ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
НАЧАЛО НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ КОМЕНТАРИ СТАТИСТИКА СТАТИИ

Статии за "Стратегическо управление"

Стратегическо управление. Контрол в състояние на слаби сигнали

В съвременните условия промените във външната и вътрешната среда на фирмите могат да се случат много бързо. Често, преди появата на всяка заплаха, не можете да получите изчерпателна информация за възможните последици и посоката на заплахата. Докато чакат да получат достатъчно информация за решителен отговор, фирмата страда от внезапни промени и след получаване на неясна информация фирмата също не може да предприеме разумни мерки за разрешаването на проблема.

прочети още ...

Анализ на средата на компанията. Стратегически анализ

Анализът на околната среда трябва да се извършва непрекъснато, защото Неговият резултат е да получи информация, въз основа на която се правят оценки относно текущото състояние на дружеството.
Анализът на околната среда включва изучаването на трите компонента: външната среда, непосредствената среда и вътрешната среда на организацията.

прочети още ...

Стратегическо управление. История на развитието на административната мисъл

Основните периоди на икономическо развитие на страните, ерата на подобряване на системите за управление на организациите е най-лесно да се разгледа примера на американската икономика. Бързото развитие на промишленото производство в САЩ се случи през 80-те години на XIX век. Този период в литературата се нарича "ерата на масовото производство", когато започва изграждането на инфраструктура за масово производство. Основната задача, пред която са изправени организациите по онова време, бе да се увеличат максимално обемите на производство на слабо диференцирана стока с минимални разходи.

прочети още ...

Информация за стратегическо планиране. Стратегическа информация

При изпълнението на стъпките и методите на стратегическо управление и планиране най-важният ресурс е информацията. Проведеният описателен анализ на тази област показва, че информационната подкрепа на компанията в процеса на стратегическо управление и планиране трябва да се извършва на всички етапи без изключение.

прочети още ...

Матрици за стратегическо планиране

Матрицата BCG е удобен начин да се сравнят различните SZH, в които компанията работи. В матрицата на BKG всъщност само един индикатор се използва за определяне на перспективите на компанията на пазара - нарастването на обема на търсенето. Хоризонтално оригиналната версия използва пазарния дял, зает от разследваното дружество, спрямо пазарния дял на конкурента.

прочети още ...

Концепция за стратегия. Класификация на стратегиите. Избор на стратегия

Стратегията е дългосрочна, качествено дефинирана посока на развитие на организацията по отношение на обхвата, средствата и формите на нейните дейности, системата на взаимоотношенията в организацията и позицията на организацията в околната среда, водеща организацията към нейните цели. Стратегията на организацията е основен план за действие, който определя приоритетите на стратегическите задачи, ресурсите и последователността на стъпките за постигане на стратегическите цели.

прочети още ...

Стратегическо управление. Основни понятия и определения

Стратегическото управление е управление, което разчита на човешкия потенциал като основа на организация, ориентира производствената дейност към нуждите на потребителите, реагира гъвкаво и извършва своевременни промени в организациите, които отговарят на предизвикателството от околната среда и им позволява да постигнат конкурентни предимства, които заедно дават възможност на организацията да оцелее В дългосрочен план, докато постигате своите цели.

прочети още ...

Концепцията и етапите на стратегическото планиране

Процесът на стратегическо планиране в компанията се състои от няколко етапа: определяне на мисията и целите на организацията, анализиране на околната среда, включително събиране на информация, анализ на силните и слабите страни на компанията и нейните възможности въз основа на наличната външна и вътрешна информация, , Оценка и мониторинг на неговото прилагане.

прочети още ...

Стратегическо управление. Управление чрез избор на стратегически позиции

Един от недостатъците на стратегическото планиране е, че този тип управление не отчита възможностите на самата компания да прилага определени стратегии. В резултат на това мениджърите на компанията трябва във всеки случай да проверяват (оценяват) стратегията за осъществимост. Оценката на ресурсите обаче се прави само след стратегическия анализ и заплашва възможността за повторение на голям брой произведения, при условие че стратегията бъде отхвърлена.

прочети още ...

Стратегическо управление. Управление на стратегически задачи

Стратегическата задача е предстоящо събитие в рамките на организацията или извън нея, което може значително да повлияе на нейната способност да постига своите цели. Решаването на този проблем може да е желателно и да отразява възможността, която е възникнала във външната среда, която трябва да се използва, или силната страна на самата компания, която тя може да използва с печалба.

прочети още ...

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/27/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва севернокорейските санкции

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 18:51 Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям ръст от над десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

07 февруари 2017 23:19 МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, докато се повиши за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати нарасна с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка на Русия похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола

статистика