ЗА КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ ENGLISH
НАЧАЛО НОВИНИ ПРЕГЛЕДИ КОМЕНТАРИ СТАТИСТИКА СТАТИИ

Статии за "Финанси и инвестиции"

Къде да инвестираш пари. Компетентна инвестиция на пари

Инвестициите са нещо, което инвеститорът влага в пари, за да увеличи парите си. Ако инвеститорът работи на непълно работно време, трудно спечелените пари могат да бъдат инвестирани в него, което ще направи парите му да работят за него. Инвестициите носят различна степен на риск, което може да зависи от размера на инвестицията, от нейната продължителност и, най-важното, от степента на възвръщаемост. По-безопасни инвестиции осигуряват по-голяма увереност, че инвеститорът може да спаси първоначално инвестираните от него средства, въпреки че процентът на възвръщаемост в такива случаи може да е по-нисък. Ако рискът от инвестиции расте, на инвеститора може да се предложи по-висока норма на възвръщаемост, но рискът от това, което може да доведе до загуба на инвестираните пари, се увеличава изцяло или частично.

прочети още ...

Най-подходящите и печеливши начини за инвестиране на пари днес

Повечето хора искат всичко наведнъж и колкото е възможно повече. Въпреки това, за съжаление или за щастие, безплатното сирене е само в мишка или се превръща в друга измама. Онлайн казината и финансовите пирамиди вероятно не трябва да се разглеждат изобщо, защото вероятно е дори дете, което разбира причините за инвестиране в тези компании, но разбира се, че си струва да говорим за широко известни инструменти.

прочети още ...

Управление на инвестициите. Управление на доверието. Инвестиционен портфейл

Инвестиционното управление е професионалното управление на активите на различни ценни книжа (акции, облигации и други ценни книжа) и други активи (например недвижимо имущество), за да се постигнат определени инвестиционни цели в полза на инвеститорите. Инвеститорите могат да бъдат институции (застрахователни компании, пенсионни фондове, корпорации, благотворителни, образователни институции и др.) Или частни инвеститори (пряко или чрез инвестиционни договори или по-често чрез колективни инвестиционни схеми, например взаимни фондове или фондови борси ).

прочети още ...

Взаимни фондове. Всичко за взаимните инвестиционни фондове

Взаимните фондове за инвестиции са нова възможност за руснаците да инвестират спестяванията си за целите на растежа си, алтернатива на обичайните банкови депозити и паричните средства в чуждестранна валута. Сега взаимните фондове стават все по-популярни. Не само сред онези, които отдавна следят фондовия пазар и добре осъзнават дейността на взаимоспомагателните фондове, но и сред бързо нарастващия брой частни инвеститори.

прочети още ...

Отворени и затворени взаимни фондове - каква е разликата?

Инвестиционен фонд (ПИФ) е вид колективно инвестиране, при което инвеститорите стават собственици на акции във фонда. Просто казано, акционерите прехвърлят средствата си на доверително управление на професионален участник на пазара на ценни книжа - управляващото дружество, което на свой ред купува ценни книжа за тези фондове.

прочети още ...

Всичко за forex. Операции на валутния пазар

Форекс - съкращението на английския израз на валутните операции, което се превежда като "транзакции с валутни преводи". Тези операции представляват голям дял от световния финансов пазар. Ако делът на търговията с ценни книжа е около 300 млрд. Долара на ден, тогава Форекс пазара надхвърля тази стойност с повече от три пъти.

прочети още ...

Какви рискове трябва да запомни търговецът?

Преди да навлезе на фондовия пазар, търговецът трябва да е наясно с всички възможни рискове, които може да срещне. Недопустимо е да сключвате сделки без пълно разбиране за последиците от тях, но за съжаление практиката показва, че повечето търговци на новак предпочитат да разбират особеностите на работата по обмена на валута в хода на бизнеса. И в резултат на това те често са в голямо минус. Затова трябва да свържете финансовите си ресурси и опит с целите и възможностите, които предлагате на пазара, за да работите с печалба.

прочети още ...

Двоични опции: основни понятия и информация

В най-основната форма на търговия двоични опции, търговците спекулират между две възможни последици от стойността на ценна книга. За разлика от другите форми на търговия, ако цената на дадена ценна книга се движи в полза на предсказването на търговеца и остава така преди сключването на сделката, търговецът ще получи фиксиран доход, независимо от степента на промяна на цената. По същия начин, ако стойността на ценната книга се движи спрямо очаквания резултат от търговеца и остане в тази позиция до края на опционалния период, ще бъде фиксирана фиксирана загуба от 100%.

прочети още ...

Двоични опции. Стратегии за двоични опции

В областта на финансите, двоичният вариант е един от видовете опции, при които печалба се получава под формата на някаква фиксирана сума на даден актив или изобщо нищо. Двата основни типа двоични опции са опцията "пари или нищо" и опцията "актив или нищо". Двоичната опция "пари или нищо" включва получаването на определена фиксирана сума пари в брой, ако опцията се изпълнява, докато двоичният вариант "актив или нищо" плаща стойността на базовия актив.

прочети още ...

Стратегии с опции

Стратегиите с опции са едновременни и често съчетават покупката или продажбата на една или повече опции, които се различават в една или повече променливи. Често това се прави, за да се увеличи въздействието върху определен вид възможност или риск, като се елиминират други рискове като част от търговската стратегия. Буквално стратегията може да бъде просто закупуване или продажба на една опция, но опционните стратегии често съчетават едновременната покупка и продажба на няколко опции.

прочети още ...

Облигации. Пазарът на облигации. Добив на облигации

Инвестициите в облигации са най-надеждната инвестиция на пазара на ценни книжа. Този инструмент се препоръчва за тези, които се интересуват от пълната сигурност на капитала с доход, малко по-висок от депозита в банката. Облигационерът получава фиксиран доход от своите инвестиции под формата на лихвени плащания. В допълнение, в много случаи облигациите се продават на цена, по-ниска от номиналната (с отстъпка), и се изплащат от кредитополучателя на параметър.

прочети още ...

Банкови депозити и депозити за физически лица. Неотложен принос. Застраховка на депозитите

Банков депозит е спестовна сметка, разплащателна сметка или друг вид банкова сметка в банкова институция, която позволява на титуляра да внася пари в сметката и да ги изтегля от сметката. Тези транзакции се отразяват в книгите на банката и салдото се записва като задължение на банката и представлява размера на дълга на банката към клиента. Някои банки могат да налагат такса за тази услуга, докато други могат да плащат на клиентите лихви по внесените средства.

прочети още ...

Как да увеличите лихвата по банкови депозити

Преди всяко лице, живеещо в нормален живот, имащо стабилна работа, определени спестявания, неизбежно повдига въпроса за безопасността и размножаването на пари в брой. Този въпрос е особено спешен, тъй като в момента е много трудно да се намери такъв инвестиционен инструмент на пазара, който да донесе гарантиран висок доход и да отговаря на абсолютно мнозинството обикновени инвеститори (инвеститори).

прочети още ...

Credit. Видове заеми

Заемът (от латинското кредо) означава доверие, което позволява на едната страна да представи ресурси на другата страна, когато тази втора страна не възстанови незабавно средства на първата страна (по този начин генерира дълг), а вместо това става задължена да възстанови или върне предоставените ресурси Други материали с еднаква стойност) на по-късна дата. Предоставените ресурси могат да бъдат финансови (например, парични заеми), или могат да се състоят от стоки или услуги (например потребителско кредитиране). Заемът е всяка форма на разсрочено плащане. Заемът се разпределя от кредитор, известен също като заемодател, на длъжник, известен също като кредитополучател.

прочети още ...

Пазарът на кредитирането на Русия през 2015 г.

Кредитът е много важен компонент на икономиката на всяка страна. Русия не е изключение. Заетите средства работят в полза на предприятията и физическите лица, което им позволява да преследват собствените си цели, като в същото време генерират доходи за кредитните институции и частните инвеститори.

прочети още ...

Защо се нуждая от онлайн кредити и как да ги получавам?

Много от нас взеха заем поне веднъж в нашия живот. Някой да си купи кола или апартамент, някой да купи домакински уреди или мебели и някой на различни неочаквани разходи. Някои хора вземат заеми постоянно, а някои само в случай на остра необходимост. Но при какви условия и какъв заем е по-добре да вземем в тази или тази ситуация, ако внезапно е необходимо?

прочети още ...

Търговски двоични опции - лесно дори за начинаещи

На фона на нарастващата популярност на търговията на финансовите пазари като цяло, този вид финансови инструменти, като например двоичните опции, бързо набира популярност. Двоичната опция е опция, която в зависимост от изпълнението на предварително определено условие в определено време осигурява фиксиран доход или не носи нищо. С други думи, принципът "прави всичко възможно".

прочети още ...

Какво трябва да знаете за всеки начинаещ търговец за търговия с двоични опции

Двойните опции се считат за един от най-интересните инструменти за инвестиции, които са достъпни за почти всеки потребител. Те се отличават с простотата на правилата, богат набор от възможности за анализ, висока доходност. Ако сте начинаещ търговец и вече сте готови да започнете да търгувате с двоични опции в момента, вероятно се интересувате от информация за двоичните опции за начинаещи.

прочети още ...

Избор на брокер с двоичен вариант

Изборът на брокера на двоични варианти е от решаващо значение. Характеристиките на платформата, професионализмът на брокера предизвикват успеха на инвестициите. Онлайн търговията може да донесе отличен доход, да стане интересен постоянен източник на печалба. Перспективите за търговия с двоични опции са практически неограничени. Въпреки това, можете да получите тези перспективи само с правото брокер.

прочети още ...

Как да спестите време и пари за получаване на заем?

Модерната икономика е просто немислима без кредити. Кредитите се изискват както за физически лица, така и за юридически лица. Те служат като инструмент за развитие на бизнеса, печеливши инвестиции, скъпи покупки и за подпомагане на предприятия в трудна ситуация, например в случай на недостиг на работен капитал и обикновени хора например в трудни житейски ситуации с някои непредвидени разходи.

прочети още ...

Кредити за оптимални условия за ИП и малък бизнес

Кредитирането в момента е не само неразделна част от съвременната икономика, но и двигател. В макро мащаб кредитите позволяват да се поддържа търсенето и съответно нарастването на потреблението на стоки и услуги, което на свой ред стимулира производството. Микромащабните заеми могат да действат като средство за спасение от фалит, средство за запълване на оборотния капитал, възможност за разширяване на бизнеса или преструктуриране. Привлечените заеми са едновременно решение на някои проблеми в краткосрочен план и обещание за успешно бъдеще на компанията.

прочети още ...

Как да получите заем при благоприятни условия от частен инвеститор?

Съвременната икономика е просто немислима без заеми, така че кредитната услуга се развива с бързи темпове. Необходими са кредити за всички големи, средни и малки предприятия - например за разширяване на производството или за попълване на оборотния капитал, на индивидуалните предприемачи - например за отваряне на собствен бизнес или за развитие на съществуващи и, разбира се, обикновени граждани - за закупуване на различни стоки и услуги, включително скъпи, и т.н. - само за всеки случай.

прочети още ...

Условия за получаване на заем без отчети за доходите в Беларус

1 май 2017 стана известно, че Националната банка премахна задължителното изискване, според което оценката на платежоспособността се основава на удостоверение за заплата. Две години по-рано бяха предприети мерки за подобряване на качеството на кредитния портфейл. Следователно беше решено да се изиска от клиентите преди подписването на договора за заем да разчитат на формуляри, които потвърждават наличието на официални източници на доходи.

прочети още ...

Къде и как да кандидатствате за целеви заем за образование?

Наскоро на кредитния пазар се появи нов продукт, който може да помогне на младите хора в обучението си. Това е въпрос на т.нар. Заем за обучение, който предполага преференциален вариант на конвенционален заем с някои ограничения.

прочети още ...

Световният валутен пазар Forex: къде да започнем?

В наше време много от тях се интересуват от форекс валутния пазар. Този пазар привлича хора от различни възрасти и много професии. Причината е, че Форексът открива на човек почти неограничените възможности за генериране на доходи: най-малко допълнителни доходи, а в случай на успех - и основните и дори какво! Форексът в момента е не само място за реализиране на собствения си талант, амбиции, творчески способности, но и място за иновации и инвестиции. Ето защо голям брой хора искат да се опитат да търгуват точно на този пазар.

прочети още ...

Сайтът "кредитен портфейл" ще ви позволи да получите кредит при най-благоприятни условия

Как ви харесва идеята за сайт за кредитно портфолио? Тази система автоматично избира най-добрите опции и изпраща на условията за анонимност информация за необходимостта да получи кредит на няколко от най-подходящите кредитори. За да направите това, потребителят трябва само да попълни приложение на сайта и да чака обаждането. Потенциалните кредитори ще се наричат. И най-важното е, че всичко това е напълно безплатно за кредитополучателя!

прочети още ...

Стратегиите и съветните валути са сериозни асистенти в търговията

Форекс стратегията е набор от инструменти и действия, които се разработват от търговец, за да се осигури печеливша търговия. Форекс консултанти са специални програми, които са инсталирани на платформата за търговия. Те са програмирани да извършват определени операции на валутния пазар в съответствие с използваната стратегия за търговия.

прочети още ...

Технически анализ на Форекс

Техническият метод на пазарен анализ е най-приемлив начин за прогнозиране. Прогнозиране как и какво кара цените и какво е необходимо за това - какви данни са използвани по-рано, за да се предскаже въздействието върху пазара и да се проектират текущите пазарни условия.

прочети още ...

Микро кредити като пари за всеки случай и шанс да започнат собствен бизнес

Не е тайна, че един от факторите за човешкото благополучие в съвременния свят са парите. Работа и получаване на заплата човек може да си позволи да купи храна, дрехи, домакински уреди и да натрупа повече - почивка в чужбина, кола или дори апартамент. Материалното богатство ни заобикаля навсякъде и навсякъде. Когато доходът е стабилен и жизнената ситуация като цяло също е стабилна, можете да планирате покупки, да мечтаете, да очаквате нещо в бъдеще.

прочети още ...

Как да организираме процеса на бюджетиране и изразходване на средства в компания?

Понастоящем, поради развитието на икономиката, много компании, особено активно работещи с контрагенти, все повече се сблъскват с проблеми на прекомерния работен поток. За компаниите преди началото на годината е необходимо да изготвят бюджет за следващата година, а след това в рамките на една година да подпишат десетки или дори стотици договори, да работят с тях на контрагенти и в резултат на това да плащат за доставени стоки, извършени работи и услуги по фактури, плащане на заявления.

прочети още ...

Как да изберем валутен брокер

Въпросът за избора на надежден брокер е много остър за всеки новодошъл, който ще опита ръката си на Форекс пазара. На какво да обърнете внимание? Нека да се справим с нея.

прочети още ...

Как да изберем най-добрия брокер за търговия на Форекс?

Не е тайна, че ключът към успешната Forex търговия е избора на добър валутен брокер. Forex брокер е организация, която предоставя на търговците достъп до търговия чрез търговски терминал през Интернет. Той представлява интересите на търговците на отворения валутен пазар, приема, обработва и изпълнява всичките си поръчки (поръчки) за покупката или продажбата на валута. Има много брокери на руския валутен пазар, но не всички от тях са еднакво добри.

прочети още ...

Съвети за избор на брокер за начинаещ търговец

Всеки начинаещ търговец, който категорично реши да направи кариера на валутния пазар Forex, просто трябва да обърне дължимото внимание на избора на Forex брокер (или център за търговия), който успешно ще му даде възможност да търгува и да персонализира работния поток.

прочети още ...

Как да оформят силно печеливш инвестиционен портфейл?

Рискът не винаги е оправдан, а дори и сравнително надеждни инструменти и най-добрите мениджъри не успяват. В тази ситуация диверсификацията ще помогне, с други думи, създаването на инвестиционен портфейл. Тогава ако в даден момент от време един инструмент донесе загуба, останалата част ще компенсира. В същото време "извличането" на всички инструменти или повечето от тях става изключително малко вероятно. В инвестиционном портфеле, безусловно, должно быть место и для подушки безопасности, в виде банковских вкладов, и для доходных инструментов, таких, например, как ПАММ-счета.

прочети още ...

Инвестирование в ПАММ-счет с хорошим управляющим – это очень выгодно!

Не так давно появился новый доходный инструмент инвестиций, который в настоящее время бурно развивается, а уже через пару лет может стать самым популярным среди инвесторов. Это инвестирование в ПАММ счета, иными словами доверительное управление на мировом валютном рынке Форекс. Для получения стабильных доходов от инвестирования в ПАММ счета необходим хороший управляющий. Но где же найти такого? Оказывается дело не хитрое...

прочети още ...

Почему важно выбрать хорошего форекс брокера?

Важным моментом для трейдера, который оказывает огромное влияние на успешность его торговли, является выбор форекс брокера, т.е. той организации, которая предоставляет доступ непосредственно к торгам посредством торгового терминала, принимает, обрабатывает и исполняет все поручения (ордера) трейдера на покупку или продажу валюты. Выбор форекс брокера является для трейдера крайне важным и тут обязательно следует учитывать репутацию организации, срок ее пребывания на рынке, условия торговли (спрэд, комиссии, своп, валютные пары), торговый терминал, и, безусловно, удобство ввода и вывода собственных денежных средств.

прочети още ...

Выбор брокера: задача, которую легко решить

Зарабатывать хорошие деньги стремятся все люди, которых сегодня можно отнести к более-менее требовательным. Они не согласны на самые скромные условия и постоянно развиваются, ищут новые способы заработка. Торговля на «Форекс» в этой ситуации становится замечательным выбором - она уже смогла в корне поменять жизнь многих людей.

прочети още ...

Выбираем надежного брокера: «Телетрейд»

Выбор «Телетрейд» — это выбор людей, которые уверенно смотрят в будущее и готовы соглашаться исключительно на лучшее. Это шанс доказать себе и остальным, что зарабатывать можно много и с большим интересом.

прочети още ...

О бонусах форекс или торговля на валютном рынке без риска

Кто-нибудь слышал о бонусах форекс? Некоторые, наверное, да, а некоторые нет. Это еще один заманчивый инструмент в руках дилинговых центров по привлечению трейдеров. Само понятие бонус означает, что дилинговый центр перечисляет некоторую сумму премиальных денежных средств на счет трейдера за совершение последним каких-либо действий. Наиболее часто встречаются бонусы форекс двух видов.

прочети още ...

ПАММ-счета: что нужно знать, прежде чем инвестировать?

Какие ПАММ площадки существуют? Какие управляющие наиболее успешны и как отличить опытного управляющего от новичка? Как максимально сократить риски вложений и какие стратегии использовать? – ответы на эти вопросы не менее важны для инвесторов, чем просто понимание того, что инвестиции в ПАММ счета могут принести существенный доход. Именно отсутствие указанной выше информации приводит к тому, что большинство новичков, которые приходят неподготовленными на этот рынок, теряют свои средства.

прочети още ...

Стратегии форекс и советники форекс: как выбрать лучшее?

В последние годы валютный рынок Форекс становится все более популярным как у трейдеров и инвесторов со стажем, так и у начинающих. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, этот рынок гораздо стабильнее, чем, например, рынок акций, и мало подвержен разным макроэкономическим воздействиям. Во-вторых, валютный рынок Форекс гораздо более известен, чем многие другие инструменты инвестиций, а о торговле на нем написано огромное количество различной литературы.

прочети още ...

О новых удобных сервисах для выгодных инвестиций на рынке форекс

По мере развития экономических отношений и подключения все большего количества людей к сети интернет, совершенствуются и методы торговли на финансовых рынках, в частности на международном валютном рынке Форекс. Большое количество дилинговых центров, т.е. компаний оказывающих услуги частным трейдерам по предоставлению доступа через торговые терминалы непосредственно к торгам и выполняющих команды трейдеров по заключению сделок, конкурируют между собой.

прочети още ...

Инвестиции с доходностью порядка 10% в месяц

Какой человек не мечтает быть финансово независимым? Наверное, каждый. По крайней мере, многие люди задумываются о том, что хорошо бы не жить от зарплаты до зарплаты, не считать копейки, не надеяться на доброго начальника и не боятся сказать ему что-то, что он может не так понять, не подстраиваться под его настроение, и, в конце концов, заняться любимым делом, активным досугом, не отказывать себе в простых вещах, таких как ежегодный отдых на море, развлечения по выходным, ремонт в квартире, а потом хорошая машина и загородный дом.

прочети още ...

Интернет-инвестиции в реально работающие проекты и программы

Любой человек, накопив хотя бы немного денег, задумывается об инвестициях. Оно и правда, не лежать же деньгам мертвым грузом и не ждать пока инфляция их изрядно обкромсает? Но мысли мыслями, а рисковых людей по натуре мало, и поэтому большинство предпочитает хранить деньги под матрасом, либо, в крайнем случае, несет сбережения в какой-нибудь сверхнадежный, как им кажется, банк с государственным участием.

прочети още ...

Еще немного о рынке форекс как способе дополнительного заработка

В настоящее время вопрос о том, как заработать денег очень актуален. Постоянная и стабильная работа, конечно, хорошо, но всегда хочется чего-то большего. Зарплаты обычно хватает только до следующей зарплаты, и, максимум, для реализации только части желаний и создания небольших накоплений «на всякий случай».

прочети още ...

Как научиться инвестировать? Мифы и правда об инвестировании

Практически любой человек хоть один раз в жизни сталкивался с нехваткой денежных средств, а для большинства людей так называемый «финансовый вопрос» приходится решать постоянно. Получая зарплату, в принципе неплохую, можно не только сносно прожить, но и купить какие-нибудь дорогие вещи, технику и даже автомобиль. Такая жизнь многих в определенный момент времени устраивает, и люди предпочитают вкалывать по 12-14 часов на работе, чтобы более менее сносно жить.

прочети още ...

О пользе инвестиций или о том как накопить на квартиру

Почти каждый человек когда-либо в жизни сталкивался с недостатком денежных средств, а большинство людей сталкиваются с этой проблемой постоянно. Человек работает, получает зарплату, в принципе неплохую, такую, что можно не только сносно прожить, но и купить бытовую технику, и даже раз в год позволить себе съездить куда-нибудь на море отдохнуть. Но всегда хочется большего...

прочети още ...

О проблемах психологии при торговле на форекс и способе их решения

В наши дни, в связи с развитием финансовых рынков и доступностью сети интернет, становится все более популярной идея получения дополнительного заработка с помощью инвестиций. Многие люди теперь мечтают быть богатыми и успешными в своей жизни, хотят не просто получать высокую зарплату, а забраться как бы на ступень выше других, сделать так, чтобы даже скромные накопления работали с полной отдачей и приносили доход, а еще при этом полностью реализовать свои способности и творчество.

прочети още ...

О выборе дилингового центра для торговли на валютном рынке

В настоящее время одним из наиболее популярных инструментов инвестиций становится торговля на мировом валютном рынке форекс. Происходит это потому, что данный инструмент, несмотря на высокий риск, является, пожалуй, самым прибыльным и стабильным, поэтому притягивает большое количество начинающих трейдеров. Конечно, если относится к рынку как к лотерее, не имея хотя бы базовых знаний об этом и некоторого опыта торговли, то, скорее всего, данный путь приведет к убыткам. Однако подход со знанием дела с наибольшей вероятностью обернется для инвестора вознаграждением за труды и получением, как минимум, дополнительного заработка.

прочети още ...

Инвестирование в ПАММ-счета как один из доступных способов дополнительного заработка

В связи с развитием экономики и появлением накоплений, многие люди задумываются над вопросом, куда вложить свободные средства и как сделать так, чтобы эти средства смогли принести дополнительный доход. Есть спрос, есть предложение. На российском рынке сейчас множество различных предложений по дополнительному заработку, начиная от банковских вкладов и заканчивая торговлей на рынке форекс. Между тем, все эти инструменты различаются как уровнем доходности, так и степенью риска.

прочети още ...

Особенности и различия кредитных и дебетовых банковских карт

По мере развития экономики и роста благосостояния все большее число людей вступают в различные экономические отношения, а следовательно прибегают к банковским услугами. Появляется множество различных сервисов, призванных облегчить взаиморасчеты между гражданами, сделать доступными безналичные переводы денежных средств, внедряются новые способы оплаты товаров и услуг, выдачи кредитов. Рынок банковских услуг растет как на дрожжах, привлекая все новых и новых клиентов.

прочети още ...

Перевод с карты на карту

На сегодняшний день существует достаточно различных ресурсов, которые предлагают перевод денег с карты на карту. Мы же вам представим самый надежный. На этом сайте максимально удобная система перевода, небольшая комиссия, а главное высокий уровень безопасности. Услуга несомненно сэкономит вам время, гарантируя сохранность переведенных средств. Поэтому если вам надоело стоять в очередях и не нравится излишняя суета, подобный сайт окажется для вас идеальным решением.

прочети още ...

Как получить прибыль от 15% до 120% в месяц с собственных инвестиций на валютной бирже?

Как заставить работать на себя свои накопления, как получить дополнительный заработок? Таким вопросом, хоть однажды в жизни задавался каждый человек, который не живет от зарплаты до зарплаты, а имеет хоть немного свободных средств, каких-то сбережений. Как стать богаче и вырваться из нищеты? Таким вопросом, задаются люди, которые как раз живут от зарплаты до зарплаты, но хотят что-то изменить.

прочети още ...

Как стать богатым не имея высокого дохода

Многие или почти все мечтают стать богатыми. Ну если не очень богатыми, то, по крайней мере, жить в достатке. Однако для многих из них мечты так и не становятся реальностью. Причины часто состоят в том, что людям сложно решиться раз и навсегда изменить свою жизнь, ведь они привыкли каждый день ходить на работу и получать невысокую, но стабильную зарплату. Нестабильность же, в данном случае, в виде туманных перспектив и постоянного сомнения «а вдруг не получится», отталкивает.

прочети още ...

Рынок форекс с Forex-Market гораздо доходнее банковского вклада

Доходность и риск – эти два фактора постоянно преследуют любого инвестора. Чем выше доходность, тем больше рискует инвестор, чем ниже, тем обычно меньше. Рынок определяет ставки, а мечты многих обывателей о том, чтобы заработать на инвестициях много и при этом совсем не рисковать, превращаются в пыль.

прочети още ...

Торговля на рынке форекс с использованием программ - советников

Мировой валютный рынок форекс в настоящее время становится все более популярным как у инвесторов со стажем, так и у начинающих трейдеров. Причин тут несколько. Во-первых, это стабильный рынок, мало подверженный различного рода макроэкономическим и информационным воздействиям, в отличие, например, от фондового рынка. Во-вторых, это гораздо более широко известный рынок, по которому уже написано огромное количество обучающей литературы. В-третьих, это возможность начать реально торговать и получать доход, имея в качестве стартового капитала сумму всего 10-50 долларов.

прочети още ...

О наиболее важных составляющих успеха трейдера на валютном рынке форекс

О мировом валютном рынке форекс и о возможности заработка на изменении курса валют написано уже очень много. В разнообразных статьях говорится об условиях торговли, предоставляемых форекс брокерами, о том, как можно легко и быстро начать зарабатывать, при этом не затрачивая много времени на это. Все это привлекает большое количество начинающих трейдеров, которые мечтают о том, чтобы разбогатеть. Однако в итоге получается, что многие из них терпят фиаско, так и не достигнув поставленной цели.

прочети още ...

Инвестирование в памм счета

По мере роста благосостояния все большее количество людей задумываются над инвестированием своих сбережений, т.е. вложением их с целью получения дохода. В современной рыночной среде есть много различных вариантов инвестирования, однако каждый из вариантов имеет свои особенности и в определенный конкретный момент времени не всегда может приносить прибыль. Еще несколько лет назад очень модным было инвестировать в недвижимость, т.к. такое вложение могло принести до нескольких сотен процентов дохода. Затем, в период кризиса 2008 года, популярными стали банковские вклады, так как банки принимали денежные средства под очень солидные проценты.

прочети още ...

Торговля на форекс как доступный способ заработка

В настоящее время очень много говорят об инвестициях, все новых способах заработка – основного или дополнительного, интернет пестрит объявлениями о возможностях получить деньги практически даром, а на деле выходит, что «халявы» то никакой нет, и ничего нового, кроме банковских вкладов, торговли ценными бумагами или форекс для просто человека мир пока не придумал. Причем с банковскими вкладами последнее время все как-то хуже и хуже, а ставки по депозитам уже давно не покрывают инфляцию.от поэтому и обращают внимание простые грамотные люди на более прибыльные инструменты инвестиций, а именно на торговлю на финансовых рынках.

прочети още ...

Настоящие идеи – вот что нужно для успешного бизнеса

Идея для бизнеса – что может быть актуальнее в эпоху нестабильности? Когда кризис пожирает с головой многочисленные малые предприятия, когда проводятся массовые сокращения в средних и даже крупных компаниях, легко остаться без работы. А бывает и так, что человек остается на работе, но сокращается должность, зарплата, существенно ухудшаются условия труда – таких примеров тоже множество. А еще случается, человеку просто надоедает сидеть на одном месте – рутины все больше, а повышения, которого так ждал, так и не происходит.

прочети още ...

Интервью с Алексеем Федоровым: как стать успешным инвестором

По мере роста благосостояния, появления сбережений все большее число людей задумывается над вопросом инвестирования таких сбережений с целью получения как минимум дополнительного дохода. Вместе с тем, существующие надежные инструменты инвестирования, будь то банковские вклады, драгоценные металлы, недвижимость редко приносят высокий доход, а с учетом инфляции вообще могут стать убыточными. С другой стороны, существует множество инвестиционных фондов, которые предлагают высокий доход от инвестиций, но и не менее высокий риск. Что делать в таком случае? Рисковать? Но согласитесь, что рисковать нужно разумно.

прочети още ...

Фонды до востребования как альтернатива банковским счетам

Российский рынок коллективного инвестирования ассоциируется прежде всего с фондами акций, за прошедший год показавших трехзначную доходность. Однако не всех инвесторов интересуют такие рискованные инструменты. Нередко им требуется разместить деньги ненадолго, но так, чтобы они приносили доход. В такой ситуации альтернативой банковским счетам до востребования выступают фонды денежного рынка (ФДР).

прочети още ...

История развития международного валютного рынка. Основные мировые валюты

Международный валютный рынок FOREX (Foreign Exchange Market) представляет собой совокупность операций по купле-продаже иностранной валюты, и предоставлению ссуд на конкретных условиях (сумма, обменный курс, процентная ставка) с выполнением на определенную дату. Основными участниками валютного рынка являются: коммерческие банки, валютные биржи, центральные банки, фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции, инвестиционные фонды, брокерские компании; постоянно растет непосредственное участие в валютных операциях частных лиц.

прочети още ...

Инвестиционные фонды и механизм инвестирования в Германии

Инвестиционная сфера экономики Германии весьма специфична по сравнению с другими странами. Это связано с особой ролью банков, которую они в ней играют. Даже те институты, которые предназначены для обеспечения инвестирования посредством рынка ценных бумаг, подчиняются тому же законодательству, что и банки. Основой для функционирования инвестиционных фондов в Германии служит закон об инвестиционных компаниях (KAGG), поскольку именно эти компании управляют инвестиционными фондами.

прочети още ...

Фьючерсы и опционы на индекс РТС - доход для профессионалов

В 2005 году на Срочном рынке РТС начались торги производными инструментами на индекс РТС. Итоги первого года жизни показали, что индексные фьючерсы и опционы востребованы. Так, доля фьючерсов на индекс в общем обороте фьючерсных торгов Срочного рынка за год составила почти 30% или 524,4 млрд. рублей, а оборот опционов на эти контракты составил 30 млрд. рублей, заняв почетное третье место после опционов на акции РАО "ЕЭС России" и Газпрома.

прочети още ...

История развития паевых инвестиционных фондов в мире и в России

Паевые фонды уже давно являются частью инвестиционного мира. В США первый взаимный фонд был создан в 1924 году и назывался Massachusetts Investory Trust. Однако в то время взаимные фонды очень тяжело приобретали доверие инвесторов. Вплоть до 50-х годов индустрия взаимных фондов росла очень слабо. Не помогло даже принятие в США закона об инвестициях в 1940 г. и закона о трасте в 1939 г. Только в середине 50-х начался бурный рост взаимных фондов.

прочети още ...

Инвестиционные компании и механизм инвестирования в Великобритании

Если у американцев наиболее популярным способом вложения денег является покупка акций взаимных фондов, или открытых инвестиционных компаний, и, кроме того, распространены закрытые инвестиционные компании, то Великобритании аналогами первых были так называемые юнит-трасты (или паевые трасты), а вторых - инвестиционные трасты. Совокупные активы паевых трастов на сегодня составляют 141 миллиард фунтов, а совокупная чистая выручка от реализации паев достигла рекордной суммы в 1,4 миллиарда фунтов.

прочети още ...

Инвестиционные компании и механизм инвестирования в США

В 1980 г. в США в управлении инвестиционных компаний находилось $60 млрд. на 7 млн. инвесторских счетов. В 1994 г. общая сумма вложений в инвестиционные компании превысила $2 триллиона, а число инвесторских счетов достигло 80 млн. По приблизительным оценкам, этими счетами владеют около 33% американских семей. В США существует несколько типов инвестиционных компаний, среди которых наиболее распространены так называемые управленческие компании.

прочети още ...

Вложения в иностранную валюту - на сколько это актуально в настоящее время?

Недоверие к национальной валюте становится для россиян дорогим удовольствием. Те, кто по старинке предпочитает хранить сбережения в долларах, уже в проигрыше и рискуют потерять еще больше.
Номинальный курс доллара к рублю в 2006 году опустился почти на 6%. В реальном выражении российская валюта в январе-апреле 2006 года укрепилась по отношению к американской на 7,9%, к единой европейской — на 5,7%.

прочети още ...

Анализ деятельности инвестиционных фондов в условиях кризиса

В экономике любой страны конкурентоспособный финансовый сектор, который в состоянии мобилизовать и предоставит ей ресурсы, играет огромную роль. Он быстро перераспределяет и доставляет капитал в наиболее динамично развивающиеся отрасли. Важную роль в перемещении средств в рамках финансовой системы играют инвестиционные фонды. Их деятельность сводится к аккумулированию сбережений инвесторов и последующему вложению этих средств. За два последних десятилетия инвестиционные фонды смогли аккумулировать около 15-20% финансовых активов населения развитых стран, превратившись в один из самых распространенных инструментов сбережения.

прочети още ...

Влияние информационной революции на перспективы развития современного общества

С ноября 2003 г. в рамках инициативы Национального совета по разведке США проведено несколько международных конференций и семинаров, в ходе которых изучалось и оценивалось мнение ведущих экспертов по проблеме трансформации общества под воздействием информационной революции. Результаты работы были обобщены в отчете «Глобальный курс информационной революции: общие вопросы и региональные отличия». Основная цель проведенного исследования – выявить характер воздействия информационных технологий и информационной революции на политическую, экономическую, финансовую, культурную, социальную и другие сферы жизнедеятельности современного общества, а также дать прогноз развития ситуации на период до 2025 г.

прочети още ...

Форекс, начинаем зарабатывать – отзыв о Trade12

Я уже давно торгую на межбанковском валютном рынке Форекс и постоянно делаю мониторинг брокеров для выбора оптимального варианта. Еще лет восемь назад на данном рынке было много недобросовестных Форекс брокеров (кухня), но сегодня это, скорее всего нонсенс, чем закономерность. Это связано с тем, что Форекс брокерам выгодно привлекать успешных трейдеров и предоставлять им лучшие торговые условия, ведь чем больше трейдер зарабатывает и совершает сделок, тем больше прибыль у данного брокера - это спред или комиссия за сделку.

прочети още ...

Лучшие индикаторы в торговле на бинарных опционах

На валютном рынке появились финансовые инструменты, которые дают возможность получать большую прибыль за считанные минуты. Бинарные опционы дают возможность самостоятельно выбирать сроки завершения сделки (экспирации). Оно может быть от четверти минуты до одного года.

прочети още ...

Программы MBA в области финансов

В этой статье речь идет об образовательной программе, позволяющей получить степень Магистр Делового Администрирования по специализации «Финансовый менеджмент». Программы MBA финансы, которые можно пройти в аккредитованных государственными и международными организациями российских и зарубежных учебных заведениях, не имеют отношения к аферам, описанным выше, а лишь предоставляют возможность получить бизнес-образование с присвоением профессиональной квалификации.

прочети още ...

Актуальные инвестиционные инструменты

Во времена нестабильной экономической ситуации, как всем известно, можно очень хорошо заработать, если иметь необходимую информацию про нынешние возможности. Дело в том, что для успешных инвестиций или заработка в кризисное время необходимо в два раза лучше оценить ситуацию и возможные последствия. Ведь, когда за окном неблагоприятное для продажи инвестиционных инструментов время, то в случае ошибки, можно не то что заработать, а крупно проиграть.

прочети още ...

Как торговать на IQ Option секреты и особенности торговли

В настоящее время бинарные опционы все больше и больше завоёвывают внимание тех людей, которые хотят иметь неплохой и стабильный заработок. Несмотря на то, что бинарные опционы являются отличным методом для получения прибыли, все же необходимо приложить максимум усилий, для того чтобы достичь желаемых результатов. На российском рынке бинарные опционы появились сравнительно недавно. Хотелось бы обратить внимание на то, что основным принципом торговли является правильный выбор актива и прогнозирование изменений его ценовых значений.

прочети още ...

Как правильно сравнивать депозиты для физических лиц?

Острая конкуренция вынуждает российские банковские учреждения разрабатывать все новые и новые депозитные услуги. Это иногда может и негативно сказаться на деятельности банка, так как множество предоставляемых депозитных программ просто-напросто запутает потенциальных клиентов. Для того чтобы предотвратить возникновение такой ситуации, потенциальные инвесторы должны научиться правильно сравнивать различные варианты данной услуги.

прочети още ...

Паевые инвестиции для создания своего успешного будущего

ПИФы представляют собой максимально удобный и доступный инструмент вложения финансовых средств для частных физических лиц. Далеко не каждому пользователю достаточно его заработка для реализации поставленных целей (покупка недвижимости, личного автомобиля и т.д.). Некоторые отправляются на поиски второй работы, остальная часть пускает свои финансовые средства в денежный оборот, совершая вложения в различные продукты. Таким образом, пользователь получает дополнительных доход с существенной перспективой развития.

прочети още ...

Мой отзыв о работе с MXtrade

Около полугода назад я узнал о существовании биржи Форекс. Меня не сразу заинтересовал данный способ заработка. Как и многие другие люди, я отнесся к нему с огромной долей скептицизма. Однако проведя поиск в интернете и изучив большое количество отзывов, я решил поработать с брокером MXtrade. И вот теперь, спустя большое количество времени, я счел нужным подытожить весь свой опыт и написать собственный отзыв о MXtrade и работе с ним.

прочети още ...

Какой выбрать вид кредитования?

В последнее время все больше людей сталкиваются с необходимостью оформления кредита. Цели такого мероприятия могут значительно различаться, но суть от этого не меняется: если человеку нужны деньги, то он возьмет их в долг, и не так важно, у друзей или у коммерческой структуры.

прочети още ...

Где взять кредит наличными?

К организациям, предоставляющим кредиты в виде наличных денежных средств, относятся не только банки, но и различные формы микрокредитных организаций, а также ломбарды. Это давно известные заведения, в которых каждый, как правило, очень нуждающийся в деньгах человек, может их получить под залог вещей.

прочети още ...

Как торговать биткойнами с помощью бинарных опционов

Относительно новая криптовалюта биткойн в особом представлении не нуждается. Тем не менее, прежде чем рассказать вам о том, как торговать биткойнами, напомним основные даты и факты, связанные с появлением этих электронных денег и ростом их популярности. Децентрализованная платёжная система биткойн и одноимённая валюта были запущены в 2009 году.

прочети още ...

Инвестирование в Форекс – актуально и прибыльно!

Инвестирование всегда пользовалось популярностью, и, если раньше инвесторы предпочитали делать вложения в банки, недвижимость, дорогие авто, драгоценные камни и металлы, то сейчас активно набирает обороты инвестирование в Форекс. Форекс – это реальная возможность не только сохранить, но и приумножить свои средства в условиях тотальной финансовой нестабильности.

прочети още ...

Отзывы Alpari

Компания Альпари – финансовый брокер, предоставляющий своим клиентам колоссальные возможности. Она предоставляет профессиональные услуги населению с 2004 года, но только в 2012 году профессионалы показали свои истинные возможности. Именно тогда специалисты решили начать делиться собственным опытом, обучая новичков и профессионалов.

прочети още ...

О брокере «Телетрейд» отзывы: верить или нет?

Компания «Телетрейд» существует с 1994 года. За это время она смогла наладить работу во многих странах, ее офисы есть и в Европе, и на территории СНГ. Периодически интернет взрывается волной негативных отзывов об этом брокере.

прочети още ...

Новости бинарных опционов

Торговля бинарными опционами вошла в нашу жизнь так прочно, что количество информации об этом инструменте биржевой торговли не вызывает уже никаких эмоций. И это хорошо, ведь все решения, касающиеся денег, должны приниматься с холодной головой, а содержащаяся в статьях информация должна восприниматься, по крайней мере, скептически. Но при этом, полностью отсутствуют новостные ресурсы, посвящённые бинарным опционам.

прочети още ...

Индивидуальные инвестиционные счета делают вложения в ценные бумаги более доходными

Негативные явления какое-то время накапливались в экономике, а непосредственной причиной, приведшей к кризису, стало резкое снижение мировых цен на нефть. За полтора года каждый из нас смог на своем кошельке почувствовать его последствия в виде роста инфляции и обесценивания сбережений. Если ничего не предпринимать, ситуация будет только ухудшаться.

прочети още ...

О кредитах под залог недвижимости или автомобиля

Многие люди берут кредиты, некоторые довольно часто. Кто-то для того, чтобы улучшить жилищные условия, кто-то для того, чтобы купить автомобиль, либо дорогостоящую бытовую технику, кто-то на неотложные нужды или просто до зарплаты. Однако, далеко не все разбираются в том, какой кредит и в каких условиях лучше брать, чтобы не прогадать, не переплатить, не быть обманутым.

прочети още ...

Выгодные инвестиции в памм счета: просто, доходно, безопасно

Заработок на ПАММ-счетах является относительно новым вариантом приумножить свой капитал. Но он получил заслуженную популярность среди большого количества пользователей. При грамотном подходе заработок на ПАММ-счетах может стать довольно серьезным, что позволит подтянуть финансы на новый уровень.

прочети още ...

Банки и брокеры на международном валютном рынке

Международный валютный рынок Форекс имеет другое название, более полно отражающее суть большинства приводимых на нем операций, - межбанковский рынок. Действительно, основу функционирования мирового валютного рынка закладывают три центральных банка-участника: Федеральная резервная система США, Банк Англии и Европейский центральный банк.

прочети още ...

Сравнение торговых платформ

Когда трейдер решает работать на валютном рынке, ему необходимо определиться с выбором надежной торговой платформы, так как это главный инструмент достижения успеха. Лучшим решением будет сделать выбор, основываясь на своих потребностях и предпочтениях, а не только на положительных отзывах. Для этого трейдер должен составить список характеристик и возможностей, предлагаемых разработчиками торгового ПО, а затем разобраться в том, какие из них имеют для него наиболее высокий приоритет.

прочети още ...

Где взять денег и куда их правильно вложить в кризис? Как пережить кризис?

Перед каждым человеком во время кризиса возникает много различных вопросов: где взять денег, а при наличии сбережений, в какой валюте хранить их? Золото или недвижимость? Какое направление выбрать? И многие другие вопросы появляются в кризисное время.

прочети още ...

Экспресс займ на банковскую карту без отказа: гибкий и удобный финансовый инструментарий

Экспресс займ на банковскую карту без отказа – это настоящая находка для тех, кто ценит время. Предложения такого типа практикуются микрофинансовыми организациями. Банки, в отличие от них, оперируют крупными суммами и строго блюдут правила безопасности.

прочети още ...

Насколько выгодно вкладывать капитал в недвижимость?

Все больше посетителей столицы и областных центров стараются выбирать частные квартиры посуточно, так как отели и гостиницы не всегда удовлетворяют требования постояльцев. Времена, когда можно было вложить денежные средства в недвижимость и быть спокойным за свой капитал, остались далеко в прошлом. Цены на недвижимость перерастали расти, теперь намного важнее удержаться на плаву в условиях кризиса.

прочети още ...

Бесплатные советники форекс 2016

Мало кто на сегодняшний день не слышал про торговые советники форекс, которые в автоматическом или полуавтоматическом режиме способны торговать на рынке форекс. Бесплатные советники форекс буквально заполнили все сайты инвестиционной тематики, но что это за программы и какая с них польза? Ответы на данные вопросы отпишу в данной теме.

прочети още ...

Форекс: виды сигналов для бинарных опционов

Торговый сигнал в интернет-трейдинге какими-либо финансовыми активами представляет собой краткую рекомендацию о целесообразности совершения определенной сделки (покупки или продажи) в отношении конкретного актива, рыночный курс которого находится в динамике. На Форекс такими активами, как известно, являются валютные пары, представленные в значительном ассортименте.

прочети още ...

ПАММ счета – доходность на Форекс

Современное и выгодное ПАММ-инвестирование является подвидом доверительного управления, где инвестор обладает расширенными возможностями и контролирует свои собственные средства с возможностью их вывода (в любое удобное время). Исходя из многих положительных аспектов ПАММ-счетов и ПАММ-инвестирования в целом, именно этот вид вложения на Форекс стал очень популярным среди инвесторов и пользователей международного валютного рынка.

прочети още ...

Бинарные опционы и торговля на новостях

Бинарные опционы на новостях остается излюбленной стратегий трейдеров. Для того чтобы данный метод трейдинга оказался успешным, необходимо использовать календарь с экономическими новостями. В основном, брокеры бинарных опционов ведут такой календарь на сайтах. Но даже если календаря нет, его совершенно не сложно найти.

прочети още ...

Выдают ли МФО займы безработным гражданам?

Не все граждане могут похвастаться официальным трудоустройством. Если гражданин по документам безработный, то получение кредита для него - процесс сложный. Микрофинансовые компании говорят о своей лояльности и готовности работать со всеми категориями клиентов. Безработные тоже бывают разными, и некоторые из них могут рассчитывать на получение займа от МФО.

прочети още ...

Как можно изменить плохую кредитную историю

Кредитование давно стало привычным и удобным способом для решения возникающих финансовых проблем. Однако не все способны рассчитать свои финансовые возможности, что часто приводит к просрочкам регулярных платежей в погашение займа, или невозврату взятых заемных средств в установленные сроки.

прочети още ...

Эффективный таймменеджмент — залог успеха в торговле бинарными опционами

Таймменеджмент — искусство упорядочения своего рабочего графика таким образом, чтобы вы успели не только выполнить все задуманное, но и освободить время для отдыха или хобби. Для грамотного планирования необходимо знать, какие ошибки чаще всего совершают трейдеры.

прочети още ...

Типы заемщиков

Сегодня на рынке существует множество предложений от банков и микрофинансовых организаций, которые в реальном времени формируют множество самых разнообразных предложений – появляются акционные предложения, корректируются ставки на кредитные продукты и их качество, в которых, кажется, потребитель может утонуть. Такая стратегия развития приносит свои плоды. И по статистике около четверти россиян имели опыт пользования кредитами.

прочети още ...

Как выбрать брокера бинарных опционов

Многие люди ищут варианты заработка через интернет. И одной из возможностей обеспечить себе финансовую самостоятельность является торговля бинарными опционами. Некоторые относятся к данному виду заработка скептически, но миллионы людей по всему миру давно и успешно торгуют ими. Но для начала работы любому новичку нужно выбрать компанию-брокера. Вопрос очень ответственный и достаточно сложный.

прочети още ...

Как выбрать наиболее выгодный способ инвестирования личных средств

Наиболее доступный способ инвестиций, которым обычно пользуются частные лица – это депозит в банке. Сегодня рынок предлагает широкий выбор банковских продуктов такого вида с различными условиями: процентами, сроками, видом валюты и т. п.

прочети още ...

Пластиковая кредитная карта Visa

Сегодня во многих банках можно заказать кредитную карту Visa. Она позволяет значительно расширить возможности своего владельца. Разные организации позволяют клиентам получать карты в удаленном режиме. Также их можно заказать в территориальном представительстве банка. В ряде случаев достаточно просто позвонить по номеру, указанному на сайте, чтобы обсудить время доставки пластиковой карты. Некоторые организации дают возможность клиентам самостоятельно выбирать ее дизайн.

прочети още ...

Спред беттинг и Бинарные опционы - в чем разница?

Начинающему трейдеру понятия «спред беттинг» и «торговля бинарными опционами» могут показаться одинаковыми. Действительно, оба инструмента имеют много общего: и там, и там главной целью является прогнозирование цены базового актива.

прочети още ...

О бесплатном бинарном роботе

Сложные программные настройки и максимально качественный анализ по весьма изощренным алгоритмам дает возможность любому желающему воспользоваться трейдинговой услугой автомата, обеспечивающего получение прибыли с весьма большой вероятностью.

прочети още ...

Xtrade – отзывы и обзор нового «тяжеловеса» рынка on-line трейдинга

Если вам надоели «штампованные» по шаблону брокеры, компания Xtrade станет уникальной возможностью расширить свой потенциал торговли и инвестирования. Предлагая уникальную торговую платформу, громадный перечень инструментов валютного, товарного и фондового рынка, а также – располагая надежной лицензией CySEC, этот брокер привнес на рынок новый стандарт торговли, который наверняка вам понравится!

прочети още ...

Отзывы о бинарных опционах: реальные или заказные?

До сих пор есть огромное количество людей, которые считают, что заработок в трейдинге невозможен. Даже наоборот, ведет к потере денег. «Ведь ну не может же быть так, что без выполнения работ можно получить прибыль!», – примерно такой логикой они руководствуются.

прочети още ...

3 фактора на которые забывают обращать внимание при выборе форекс брокера

Выбор брокера является одним из ключевых моментов подготовительного этапа торговли на рынке Форекс. Многие начинающие трейдеры не придают этому моменту должного значения. Поддавшись «золотому сиянию» рекламных объявлений или доверившись отзывам «заангажированных» дописчиков многочисленных тематических форумов, они отдают предпочтение компаниям с неоднозначной деловой репутацией и слабой технической оснащенностью.

прочети още ...

Какие бывают виды инвестиций в недвижимость?

Различные виды инвестиций в недвижимость имеют свои преимущества и недостатки, которые определяют наиболее выгодную инвестиционную стратегию. Покупка недвижимости, как правило, связана с необходимостью улучшения своих жилищных условий, однако для некоторых категорий граждан это также способ заработать деньги. Частные инвестиции в недвижимость открывают богатые возможности для защиты капитала и получения дополнительной прибыли, однако различные объекты и различные рынки могут существенно различаться.

прочети още ...

Реальный заработок в интернете без вложений

Многие отказываются от возможности зарабатывать при помощи сети, ссылаются на то, что в сети много обмана. Пусть приходится сталкиваться с недобросовестными работодателями, но это происходит не всегда. Существуют специальные порталы, которые предназначаются именно для заработка.

прочети още ...

Получение кредита - это реально

Иногда просто необходимо получение кредитных средств без предоставления каких-либо справок, поручительства и других информационных проверок. В причины такой ситуации мы вдаваться не станем, а вот способы достижения необходимого рассмотрим в данной статье.

прочети още ...

Телетрейд: ищем реальные отзывы

Если компания находится на рынке больше двадцати лет и по-прежнему выходит в лидеры, это считается положительным отзывом о ней? Безусловно, ответят многие разумные люди. А ведь в первую очередь такие отзывы о Телетрейд можно дать.

прочети още ...

Выгодный обмен и вывод вебмани: советы по выбору обменника

Сайты, которые обеспечивают обмен электронных денег, должны соответствовать критериям безопасности, оперативности и выгодности. На таких ресурсах обмен электронных денег производится с минимальными затратами времени и средств для оплаты комиссии.

прочети още ...

Займ на киви кошелек

Развитие кредитной системы на постсоветском пространстве ведёт к появлению высокой конкуренции между организациями, предоставляющими средства в долг. МФО предлагают не только широкую канальную систему перечисления средств, в том числе микрозаймы на киви кошелек, но и предоставление денег за минимальное время.

прочети още ...

Займы на карту Сбербанка моментально

Кто из нас не сталкивался хотя бы иногда с такими обстоятельствами, когда нужно срочно найти некоторую сумму денег для покрытия неотложных расходов? Возьмем для примера радостное событие - свадьбу друга. Нужно купить подарок, на который денег не хватает. Ждать до зарплаты некогда, и надо срочно найти источник финансирования.

прочети още ...

Преимущества компании Телетрейд

На финансовом рынке СНГ компания Телетрейд появилась еще в 1994 году. Сегодня брокерская структура имеет более чем 200 филиалов, расположенных в различных уголках мира. Дополнительной услугой фирмы является обучающая и консультативная работа. Главный критерий успешности компании – это достижения ее клиентов.

прочети още ...

Бинарные опционы быть или не быть

Наверняка многие трейдеры в процессе изучения данной сферы наталкивались как на более менее адекватных брокеров так и на откровенный лохотрон. Но так или иначе лишь единицы могут похвастаться тем что работа с брокером их полностью устраивает. Дело тут не только в самом брокере но и его финансовом регуляторе.

прочети още ...

Важные аспекты торговли бинарными опционами

Бинарные опционы уже стали достаточно привычными в российском финансовом секторе. Многие трейдеры достаточно подробно ознакомились с этим видом торгов и успешно действуют на этом специфическом рынке. Это позволяет достичь финансовой независимости и строить деловую жизнь по собственному усмотрению.

прочети още ...

Заработок на биржевом рынке: преимущества валютных инструментов

В настоящее время интернет открывает массу возможностей для приумножения капиталов. Самым популярным вариантом заработка является проведение торговых операций на бирже. Для этого можно использовать многочисленные инструменты. Это ценные бумаги, драгоценные металлы, финансовые деривативы, а также валюты. Ключевым преимуществом данного метода является беспрепятственный доступ к проведению торгов.

прочети още ...

Бинарные опционы – стратегия и важность обучения

Трейдинг – это достаточно новое и активно развивающееся направление в современной экономике. Профессия трейдера может стать достаточно прибыльной для тех, кто в совершенстве овладеет всеми навыками этого непростого дела.

прочети още ...

Yamana Gold Invest - оценка компании и отзывы

Доступные всем традиционные инструменты сохранения средств на счете или депозите выгодны безопасностью и высокой ликвидностью. В то же время, учитывая последствия инфляции, генерирование долгосрочного процветания подобные методы не обеспечат. Сбережения редко превосходят инфляцию, но это могут сделать инвестиции, и опыт Yamana Gold Invest очень полезен.

прочети още ...

Брокер Teletrade: отзывы говорят о стабильности для инвесторов и трейдеров

TeleTrade – корпорация, появившаяся в 1994 году. Это форекс-брокер, который на территории Украины считается одним из самых крупных. Всего в мире существует порядка 200-х представительств данной компании.

прочети още ...

Рекомендации и отзывы для новичков от брокеров Форекса

В числе лидеров сайт о форекс-брокерах называет знаменитый Телетрейд. Кроме широкого набора инструментов компания предоставляет целый ряд сервисов и программ для разных гаджетов, что позволяет постоянно быть в курсе событий и совершать вовремя сделки.

прочети още ...

Советы для начинающих для торговли бинарными опционами

Что такое бинарные опционы? Бинарные опционы - это способ торговать колебаниями цен на нескольких мировых рынках. Торговля бинарными опционами стала популярной тенденцией на финансовых рынках сегодня. Это отличный способ заработать больше денег в короткий промежуток времени. Однако риски в этом бизнесе велики, и опираться только на удачу в данном случае не следует, поскольку даже можно потерять все свои инвестиции. Имея в виду сложности, связанные с торговлей бинарными опционами, вот несколько советов, которые помогут вам свести к минимуму неопределенности.

прочети още ...

Популярные способы инвестиций личных средств

Заставьте деньги приносить регулярный доход, все, что для этого нужно – выбрать подходящий способ инвестирования. Рассмотрим популярные инвестиционные инструменты, доступные всем желающим.

прочети още ...

Кредиты в автоломбардах: условия, особенности оформления, выгоды

Автоломбард оказывает срочную финансовую помощь всем, кто оказался в трудном положении и не может получить кредит в банке. Оформление занимает один-два часа, после чего клиент получает деньги на руки.

прочети още ...

8 шагов к успешной продаже своих знаний

Интернет-бизнес в настоящее время является одним из популярных способов начать собственное дело. Сеть постоянно расширяется, информационные технологии совершенствуются, доступность интернета растет. В этой связи, количество интернет-предпринимателей значительно увеличивается год от года. В то же время, совершенствуется и интернет-бизнес.

прочети още ...

Корреляция пар в Парном Трейдинге

Корреляция является незаменимым инструментом для успешной торговли по стратегии парного трейдинга. Использование коэффициента корреляции позволяет отобрать взаимосвязанные пары финансовых инструментов для парного трейдинга.

прочети още ...

Как зарабатывать с помощью покупки акций

Но в то время, когда многие люди просто ходят изо дня в день на однообразную и рутинную работу, где над ними сутками стоит начальник, и получают за это сущие копейки, многие граждане ищут варианты получше.

прочети още ...

Форекс брокер: как выбрать, где искать

Форекс позволяет достойно зарабатывать десяткам тысяч людей. Главное определиться с двумя ключевыми вопросами. Как выбрать хорошего брокера? И где его искать? Итак, давайте разбираться.

прочети още ...

Отзывы Форекс, аналитические материалы и новости для трейдера

Работа трейдера не самая простая, но зато приносит отличный доход. Хотите стать настоящим трейдером высокого уровня и получать стабильную прибыль? Тогда начните с изучения ситуации на мировом экономическом рынке.

прочети още ...

Торговля на бирже и современный трейдинг

Бинарные опционы - прекрасная возможность исправить свое материальное положение в лучшую сторону, причем доступен этот инструмент сегодня каждому, а для начала деятельности такого рода не потребуется больших вложений.

прочети още ...

Советы, как открыть свой бизнес с нуля и не прогореть

Много миллионов людей во всем мире задаются вопросом о том, как получать постоянный и стабильный доход. Естественным ответом на этот вопрос является создание своего бизнеса. Как же начать свой бизнес с нуля?

прочети още ...

Что представляет собой первичное публичное размещение/предложение (IPO)

На сайте многих брокеров (например, EXANTE, ITInvest, Открытие) можно часто встретить новости о том, что та или иная компания подала на IPO. Обычно после таких новостей на бирже начинается ажиотаж среди инвесторов в ценные бумаги, особенно, если фирма знаменитая. Брокер же активно следит за ценными бумагами данного предприятия, освещает все изменения в котировках, озвучивает отзывы экспертов.

прочети още ...

Психология трейдинга. Что нужно знать новичку?

Трейдинг – это довольно сложная работа, которая требует высокой концентрации, терпения, знаний, реакции, умения быстро анализировать ситуацию и принимать решения. Несложно заметить, что большая часть из вышеперечисленных «инструментов» – черты характера и личностные качества. Это потому, что поведение трейдера не менее важно, чем его профессионализм. К торговле необходимо морально готовиться, как-бы это не звучало.

прочети още ...

NAS Broker: Валютные стратегии – принципы, методы, практика

NAS Broker: Валютные стратегии – принципы, методы, практика Из существующих методов и практик работы на валютном рынке (начиная от скальпинга и заканчивая «долларами под матрасом») можно выделить два основных направления.

прочети още ...

Как торговать на дневных графиках с небольшим депозитом?

В среде активных трейдеров присутствует одно заблуждение, получившее весьма широкое распространение. Оно заключатся в следующем: осуществлять торговлю на более длительных тайм фреймах вполне можно, но лишь в том случае, когда имеет место личный счет торговли, причем, крупный.

прочети още ...

Фридом Финанс: выбирайте фондовые и товарные биржи США

Фридом Финанс предоставляет для своих инвесторов доступ к крупнейшим финансовым рынкам США. Что это за биржи и какие инструменты на них доступны — основные вопросы, рассмотренные в статье.

прочети още ...

Кредит на автомобиль: стоит ли брать?

За последние года доля машин, купленных в кредит, составила почти 50%. Эксперты говорят, что покупка с привлечением средств банка является очень популярной. Но люди не всегда задумываются над тем, на самом ли деле популярен этот вид сделки. Все владельцы делятся на две группы: одни выступают против привлечения средств банков, а другие оценивают этот вид сделки в качестве единственной возможности сесть за руль своей машины.

прочети още ...

Зачем следить за курсами валют и их динамикой?

Простые люди нередко не следят за курсами валют, считая, что такая информация для них бесполезна. И такой подход в корне неверен. На самом деле отслеживать динамику курса валют необходимо. Давайте разберемся, зачем.

прочети още ...

Брокеры бинарных опционов: на что обратить внимание при выборе

Как разобраться во всех особенностях брокеров и выбрать действительно лучшего? Для начала стоит выяснить, что, в первую очередь ценят в брокерах бинарных опционов другие трейдеры.

прочети още ...

Тонкости работы на рынке Форекс

В статье кратко рассмотрены некоторые тонкости при работе на рынке Форекс. Успешный трейдер обязательно освоит эти тонкости, чтобы получить результативность валютных операций.

прочети още ...

Как правильно оформить займ на банковскую карту

Займ на банковскую карту - это удобный и безопасный способ получить в долг небольшую сумму денег. О том, как правильно оформить микрозайм на карту, вы узнаете на нашем сайте.

прочети още ...

Можно ли научиться трейдингу

Многие люди, пробующие свои силы на глобальном валютном рынке Форекс в качестве трейдеров, как правило, какого-то специализированного образования, связанного с торговлей или финансами, не имеют. Сегодня работа на Форекс, благодаря появлению новых технологий и коммуникационного оборудования стала доступна буквально любому, и любой может стать по-настоящему успешным трейдером.

прочети още ...

Какие преимущества у онлайн-кредитования

Наша жизнь уже давно не течёт размеренно, современные темпы схожи с забегом по лестнице, постоянная тряска и невозможность остановиться. Экономия времени в таких условиях становится одной из приоритетных задач, поскольку наличие времени сегодня, это одно из составляющих конкурентного преимущества человека.

прочети още ...

Преимущества микрозаймов

Рынок финансовых услуг относительно недавно пополнился ещё одним сегментом – микрозаймами. Сегодня микрозаймы с 18 лет онлайн являются самым востребованным и простым способом получить небольшой кредит на короткое время. Чем обусловлен такой высокий спрос на данную услугу, в чём его особенности и преимущества?

прочети още ...

Наиболее эффективные способы инвестирования свободных денежных средств

Современные люди все чаще задумываются о наиболее эффективных способах вложения собственных накоплений. Инвестирование стало актуальным и применяется в различных формах. Ниже будут рассмотрены самые прибыльные способы, которые позволяют извлечь максимальный доход без существенных рисков. Именно из-за отсутствия рисков они стали популярны.

прочети още ...

Икономически статии

Мировые товарные рынки + Световни стокови пазари

Экономические блоки + Икономически блокове

Финансы и инвестиции + Финанси и инвестиции

Экономика предприятия + Бизнес икономика

Экономические индексы + Икономически индекси

Макроэкономика + Макроикономика

Основы менеджмента + Основи на управлението

Основы маркетинга + Основи на маркетинга

Мировая экономика + Световната икономика

Экономические организации + Икономически организации

Стратегическое управление + Стратегическо управление

Экономика стран мира + Икономика на страните по света

графики

Показатели стран мира + Световни индекси

Курсы валют + Валутни курсове

Фондовые индексы + Индекси на акции

Цены на биржевые товары + Цени за стоки

Цены на акции + Цени на акциите

Экономические индикаторы + Икономически показатели

Икономически показатели

Икономически новини

08/29/2017 14:37 Пътища и глупаци в Русия: не всичко, което блести, е копринен път

08/27/2017 11:26 Златото е по-привлекателна тази година от американските акции

23.08.2017 20:12 Как Русия може да използва севернокорейските санкции

08/21/2017 12:48 За възможностите за икономически растеж в Русия

08.08.2017 18:51 Пътят към руско-американското сътрудничество

08/14/2012 12:48 Японската икономика демонстрира най-голям ръст от над десет години

08/09/2017 10:18 Китайската слабост в търговията е неприятна изненада за световната икономика

08.08.2017 13:01 Глобалната икономика е на ръба на търговската война

08.08.2017 16:48 Защо Европа не харесва новите американски санкции срещу Русия

08/01/2017 13:14 Четири финансови компонента за подобряване на международните отношения на Русия

07/07/2017 15:09 През 2017 г. икономическият растеж в Русия може да надхвърли 2%

07 февруари 2017 23:19 МВФ понижи прогнозата си за ръст за Обединеното кралство, докато се повиши за европейските конкуренти

07/21/2017 11:41 Търговията между Русия и Съединените щати нарасна с 21,25%

18.07.2017 12:25 Ръстът на БВП в Китай над очакванията

07/14/2017 11:32 Председателят на Централната банка на Русия похвали "нормалните" лихвени проценти и даде прогноза за цените на петрола

статистика