нигерия факти и цифри Катарски факти и цифри Саудитска Арабия факти и цифри Обединени арабски емирства факти и цифри Венецуела факти и цифри
Население (1 000 жители) 32906 217,99 68,6 28832 2,76 5853 131759 824 23956 4,5 26756
Земя (1000 кв. Км) 2382 1904 1648 438 18 1,76 924 11 2,15 84 916
Гъстота на населението (жители на кв. Км) 14 114 42 66 153 3 143 75 11 54 29
БВП на глава от населението ($) 3113 1,29 2863 1063 27028 6618 752 45937 12 931 29367 5,24
БВП по пазарни цени (млн. Долара) 102439 281,16 196409 30647 74598 38735 99147 37852 309772 132,15 140192
Стойност на износа (милион долара) 45631 86179 60012 24027 45011 28,7 47928 24386 174635 111116 55487
Стойност на износа на петрол (в милиони долари) 32882 9248 48286 23,4 42583 28324 46,77 18634 164,71 49,7 48059
Салдо по текуща сметка (милиона долара) 17615 2996 13268 -6505 32627 10726 25573 7063 87132 18,54 25359
Доказани запаси от суров петрол (милион барела) 12,27 4301 136,27 115 101,5 41464 36,22 15207 264211 97,8 80012
Доказани запаси от природен газ (милиарди с m) 4,58 2769 27,58 3,17 1557 1491 5152 25783 6,9 6,06 4315
Производство на суров нефт (1,000 b / d) 1352 1059 4092 1913 2573 1693 2366 766 9353 2378 3128
Продажбата на природен газ на пазара (милион с m) 89235 76 94,55 2,65 12,2 11,7 21,8 43,5 71,24 46,6 28,9
Капацитет на рафинерията (1000 b / d) 462 1057 1474 603 936 380 445 80 2091 466 1054
Производство на рафинирани продукти (1,000 б / с) 452 1054 1,44 477 911 460 388 119 1974 442 1198
Потребление на рафинирани продукти (1000 б / с) 246 1,14 1512 514 249 243 253 60 1227 204 506
Износът на суров петрол (1000 b / d) 970 374 2395 1472 1,65 1306 2326 677 7209 2195 2198
Износът на рафинирани продукти (1,000 б / с) 464 142 402 14 614 163 49 77 1385 509 609
Износ на природен газ (млн. С m) 64266 36,6 4735 - - 5,4 12 27,6 - 7499 -

Целта на ОПЕК е да координира и обедини политиките за петрол между държавите-членки, за да осигури справедливи и стабилни цени за петролните производители; Ефективно, икономично и редовно снабдяване на петрол с потребяващите нации; И справедлива възвращаемост на капитала на тези, които инвестират в индустрията.

През 60-те години

Това бяха оформящи години на ОПЕК, като организацията, която започна живота като група от пет развиващи се петролни компании, се опита да утвърди легитимните си права на държавите-членки на международния пазар на петрол, доминиран от мултинационалните компании "Седемте сестри". Дейностите обикновено са с нисък профил, тъй като ОПЕК определя целите си, създава секретариат, който се премества от Женева във Виена през 1965 г., приема резолюции и участва в преговори с фирмите. Членството нарасна до десет през десетилетието.

1970-те

През това десетилетие ОПЕК се повиши на международно значение, тъй като държавите-членки поеха контрола над местната нефтена индустрия и придобиха главно значение при ценообразуването на суровия петрол на световните пазари. Имаше две кризи на цените на петрола, предизвикани от арабското ембарго на петрола през 1973 г. и избухването на Иранската революция през 1979 г., но подхранвани от фундаментални дисбаланси на пазара; И двата от тях доведоха до стръмно покачване на цените на петрола. Първата среща на върха на държавните и държавните ръководители на ОПЕК се проведе в Алжир през март 1975 г. През октомври 1971 г. ОПЕК придоби 11-и и последния си текущ член - Нигерия.

През 80-те години

Цените достигнаха връх в началото на десетилетието, преди да започне драматичен спад, което доведе до колапс през 1986 г. - третата криза на цените на петрола. Цените нараснаха в последните години на десетилетието, без да се доближават до високите нива от началото на 80-те години на миналия век, тъй като осъзнаването на необходимостта от съвместни действия между производителите на петрол би трябвало да доведе до стабилност на пазара с разумни цени в бъдеще. Въпросите за околната среда започнаха да се появяват в международната програма.

През 90-те години

Четвърта ценова криза беше предотвратена в началото на десетилетието, когато избухна военните действия в Близкия изток, когато внезапно рязкото покачване на цените на панически засегнати пазари беше смекчено от увеличението на продукцията от членовете на ОПЕК. Цените останаха относително стабилни до 1998 г., когато имаше колапс, в следствие на икономическия спад в Югоизточна Азия. Колективните действия на ОПЕК и някои водещи производители извън ОПЕК доведоха до възстановяване. След като десетилетието приключи, в големите международни петролни компании имаше огромен брой мега-сливания в една индустрия, която изпитваше сериозен технологичен напредък. През по-голямата част от 90-те години на миналия век, продължаващите международни преговори за изменението на климата заплашваха да намалят значително търсенето на петрол в бъдеще.

Организация на функциите на страните износителки на петрол

Страните членки на ОПЕК координират своите политики за производство на петрол, за да помогнат за стабилизирането на петролния пазар и да помогнат на производителите на петрол да постигнат разумна норма на възвръщаемост на своите инвестиции. Тази политика има за цел да гарантира, че потребителите на петрол продължават да получават стабилни доставки на петрол.

Министрите по въпросите на енергетиката и въглеводородите заседават два пъти годишно, за да преразгледат състоянието на международния петролен пазар и прогнозите за бъдещето, за да се договорят подходящи действия, които ще насърчат стабилността на петролния пазар.

Страните-членки също провеждат други заседания на различни нива на интерес, включително срещи на петролни и икономически експерти, представители на страната и органи със специална цел, като например комитети за справяне с екологичните въпроси.

Решенията за съгласуване на производството на петрол с очакваното търсене са взети на срещата на Конференцията на ОПЕК. Подробностите за такива решения се съобщават под формата на прессъобщения на ОПЕК.

Секретариатът на ОПЕК е постоянен междуправителствен орган. Секретариатът, който се е установил във Виена от 1965 г., осигурява изследователска и административна подкрепа на МК. Секретариатът също така разпространява новини и информация на света като цяло.

Официалният език на секретариата е английски.

Източник - Организация на страните износителки на петрол

Икономическите статии

Commodity Market's Reviews + Преглед на стоковия пазар

The World Economy + Световната икономика

Regional Blocs and Unions - Регионални блокове и профсъюзи

World Indexes + Световни индекси

World Economic Organizations + Световни икономически организации

Икономически индикатори